Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Шановні колеги!

У зв’язку  підготовкою Радою адвокатів міста Києва плану заходів із підвищення кваліфікації на 2016 рік на виконання вимог п. 4 ч. 4 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  проаналізовані та узагальнені побажання   адвокатів, які здійснюють свою професійну діяльність на території міста Києва, щодо включення до вказаного Плану заходів відповідної тематики, яка є актуальною та необхідною в умовах сьогодення.

Результати

 

Актуальність, %

Цивільне судочинство

Позовне провадження

32

Судова практика розгляду цивільних справ про виключення майна

з-під арешту

60

Способи захисту честі, гідності та ділової репутації в Україні

42

Спори про недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди

54

Особливості спорів захисту прав інтелектуальної власності в Україні

46

Гарантії здійснення права власності та його захисту

50

Правова допомога у спадкових спорах

40

Особливості наказного провадження

26

Особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження

40

Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень

іноземних судів в Україні

43

Актуальні питання медіа-права

40

Актуальні питання медичного і фармацевтичного права

43

Сімейні спори. Поділ майна подружжя

36

Сімейні спори. Позбавлення батьківських прав

40

Сімейні спори. Визначення місця проживання дитини.

Участь у вихованні дитини одного із батьків

33

Порядок врегулювання житлових спорів

49

Трудові спори

40

Кредитні відносини

56

 

Адміністративне судочинство

Актуальні питання адміністративного права і процесу

56

Спори, які виникають з проходження публічної служби

39

Врегулювання податкових спорів.

69

 

Справи про адміністративні правопорушення

Правові процедури притягнення до адміністративної відповідальності

за порушення Правил дорожнього руху та особливості захисту осіб,

що притягуються до такої відповідальності

60

Специфіка та порядок застосування адміністративних стягнень

за порушення митних правил

51

 

Господарське судочинство

Позадоговірні немайнові спори

33

Договірні, переддоговірні немайнові спори

36

Майнові спори у господарському процесі

51

Справи про банкрутство

36

Кримінальне судочинство

Злочини у сфері господарської діяльності

65

Злочини проти безпеки виробництва

21

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів

38

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав

і свобод людини і громадянина

31

Злочини проти власності

63

Злочини проти волі, честі та гідності особи

39

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

44

Злочини проти громадської безпеки

26

Злочини проти громадського порядку та моральності

28

Злочини проти довкілля

25

Злочини проти життя та здоров’я особи

50

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

28

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речових,

їх аналогів або прекурсорів

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

57

Злочини у сфері службової діяльності

53

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України

та інших військових формувань

33

Відмежування злочинів проти власності та майнових прав

від цивільно-правових спорів: роль адвоката

65

 

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності

Правила адвокатської етики

33

Дисциплінарна практика

36

Оподаткування адвокатської діяльності

76

Забезпечення гарантій адвокатської діяльності

63

Захист соціальних прав адвокатів

54

Захист професійних прав адвокатів.

Протоколи про адміністративні правопорушення

68

Захист професійних прав адвокатів. Обшуки.

75

 

Новини законодавства

42

Експертна діяльність: судові експертизи та дослідження

різної спрямованості.

Вкажіть, будь-ласка, яка саме __________________________________

42

Майстер-класи відомих адвокатів

56

Професійні переговори

38

Процедура подання скарги до ЄСПЛ

47

Люстрація суддів: зарубіжний досвід та український контекст

26

Основи арбітражного розгляду в МКАС при ТПП України

29

Принципи міжнародного комерційного арбітражу

21

Особливості укладання та виконання договорів майнового

страхування. Виконання договорів майнового страхування

на території проведення АТО

36

Інше (вкажіть, будь-ласка, яка тема Вас цікавить: _________________

____________________________________________________________

 

 

 

Результати опитування:

 

Актуальні теми:

(за спаданням)

Оподаткування адвокатської діяльності

76

Захист професійних прав адвокатів. Обшуки.

75

Врегулювання податкових спорів.

69

Захист професійних прав адвокатів.

