Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

РЕЗОЛЮЦІЯ ІІІ Міжнародного адвокатського форуму

Місто Київ, 2 липня 2016 року                                                                               

Роль та значення  інституту адвокатури у демократичному суспільстві визнана усіма цивілізованими країнами світу.

Зміни до Конституції України посилили роль адвокатури  не тільки в системі правосуддя , але й позасудовому захисті прав та свобод людини.

Усвідомлюючи суспільне значення професії, адвокати вважають:

  1. Професія адвоката є незалежною. Незалежність  повинна гарантуватися державою через реальні механізми відповідальності посадових і службових осіб, які порушують  професійні права адвокатів .
  2. Професійний імунітет, права  адвоката, закріплені у Законі України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» , повинні належним чином кореспондуватися з процесуальним законодавством. Так, зокрема, потребують змін та доповнень положення Кримінального процесуального кодексу України в частині  спеціальних вимог щодо заходів забезпечення кримінального провадження відносно адвоката.
  3. Основоположним в діяльності адвоката є принцип лояльності.  Захист законних прав та інтересів клієнта є домінантою. Дії адвоката повинні відповідати формулі « що не заборонено, те дозволено». Тому потребує законодавчого закріплення наступні положення:

    а) особа адвоката не повинна ототожнюватися зособою клієнта. Публічні оцінки особи адвоката у зв’язку із здійсненням захисту і представництва клієнтів є неприпустимими, та мають тягнути належну відповідальність.

    б) непорушність адвокатської таємниці повинна бути аксіомою для правоохоронних органів.Відповідальність за порушення адвокатської таємниці має носити реальний характер.

    в) неприпустимим є посилення відповідальності адвоката за вчинення дій, які пов’язані з реалізацію законних, у тому числі процесуальних прав і повноважень захисника і представника.

4. Законодавче закріплення адвокатської монополії може сприяти посиленню системи правосуддя, проте, з метою досягнення суспільного інтересу, така новація повинна бути належним чином збалансованареальним забезпеченням державою доступу до правосуддя незахищеним верствам населення шляхом розширення системи безоплатної правової допомоги, категорії справ, у яких допускається само представництво та представництво штатними юрисконсультами.

5. В контексті адвокатської монополії уніфікація професії повинна відбутися без якісних втрат у значенні та довірі суспільства до інституту адвокатури.

7. При визначені компетенції органів адвокатського самоврядування законодавчий акцент повинен бути зроблений накорисність та доцільність функцій останньогоу сприйнятті кожним адвокатом. Органи адвокатського самоуправління повинні служити адвокатурі в цілому через покращення умов професійної діяльності для кожного адвоката.

8. Не є доцільноюнадмірна централізація функцій органів адвокатського самоврядування.

9. Враховуючи роль адвокатури у належному функціюванні судової системи, зацікавленості у незалежності судової влади, безумовній спроможності останньої на виконання конституційних функцій, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на забезпеченні законодавчої виваженості у ході реформування судової системи, у тому числі, недопущення звуження прав та гарантій для професійних суддів,відповідності гарантій незалежностіміжнародним стандартам, зокрема, але не виключно щодо забезпечення принципу змагальності при вирішенні питань про дисциплінарну відповідальність суддів,обсягу та підстав оскарження рішень дисциплінарних органів. Питання оцінки судових рішень тавідповідальності судді не можуть перебувати у віданні органів досудового розслідування, виходячи з принципу змагальності сторін у судовомупроцесі. Суд не може здійснювати якісне правосуддя , перебуваючи під тиском кримінального переслідування або загрозою такого тиску.

10. Адвокатура, як важливий елемент правової системи, зобов’язаний пропонувати та публічно висловлювативласну думку щодо законопроектів, які впливають на охоронювані закономсвободи, правата інтереси громадян.

Адвокатура має потужний інтелектуальнийпотенціал та спроможна надати суб’єктам законодавчої ініціативи допомогу, спрямовану на удосконалення процесу законотворчості.

Системна законопроектна робота у сфері захисту прав та свобод громадянє одним із завдань сучасної адвокатури.

11. Адвокатура зобов’язана сформувати в суспільстві власний позитивний імідж, відновивши довіру до системи правосуддя, закону та права.

12. Адвокатура має стати належним комунікатором між суспільством та державою в питаннях захисту прав та свобод громадян.

Усі ці завдання є досяжними для сильної адвокатської спільноти.