Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Програма підвищення кваліфікації

Програма

 підвищення кваліфікації адвокатів міста Києва  на 2017 рік

Тема заходу

Оподаткування адвокатської діяльності. Новели законодавства. Шляхи усунення прогалин законодавства.

Актуальні питання захисту професійних прав адвокатів. Алгоритм

Адвокатська таємниця. Захист. Гарантії.

Окремі види адвокатської діяльності та фінансовий моніторинг.

Отримання інформації за адвокатським запитом. Аналіз причин відмови в наданні запитуваної інформації. Актуальна судова практика із зазначеного питання.

Правила адвокатської етики, як інструмент захисту адвоката і клієнта.

Питання дисциплінарної відповідальності адвоката

Новели законодавства. Огляд та аналіз. На що звернути увагу адвокату.

Судова реформа. Адвокатська монополія. Зміни у процесуальному законодавстві.

Антикорупційне законодавство: захист у справах по порушення антикорупційного законодавства.

Практичні аспекти виконання судових рішень. Аналіз перспектив від запровадження інституту приватних виконавців.

Злочини у сфері службової діяльності. Загальна характеристика, проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності. Актуальна судова практика.

Проблематика дотримання розумних строків у кримінальному провадженні. Аналіз актуальної практики Європейського суду з прав людини з даного питання. Інші «процесуальні зловживання» зі сторони органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

Звернення до Конституційного Суду. Вимоги до оформлення та правові підстави звернень до КСУ. Інститут конституційної скарги як механізм захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Захист інтересів клієнтів проблемних банків в Україні. Юрисдикційна підсудність даних справ. Судова практика.

Здійснення державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності. Перспективи лібералізації у сфері дозвільної документації. Превентивна роль адвоката на стадії взаємодії з контролюючими органами.

Юридичні гарантії здійснення права власності. Оформлення права власності та судовий захист. Практика ЄСПЛ.

Новели законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Роль та повноваження АМКУ.

Захист корпоративних прав. Проблемні питання. Аналіз змін законодавства та судова практика.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування і прокурора під час досудового розслідування. Теорія та реалії. Аналіз та обговорення Узагальнення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.01.2017 про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

Проблемні питання окремих положень КПК :  процедура заочне провадження, спецконфіскація, визнання доказів недопустимими, підслідність, розумні строки.

Практичні аспекти проведення обшуку. Надання правової допомоги адвокатом під час проведення обшуку.

Захист права інтелектуальної власності в епоху розвитку інформаційних та комунікаційних технологій.

Докази і доказування  у кримінальному процесі. Практичні аспекти визнання доказів недопустимими, судова практика.

Актуальні питання визнання правочинів недійсними. 

Грошові зобовʼязання. Розрахунок сум, що підлягають стягненню за порушення грошових зобовʼязань. Судова практика.

Юридичні та практичні аспекти захисту інтересів бізнесу у сфері господарської діяльності, виявлення ризиків діяльності та шляхів їх усунення. Роль адвоката.

Медіація у сімейному праві. Сучасні тенденції вирішення сімейних спорів. Захист прав дитини при вирішенні сімейних конфліктів.

Адміністративний та судовий порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності субʼєктів владних повноважень. Проблемні питання.

Екстрадиційний арешт, законодавче регулювання, судова практика. Аналітичний огляд Європейської конвенції про видачу правопорушників (Париж, 13 грудня 1952 року). Підстави відмови у видачі правопорушників.

Відповідальність субʼєктів господарювання у сфері податкових правовідносин. Питання оптимізації податкового навантаження. Надання правової допомоги адвокатом у спорах з фіскальними органами.

Оформлюємо заяву до ЄСПЛ.  Вимоги щодо прийнятності. Актуальні питання застосування Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Податкова реформа. Аналіз податкових новел. Допомога адвоката у податкових спорах.

Недійсність господарських операцій. Фіктивні контрагенти. Ризики і способи захисту. Роль адвоката. Сучасна судова практика.

Судові експертизи у господарському процесі.

Договір оренди земельної ділянки. Проблеми подовження строків оренди. Судова практика.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Експортно-імпортні операції. Лібералізація валютного регулювання. Аналіз перспектив для бізнесу від усунення регуляторних бар’єрів.

Судово-медична оцінка вогнепальних ушкоджень та її практичне використання в адвокатській практиці

Використання судової будівельно-технічної експертизи в адвокатській практиці

Напрямки економічних досліджень та використання розрахунків збитків при незаконному користуванні об’єктами інтелектуальної власності в адвокатській практиці

Автотоварознавчі судові експертизи та дослідження , практичні питання їх використання

Земельно-технічні експертизи та дослідження в цивільному процесі та практичні дії адвоката

 Четвертий Міжнародний адвокатський форум

Організація круглих столів/семінарів конференцій на актуальні теми за пропозицією адвокатів 

Майстер-класи відомих адвокатів