Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

12 серпня 2016 року відкритий лист Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л. П.

12 серпня 2016 року
Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л. П.

Відкритий лист

Асоціація адвокатів України, Асоціація правників України та Всеукраїнське об’єднання адвокатів БПД звертаються до Національної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України) з приводу фактів грубого порушення принципів законності, верховенства права, принципів адвокатського самоврядування, порядку організації та проведення конференції адвокатів м.Києва.

Позачергова конференція адвокатів міста Києва була скликана відповідно до рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155. Цим же рішенням (пунктами 3 та 4) було утворено Організаційний комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва у такому складі адвокатів (за їх особистою згодою): Черезов І.Ю. (голова), Сердюк В.А., Смирнов А.О., Голодняк М.В., Солодко Є.В., Циганков А.І., Назаренко Д.Л. та доручено Голові Ради адвокатів України у разі необхідності, доповнювати склад Організаційного комітету.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні. Законом також визначено, що адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання своєї організації та діяльності (частина 1 статті 2). Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність (частина 2 статті 2). Адвокатське самоврядування діє з метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні (частина 3 статті 2). Відповідно до статті 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності. В силу статті 47 вищевказаного Закону конференція адвокатів регіону є вищим органом адвокатського самоврядування адвокатів відповідного регіону.

Адвокати міста Києва стали свідками того, як 6 серпня 2016 року Організаційним комітетом з проведення конференції адвокатів м. Києва було допущено грубі порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та Регламенту конференції адвокатів міста Києва, затверджених рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155. Вказані порушення підривають довіру до інституту адвокатури як адвокатів так і громадськості.

Асоціація адвокатів України, Асоціація правників України та Всеукраїнське об'єднання адвокатів БПД як громадські організації, які відстоюють інтереси професії та мають на меті зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищенню ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, цим відкритим листом звертають увагу як Національної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України), так і адвокатів, громадськості на низку порушень, що були допущені Організаційним комітетом з проведення конференції адвокатів м. Києва.

Непрозорість дій Організаційного комітету щодо встановлення наявності кворуму 06.08.2016 року, порядку допуску делегатів до участі у Конференції та визначення результатів зборів адвокатів районів міста Києва, ставлять під сумнів питання наявності достатньої кількості уповноважених делегатів Конференції адвокатів міста Києва і підстав для відкриття конференції, що є неприпустимим.

Так, згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України)? для участі в Конференції адвокатів міста Києва зборами адвокатів 7 (семи) з 10 (десяти) адміністративних районів міста Києва (Печерського, Дніпровського, Дарницького, Оболонського, Голоснвського, Святошинського та Деснянського) було обрано 113 (сто тринадцять) делегатів http://unba.org.ua/assets/uploads/48e657e356b68f506308_file.pdf:

 • від Печерського району міста Києва - 27 делегатів (крім того, 5 запасних, які 6 могли б взяти участь у конференції адвокатів міста  Києва за відсутності основних делегатів);
 • від Дніпровського району міста Києва - 13 делегатів (крім того, б запасних, які б могли    б взяти    участь у конференції адвокатів міста Києва за відсутності основних делегатів);
 • від Дарницького району міста Києва - 17 делегатів (крім того, 4 запасні, які б могли б взяти участь у конференції адвокатів міста Києва за відсутності основних делегатів);
 • від Оболонського району міста Києва - 16 делегатів (крім того, 1 запасний, який мав би змогу взяти участь у конференції адвокатів міста Києва за відсутності основного делегата);
 • від Голосіївського району міста Києва - 18 делегатів (крім того, 3 запасні, які б могли б взяти участь у конференції адвокатів міста Києва за відсутності основних делегатів);
 • від Святошинського району міста Києва - 11 делегатів (крім того, 4 запасні, які б могли б взяти участь у конференції адвокатів міста Києва за  відсутності основних делегатів);
 • від Деснянського району міста Києва - 11 делегатів;

23 липня 2016 року відповідно до інформації, розміщеної на цьому ж веб-сайті (http://unba.org.ua/news/1644-23-lipnya-vidbulisya-zbori-advokativ-m-kiev...) та інформації, публічно оголошеної членами Організаційного комітету, не відбулися збори адвокатів Шевченківського, Подільського та Солом'янського районів міста Києва, на яких мав би бути обраний ще 81 (вісімдесят один) делегат на конференцію адвокатів міста Києва (49 делегатів - від Шевченківського району, 14 - від Подільського району та 18 - від Солом'янського району).

Згідно пункту 4 Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва делегатами конференції з правом голосу є члени організаційного комітету з проведення конференції адвокатів міста Києва. Рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155 організаційний комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва було створено у кількості 7 (сім) адвокатів. Згодом, розпорядженням Голови Ради адвокатів України від 13 липня 2016 року № 61 склад організаційного комітету було доповнено 22 (двадцятьма двома) адвокатами. Відтак, склад Організаційного комітету проведення конференції адвокатів міста Києва склав 29 (двадцять дев'ять) осіб.

Таким чином, загальна кількість учасників (делегатів) конференції (з урахуванням того, що, за заявою НААУ (РАУ), збори адвокатів не відбулися в Шевченківському, Подільському та Солом'янському районах міста Києва) мала складати 142 (сто сорок дві) особи, а саме: 113 делегатів від 7 районів міста Києва та 29 кооптованих осіб (призначені до складу організаційного комітету по проведенню Конференції адвокатів міста Києва).

Відповідно до частини 4 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції.

Відповідно до пункту 18 Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва конференція є повноважною за умови участі в ній більше половини делегатів, що мають право участі в Конференції.
 
Згідно З пунктом 4.9.    Регламенту Конференції адвокатів міста Києва кворум визначається на момент закінчення реєстрації по кількості делегатів, які своїми підписами в реєстраційному списку посвідчили факт їх реєстрації.

Кворум для визнання повноважною конференції адвокатів міста Києва, що проводилася 6 серпня 2016 року Організаційним комітетом, у разі присутності делегатів усіх 10 районів міста Києва мав складати 113 делегатів (195 обрані на зборах + 29 кооптованих = 224).

Кворум для визнання повноважною конференції адвокатів міста Києва, що проводилася 6 серпня 2016 року Організаційним комітетом, у разі присутності делегатів 7 районів міста Києва та кооптованих осіб мав складати 72 делегати.

Водночас, за даними, оприлюдненими та зафіксованими під час конференції, що проводилася Організаційним комітетом 6 серпня 2016 року, для участі в конференції зареєструвалося 82 (вісімдесят два) адвокати, з яких:

 • 14 осіб - представники Організаційного комітету;
 • 6 осіб - делегати від Солом'янського району;
 • 13 осіб - делегати від Шевченківського району;
 • 1 особа - делегат від Подільського району;
 • 48 осіб - делегати від інших районів міста Києва (зі списку делегатів, оприлюдненого на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України).

Відповідно до пункту 3.5. Регламенту конференції адвокатів міста Києва, пункту 13 Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва, загальні збори адвокатів у районах міста Києва є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які взяли участь в їх роботі, за умови належного повідомлення.

Адвокати з робочим місцем у Шевченківському, Подільському та Солом'янському районах міста Києва не були належним чином повідомлені про проведення 6 серпня 2016 року повторних зборів адвокатів цих районів міста Києва для обрання делегатів на конференцію адвокатів міста Києва. Повторні збори 6 серпня 2016 року адвокатів Шевченківського, Подільського та Солом'янського районів міста Києва організаційним комітетом не скликалися, адвокати цих районів у встановленому порядку про збори повідомлені не були і повторно не збиралися. Відповідно, вибори делегатів для участі в Конференції адвокатів міста Києва проведені не були. Таким чином, учасники конференції адвокатів міста Києва від Шевченківського, Подільського та Солом'янського районів були затверджені (визначені) організаційним комітетом самостійно, з порушенням принципів виборності та гласності. 6 (шість) осіб, начебто обраних 6 серпня 2016 року як делегати від Солом'янського району, 13 (тринадцять) осіб - як делегати від Шевченківського району та 1 (одна) особа як делегат від Подільського району не мали права брати участі 6 серпня 2016 року у конференції адвокатів міста Києва. Лише їх присутність та кількість (20 осіб) забезпечила необхідний кворум для відкриття конференції у кількості 82 делегата (142 + 20 = 162 особи).

