Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Перелік документів для звільнення від стажування

Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

До заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування (Додаток №12 до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю), яка подається до ради адвокатів регіону, особою надаються наступні документи:

 • свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту встановленого зразка;
 • довідка кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
 • трудовий договір (контракт) з адвокатом (адвокатським об’єднанням, адвокатським бюро);
 • довідка про сплату роботодавцем Єдиного соціального внеску;
 • копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;
 • нотаріально посвідчена копія диплома про набуття повної вищої освіти;
 • копія паспорта та картки фізичної особи платника податків (якщо особа в силу її релігійних переконань не відмовилася від її отримання);
 • при укладенні трудового договору (контракту) з адвокатським об’єднанням/бюро особа додатково подає наступні документи:
  • оригінал та посвідчену адвокатським об’єднанням/бюро копію трудового договору (контракту);
  • копію наказу керівника адвокатського об’єднання/бюро про прийняття на роботу помічника адвоката;
  • довідку керівника адвокатського об’єднання про те, що в складі об’єднання є адвокати;
  • довідку про нарахування і виплату заробітної плати помічнику адвоката адвокатського об’єднання;
 • довідка про відсутність судимості.