Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Помічник адвоката

Документи для отримання посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів подаються особисто адвокатом.

Порядок Подачі документів

Витяг з «Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України»

Стаття 4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄРАУ

4.1. До відомостей, що містяться в ЄРАУ вносяться зміни у разі:

4.1.8. Внесення відомостей про помічників адвоката.

4.5. У випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов’язаний протягом трьох днів повідомити Раду адвокатів регіону про ці зміни, подавши відповідну заяву про внесення змін до ЄРАУ.

4.6. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається адвокатом до Ради адвокатів регіону за адресою його робочого місця. Заява адвоката про внесення змін до ЄРАУ повинна містити відомості, передбачені п. 3.1. статті 3 цього Порядку.

Витяг з «Роз’яснення Щодо обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення  від  проходження стажування»

Обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування, здійснюється відповідно до приписів законодавства України про працю, починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим договором (наказом про прийняття на роботу) між помічником та адвокатом (адвокатським бюро чи об’єднанням), при умові дотримання вимог Положення про помічника адвоката та Порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до відповідної РАР установлених документів про помічника адвоката (адвокат зобов’язаний подати необхідні документи до Ради адвокатів протягом 3 днів з моменту прийняття на роботу помічника).

Положення про помічника адвоката, роз’яснення щодо врахування стажу помічника та інші акти РАУ дивіться на сайті http://unba.org.ua/assistant-attorney

Документи приймаються з вівторка по четвер з 10.30 до 18.00

Перелік документів:

До заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ та видачу посвідчення помічника адвоката додаються наступні документи:

 1. Письмова згода помічника адвоката на обробку його персональних даних і на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей
 2. Нотаріально посвідчена копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;
 3. Документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним органом;
 4. Довідка медичної установи про стан здоров'я помічника адвоката (122-2/о)
 5. Копія паспорта помічника адвоката;
 6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, за винятком випадків, коли особа відмовилася від отримання такого номеру через релігійні переконання;
 7. Копія трудової книжки з записом про прийняття на роботу особи в якості помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по-батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу (завірена адвокатом, адвокатським об'єднанням);;
 8. Копія наказу про прийняття на роботу в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката з зазначенням прізвища, імені, по батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу (завірена адвокатом, адвокатським об'єднанням);
 9. Трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду) та його копія;
 10. Автобіографія помічника адвоката.
 11. 1 фотографія помічника адвоката, розміром 3 см на 4 см(паперові), та фотографія на електронному носії.
 12. Копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про його виконання про сплату за посвідчення помічника адвоката, та за внесення до Єдиного реєстру адвокатів України інформацією даних про помічника адвоката (одна квитанція).
 13. Підтвердження від Вищої школи адвокатури НААУ про проходження курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката.