Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Вирішити проблеми, які виникають при призові військовозобов'язаних адвокатів на військову службу за мобілізацією (адвокат Вадим Володарский)

Як відомо, у зв'язку із обставинами воєнно-політичного характеру, які виникли в Україні в останній період, оголошено часткову мобілізацію. Серед інших військовозобов'язаних під неї підпадають і адвокати. Проте, у разі призову за мобілізацією адвоката, виникає ряд специфічних проблем, які потребують вирішення.

  1. Військова служба є несумісною із адвокатською діяльністю у відповідності до п.2 ч.1 ст.7 Закону України “Про адвокатуру та адвоктаську діяльність”. При цьому особа, яка призвана за мобілізацією (часто терміново), далеко не завжди має практичну можливість подати заяву про зупинення адвокаської діяльності, відповідно до ч.2 цієї статті. І мимоволі виявляється порушником вимог щодо несумісності.
  2. Неявка адвоката є причиною відкладення слідчих дій або судових засідань. З одного боку, неявка з причини призову за мобілізацією є, безумовно, неявкою з поважної причини. З іншого боку, якщо клієнт не має бажання відмовлятися від правової допомоги даного адвоката (а він має на це повне право, в залежності від конкретної спеціалізації адвоката, знання ним матеріалів справи, тощо), неявка адвоката з такої причини фактично зупиняє провадження по справі на невизначений термін. При цьому примушення клієнта до заміни адвоката є порушенням його конституційних прав та права на захист.
  3. До того ж, з особою, яка призвана за мобілізацією, може бути відсутній зв'язок. Що, по-перше, позбавляє можливості визначити, що адвокат не з'явився до місця проведення слідчих дій чи судового засідання саме з причини призову за мобілізацією (і може бути причиною необгрунтованого притягнення його до дисциплінарної відповідальності за таку неявку). А по-друге, в умовах, коли немає такого зв'язку, і до того ж, невідомо, на який строк особу мобілізовано, відповідно, неможливо возначити і строк відкладення справи, а у ряді випадків неможливо дотриматися строків розслідування чи судового розгляду справи.
  4. Таким чином, від безперебійного виконання своїх професійних обов'язків адвокатами, які не є працівниками органів державної влади, фактично істотно залежить виконання своїх функцій рядом таких органів (слідчі підрозділи міліції та СБУ, прокуратури, суди, тощо). Функціонування та забезпечення провадження по справах цими органами є важливими, у тому числі конституційними, функціями держави, при цьому адвокатура також є інститутом, який діє безпосередньо на підставі Конституції України (ст.59 ч.2), і дія конституційної норми не може перериватися навіть на час мобілізації, так само, як і дія конституційних норм, що регулюють діяльність органів державної влади України, місцевого самоврядування.
  5. Вирішення цієї проблеми не призведе до якої-небудь істотної шкоди процесу мобілізації, враховуючи те, що адвокати складають мінімальну долю військовозобов'язаних, разом з тим допоможе уникнути істотних проблем у функціонуванні зазначених вище органів державної влади, як виконавчої, так і судової.

Враховуючи вищезазначене, прощу:

Включити посаду (статус, професію) адвоката до переліку посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, з правом бронювання Радою адвокатів України та радами адвокатів регіонів. До внесення змін у відповідні нормативні акти вирішити, за поданнями Ради адвокатів України та рад адвокатів регіонів (які складають відповідні переліки військовозобов'язаних адвокатів, та Мністрества юстиції України, як відповідного органу державної влади), питання про індивідуальне бронювання військовозобов'язаних, посади або професії яких не включені на даний момент до відповідних переліків. При цьому адвокати, які мають бажання вступити на військову службу добровільно, безумовно, повинні мати таку можливість, за умови подання заяви про зупинення адвокатської діяльності та вирішення питань із відкладенням справ, які адвокат веде.

Адвокат Вадим Володарский.