Протоколи про адміністративні правопорушення

68

Злочини у сфері господарської діяльності

65

Відмежування злочинів проти власності та майнових прав

від цивільно-правових спорів: роль адвоката

65

Злочини проти власності

63

Забезпечення гарантій адвокатської діяльності

63

Правові процедури притягнення до адміністративної відповідальності

за порушення Правил дорожнього руху та особливості захисту осіб,

що притягуються до такої відповідальності

60

Судова практика розгляду цивільних справ про виключення майна

з-під арешту

60

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

57

Кредитні відносини

56

Актуальні питання адміністративного права і процесу

56

Майстер-класи відомих адвокатів

56

Спори про недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди

54

Захист соціальних прав адвокатів

54

Злочини у сфері службової діяльності

53

Специфіка та порядок застосування адміністративних стягнень

за порушення митних правил

51

Майнові спори у господарському процесі

51

Злочини проти життя та здоров’я особи

50

Гарантії здійснення права власності та його захисту

50

 

Може бути (менш цікаві, але аудиторія буде):

(за спаданням)

Порядок врегулювання житлових спорів

49

Процедура подання скарги до ЄСПЛ

47

Особливості спорів захисту прав інтелектуальної власності в Україні

46

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

44

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речових,

їх аналогів або прекурсорів

43

Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень

іноземних судів в Україні

43

Актуальні питання медичного і фармацевтичного права

43

Способи захисту честі, гідності та ділової репутації в Україні

42

Новини законодавства

42

Експертна діяльність: судові експертизи та дослідження

різної спрямованості.

Вкажіть, будь-ласка, яка саме __________________________________

42

Правова допомога у спадкових спорах

40

Особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження

40

Актуальні питання медіа-права

40

Сімейні спори. Позбавлення батьківських прав

40

Трудові спори

40

Спори, які виникають з проходження публічної служби

39

Злочини проти волі, честі та гідності особи

39

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів

38

Професійні переговори

38

Особливості укладання та виконання договорів майнового

страхування. Виконання договорів майнового страхування

на території проведення АТО

36

Дисциплінарна практика

36

Договірні, переддоговірні немайнові спори

36

Справи про банкрутство

36

Сімейні спори. Поділ майна подружжя

36

Сімейні спори. Визначення місця проживання дитини.

Участь у вихованні дитини одного із батьків

33

Позадоговірні немайнові спори

33

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України

та інших військових формувань

33

Правила адвокатської етики

33

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав

і свобод людини і громадянина

31

 

Не цікаві:

(за спаданням)

Позовне провадження

32

Основи арбітражного розгляду в МКАС при ТПП України

29

Злочини проти громадського порядку та моральності

28

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

28

Особливості наказного провадження

26

Злочини проти громадської безпеки

26

Люстрація суддів: зарубіжний досвід та український контекст

26

Злочини проти довкілля

25

Злочини проти безпеки виробництва

21

Принципи міжнародного комерційного арбітражу

21

 

Додаткова інформація:

Експертна діяльність: судові експертизи та дослідження

різної спрямованості.

Вкажіть, будь-ласка, яка саме:

1. Економічна

2. Психологічна

3. Автотехнічна

4. Тотоварознавча

5. Будівельно-технічна

6. Земельно-технічна

7. Експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів

8. Почеркознавча

9. Екологічна

10. Одорологічна

11. Судово-психіатрична

12. Судово-медична

а також Інженерно-транспортні та технічні експертизи.

15

 

Інше (вкажіть, будь-ласка, яка тема Вас цікавить:

1. Відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акту

2. Страхування професійної діяльності

3. Психологічні аспекти в діяльності адвокатів

4. Маркетинг адвокатської діяльності

5. Медіація

6. Психологічна аспекти роботи із клієнтами

7. Ефективність скарг на суддів, зокрема на незаконні рішення

8. Мистецтво допиту свідків та експертів

9. Промова адвоката в судових дебатах

10. Відповідальність за ухилення від мобілізації

11. Нотаріат

12. Цивільний позов в рамках кримінального провадження

13. Відповідальність за невиконання судових рішень

14. Посадові злочини

15. Докази, їх належність та допустимість

16. Законодавство про національну поліцію

17. Особливості захисту при затримання строки затримання, звільнення з-під варти (ст.ст. 206 , 201 КПК України)

18. Злочини проти національної безпеки

Теми № 17 та № 18 готовий читати Свєтлічний І.В.

Коментарі додаткові:

1. Достатньо

2. Цікавить усе

3. Всі теми цікаві та актуальні! Будуть корисними всім адвокатам під час практичної діяльності

21

За побажаннями особистого спілкування із адвокатами є необхідність включення до програми лекторів:

Валентина Бондаровська, директор Недержавного професійного центру практичної психології «Розрада», кандидат психологічних наук, психолог-консультант, тренер, автор брошур і буклетів (питання пов’язані із сімейними спорами, зокрема експертно-психологічні висновки).
http://www.rozrada.kiev.ua/about-u.htm

Баб`як Наталія, директор Київської незалежної судово-експертної установи.
http://kise.ua/golovna/pro-nas.html