Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Верховна Рада України прийняла закон Про внесення змін до Податкового кодексу України

Шановні колеги! 07.07.2011 року Верховна Рада України  прийняла ЗАКОН Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України Зазначеним Законом внесені  суттєві  зміни до Кодексу, звертаємо Вашу увагу на законодавчі новели щодо оподаткування  доходів само зайнятих осіб.

База оподаткування  у статті 164: пункт 164.1 викласти у такій редакції: “164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормами цього розділу. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. У випадку використання права на податкову знижку, базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми податкової знижки такого звітного року.

Базою оподаткування для доходів, отриманих, від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 177.2 статті 177 та пункту 178.3 статті 178 цього Кодексу”;   пункт 164.6 доповнити абзацом другим такого змісту: “При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Розрахунок середньомісячного річного доходу для визначення ставки податку у пункті 167.1: після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: “При поданні податкової декларації за податковий (звітний) рік платниками податку, визначеними у підпункті “є" пункту 176.1 статті 176, статтях 177 і 178 цього розділу, ставка податку 17 відсотків застосовується до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування”.

Податок на додану вартість   „183.10. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбаченому цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування”;