Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Резолюція Першого Міжнародного адвокатського форуму «Шляхи розвитку адвокатури України у Європейському співтоваристві» місто Київ 5 липня 2014 року

Учасники Першого Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, за підсумками спільного заходу, констатують наступне:

Цивілізаційний вибір українського народу на користь європейської демократії, правової держави та активного громадянського суспільства відбувся.

Європейське спрямування розвитку адвокатури України є послідовним та незворотнім.

Адвокати України усвідомлюють, що у будь - якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому так само, як в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати.

Адвокати України визнають та поділяють  проголошені  європейською адвокатською спільнотою основоположні принципи  й  правила професії та спрямовують свої зусилля на здобуття адвокатурою України достойного місця у професійному європейському співтоваристві.

Для досягнення спільної мети, учасники форуму, адвокати України, вважають за необхідне:

Сформулювати стратегічну мету власної професійної організації -Національної асоціації адвокатів України.

Наступним чином:

«Європейській Україні - сильну адвокатуру європейського  зразка»

Для цього потрібно

У найкоротший строк:

Розбудувати  професійну Національну  Асоціацію адвокатів України (НААУ)  як гаранта незалежності і професійної  свободи кожного адвоката.

Приєднатися до Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (ухвалених у Страсбурзі, жовтень 1988 року), гармонізувати з ним  положення  Правил адвокатської етики адвокатів України та профільного закону.

Доручити Раді адвокатів України, яка у період між з’їздами виконує функції вищого органу адвокатського самоврядування та відповідно, як органу професійної організації Національної асоціації адвокатів України, діяти  відповідно до вимог Основних  положень про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, законодавчо створеної для  підтримання професійних стандартів та етичних норм, захисту своїх членів від переслідувань та необгрунтованих обмежень і посягань, забезпечення юридичної допомоги для усіх, хто має у ній потребу, та співпраці з урядом й іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і врахування суспільного інтересу:

 • Забезпечити закріплення у Конституції та законах  суспільне значення , роль та місце адвокатури України у правовій державі;
 • Забезпечити законодавче з визнання державою  Україна Основних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року;
 • Забезпечити на законодавчому рівні  функції для реального  впливу адвокатської спільноти на реформування правоохоронної системи, системи органів прокуратури та судів;
 • Забезпечити на законодавчому рівні  врахування пропозицій адвокатури по реформуванню кримінальної юстиції, кримінального процесу, реальну процесуальну рівність сторін обвинувачення та захисту;
 • Забезпечити беззаперечне дотримання  працівниками органів  досудового слідства і суддями  процесуальних прав суб’єктів кримінального провадження на    правову допомогу адвокатів, з одного боку, й з іншого повагу до передбачених законом професійних гарантій та імунітетів адвокатам; Жодне порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності з боку таких посадових осіб не повинно залишитися поза увагою керівництва НААУ, з послідовним залученням винних посадових осіб до відповідальності;
 • Забезпечити реальний вплив уповноважених органів адвокатської спільноти на формування державних цільових програм у галузі права та розбудови правової держави;
 • Забезпечити прийняття Верховною Радою України необхідних змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з урахуванням результатів широкого обговорення пропозицій адвокатами у регіонах;
 • Забезпечити приведення професійних стандартів, положень Правил адвокатської етики України до європейських професійних стандартів, у тому числі, але не винятково, щодо забезпечення реальної  незалежності при здійсненні професійної діяльності, свободи висловлювань, обстоювання правової позиції у суспільній та політичній діяльності, включення  до переліку професійних правил обов’язку дотримання адвокатської таємниці, приведення у відповідність до загальноприйнятих професійних стандартів поняття  конфлікту інтересів та принципу лояльності щодо інтересів клієнта, можливість добровільного об’єднання у професійні організації тощо;
 • Розробити та обговорити у регіонах стратегічні напрямки розвитку та діяльності НААУ на поточний рік; презентувати стратегію розвитку НААУ на наступний період;
 • Розробити та затвердити після обговорення у регіонах план роботи НААУ на поточний та наступні роки;
 • Забезпечити реальну повноважність регіональних органів адвокатського самоврядування для виконання  ними покладених діючим законодавством функцій;
 • Забезпечити прозорість у діяльності Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, її підконтрольність та підзвітність адвокатському співтовариству;

Адвокати України, учасники форуму, вважають проголошені заходи невідкладними та обов’язковими для повноправної та успішної  інтеграції адвокатури України у професійне європейське співтовариство.

Європейській Україні – Сильну адвокатуру європейського зразка.