Вказані дії Організаційного комітету проведення конференції адвокатів міста Києва грубо порушують Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та Регламент конференції адвокатів міста Києва, затверджені Рішенням Ради адвокатів України №155 від 11.06.2016 року, положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є неприпустимими.

Асоціація адвокатів України, Асоціація правників України та Всеукраїнське об'єднання адвокатів БПД наголошують на важливості дотримання принципу гласності всіма органами адвокатського самоврядування. Всупереч принципу гласності, допуск на конференцію адвокатів міста Києва був обмежений та вибірковий, адже прохід до третього поверху (червоного залу Будинку кіно) фізично блокувався особами чоловічої статі, які не були ані делегатами,    ані    членами    Організаційного комітету конференції адвокатів міста Києва, Адвокати міста Києва, зокрема, обрані 23 липня 2016 року в Шевченківському, Подільському та Солом'янському районах міста Києва, не мали можливості пройти на конференцію ані в якості делегатів, ані в якості вільних слухачів (спостерігачів).

Організаційний комітет не допустив на конференцію адвокатів міста Києва представника міста Києва у Раді адвокатів України Наталію Петрову, мотивуючи це відсутністю її у списках делегатів. Водночас, на конференцію адвокатів міста Києва був допущений представник Ради адвокатів України від Сумської області Роман Афанасьєв, який не є представником міста Києва та інші особи, які не є адвокатами міста Києва.

Таким чином, Організаційним комітетом було порушено статтю 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У свою чергу, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування можуть адвокати України без будь-яких обмежень.

Асоціація адвокатів України та Асоціація правників України засуджують практику призначення з правом голосу на правах делегатів конференції осіб, які не були обрані делегатами конференції адвокатами відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Такі дії порушують принцип виборності в діяльності органів адвокатського самоврядування, що є недопустимим. Члени Організаційного комітету або можуть бути обраними делегатами у загальному порядку на зборах адвокатів, або не повинні мати права голосу і забезпечувати лише організаційно-технічне проведення відповідної конференції адвокатів регіону. Кількість таких призначень (загалом 29 осіб), зважаючи на квоту представництва делегатів на Конференцію - 1 делегат від 20 адвокатів (загалом 195 осіб), може значно спотворити результати голосування та вільного волевиявлення адвокатів, що суперечить принципам самоврядності та рівноправ'я.

Враховуючи вищезазначене, Асоціація адвокатів України, Асоціація правників України та Всеукраїнське об'єднання адвокатів БПД закликають Національну асоціацію адвокатів України (Раду Адвокатів України):

 • Визнати дії Організаційного комітету з проведення 6 серпня 2016 року Конференції адвокатів міста Києва незадовільними.
 • Розформувати Організаційний комітет проведення Конференції адвокатів міста Києва.

Вважати Конференцію адвокатів міста Києва, що проводилася 06 серпня 2016 року Організаційним комітетом проведення Конференції адвокатів міста Києва такою, що не відбулася.

Забезпечити неухильне дотримання вимог статей 43, 47 та 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при проведенні конференцій адвокатів будь-якого регіону.

З повагою, президент ВГО "Асоціяція адвокатів України" Рачук О. О.
Голова правління ГО "Всеукраїнське обїєднання адвокатів БПД" Мітько В. В.
Президент ВГО "Асоціація правників України" Бугай Д. В.