Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Головні події

Інформація про осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 2016-2017 році, інформація про яких, з технічних причин, не відображається на сайті НААУ

Інформація про осіб, які отримали посвідчення помічника адвоката у 2016-2017 році, інформація про яких, з технічних причин, не відображається на сайті НААУ

Оподаткування адвокатської діяльності 2021

Питання оподаткування адвокатської діяльності набуло неабиякої актуальності у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, що відбулись у 2020 році.

Головними питаннями для адвокатів були: як уникнути подвійного нарахування ЄСВ, ЄСВ  без доходу, звільнити пенсіонерів-адвокатів від сплати ЄСВ, чи може бути адвокат ФОП з видом діяльності за кодом 69.10, чи може адвокат обрати спрощену систему оподаткування.

Зміни в законодавстві відбулись і саме на користь адвокатів.

       Давайте проаналізуємо їх разом.

 1. Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що

Стаття 1

1) адвокат - фізична особа, яка набула право на здійснення адвокатської діяльності у порядку, передбаченому цим Законом;

2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо надання клієнту правничої допомоги та інші види діяльності, передбачені цим Законом

 

Стаття 13 Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально

 1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

 

Визначення самозайнятої особи надано у ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ:

14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статті 65 цього Кодексу) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

{Абзац другий підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 466-IX від 16.01.2020}

65.2. Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.

 форма №34-ОПП

65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем постійного проживання.

65.6. Видача та заміна довідки про взяття на облік платника податків здійснюється безоплатно.

65.7. Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається контролюючим органом із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

65.8. Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні у контролюючому органі.

Норми встановлені п. 9.4 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588 із змінами і доповненнями.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text

65.9. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

{Пункт 65.9 статті 65 в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020}

 

           Наказом Міністерства фінансів від 24.06.2020 №323, яким унесені зміни до наказу №1158 встановлено:

Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.».

підпункт 4 доповнений новим абзацом такого змісту:

«Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).»;

2) пункт 6.8 доповнений новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.».

 

Цим же Наказом затверджена нова форма 5 ОПП ( додаток 8 до Порядку обліку платників податків і зборів

 

Форма № 5-ОПП

ЗАЯВА
(для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

З зазначенням реєстрації, як фізична особа підприємець та як особа яка провадить незалежну професійну діяльність

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0606-20#n2

 1. Зазнала змін стаття 178 Податкового Кодексу

Стаття 178 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Встановлено, що 178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

{Пункт 178.6 ; в редакції Закону № 786-IX від 14.07.2020}

178.4. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

{Пункт 178.4 статті 178 в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020}

178.8. Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження із України, здійснює нарахування та сплату податку на прибуток підприємств з доходів (прибутків) нерезидентів у порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III цього Кодексу.

таттю 178 доповнено пунктом 178.8 згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020

Увага! Тепер адвокат – податковий агент для нерезидента

3) З 01.01.2021 збільшений обсяг доходу для суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування

291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

{Підпункт 1 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020№ 466-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1017-IX від 01.12.2020}

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно в редакції Законів № 540-IX від 30.03.2020№ 466-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1017-IX від 01.12.2020}

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012№ 5083-VI від 05.07.2012№ 71-VIII від 28.12.2014}

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

{Підпункт 3 пункту 291.4 статті 291 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції Законів № 540-IX від 30.03.2020№ 466-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1017-IX від 01.12.2020}

Довідково з 01.01.2021 розмір мінімальної заробітної плати становить 6000,00 гривень

Висновок:

1)Адвокат, у відповідності до ч.1 статті 13 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.14.1.226 Податкового кодексу України є самозайнятою особою.

2) з 01.01.2021 адвокат має право зареєструватись у податкових органах як ФОП з ознакою незалежної професійної діяльності ( п.65.9 Податкового кодексу), без порушення ч.1 статті 13 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

3) Адвокат має право обрати спрощену систему оподаткування

 

4)Єдиний соціальний внесок

2020 рік відзначився прийняттям важливого для адвокатів закону №592. На осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність розповсюджені положення про звільнення від сплати ЄСВ:

 1. Особами, які отримують пенсію за віком або за вислугою років
 2. Скасовано нарахування ЄСВ без доходу, адвокат тепер НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, а МАЄ право сплатити ЄСВ за періоди , коли він не отримував дохід від незалежної професійної діяльності – для формування страхового стажу;
 3. Адвокат-ФОП не сплачує подвійний ЄСВ
 4. Недоїмки з ЄСВ підлягають списанню з 01.01.2017 по 01.03.2021

Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 40, ст.315)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 4:

у частині четвертій цифру "4" замінити цифрами "4, 5", а після слів "отримують пенсію за віком" доповнити словами "або за вислугу років";

доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

"5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті.

6. Особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску".

2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у податковому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності".

3. Пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску".

 У розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення":

пункт 9--15  передбачено списання недоїмок з ЄСВ  за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" до 1 березня 2021 року.

Увага! Списання ЄСВ продовжено до 1 березня 2021 Законом  1072-IX,  від 04.12.2020

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-20#Text

 1. Щодо використання дивідендів для оптимізації податкового навантаження в АО/АБ

    Зміни, які відбулись у визначенні поняття загалом стосуються взаємовідносин з нерезидентами, проте, слід звернути увагу  на необхідність визначення чистого прибутку для розподілу між засновниками АБ/АО

Податковий кодекс:

14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";

{Підпункт 14.1.49 в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020}

Порядок визначення чистого прибутку

 Чистий прибуток (збиток) розраховується та зазначається у розділі I звіту про фінансові результати

https://www.buhoblik.org.ua/uchet/buxgalterskaya-otchetnost/2130-zvit-pr... за формулою:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000)

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050)

+ Iнші операційні доходи (рядок 2120)

- Адміністративні витрати (рядок 2130)

- Витрати на збут (рядок 2150)

- Iнші операційні витрати (рядок 2180)

+ Дохід від участі в капіталі (рядок 2200)

+ Iнші фінансові доходи (рядок 2220)

+ Iнші доходи (рядок 2240)

- Фінансові витрати (рядок 2250)

- Втрати від участі в капіталі (рядок 2255)

- Iнші витрати (рядок 2270)

- або + Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300)2

- або + Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування.

Висновок: визначення чистого прибутку є обов’язковою умовою для виплати дивідендів( розподілу прибутку засновниками)

 1. Директор-засновник ( АБ,АО) без нарахування заробітної плати і податків

ГКУ надає власнику підприємства право самостійно здійснювати управління підприємством, якщо це передбачено установчими документами.

 Засновник виконує не обов’язки директора підприємства, а лише покладені на нього певні управлінські функції. І це головна його відмінність від директора — найманого працівника.

Виконання засновником обов’язків директора визначено такими нормами законодавства:

 • ч. 2 ст. 65 та ч. 4 ст. 128 ГКУ, відповідно до якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів.
 • ч. 3 та ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік, відповідно до якої вести бухоблік, а отже, підписувати фінансову, податкову та іншу звітність має право засновник.
 • п. 48.5.1 ПКУ, відповідно до якої власник може підписувати податкову декларація сам.

Право засновника на управління конкретним суб’єктом господарювання повинно бути відображено в статуті. Наприклад – керівником АБ є засновник.

Шановні колеги-кияни! Оголошення! Інформація станом на 18 годину 23.01.2019 року

Рада адвокатів міста Києва, з метою усунення негативних наслідків дій керівництва НААУ по створенню штучної кризи для розколу адвокатської спільноти міста Києва , в інтересах усіх адвокатів міста Києва , прийняла рішення про доцільність проведення 24 січня 2019 року зборів адвокатів міста Києва з метою не тільки обрання делегатів на з'їзд, але і повного перезавантаження органів адвокатського самоврядування міста Києва за цивілізованою демократичною процедурою. Просимо вас , шановні колеги, обов'язково прийняти участь у зборах, активно висувати кандидатури для обрання. Вважаємо, що самоврядування створюється для того , щоб адвокатам було зручно працювати. Штучну кризу повинно бути завершено, конфлікти припинені. І це під силу саме вам, шановні колеги.  

           Додатково інформуємо:
          Місце проведення: УВАГА!! НААУ, ВЧОРА ВВЕЧЕРІ, ЗМІНИЛО МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ. 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН       - м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 1С, зал №4)
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН           -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 1А, зал №3)
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН        -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 1С, зал №5)
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН        -  м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1 (Готель "Братислава", конференц-зал "Альянс Омега")
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН         -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 2А, зал №7)
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН            -  м. Київ, вул. Грінченко 7 (Будинок Архітектора)
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН          -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 2А, зал №9)
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН    -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 2А, зал №8)
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН -  м. Київ, просп. Броварський 15(Міжнародний виставковий центр, вхід 2А, зал №8)
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН   -  м. Київ, площа Лвівська 8 (Конгрес-Хол ДФС України)
          Початок реєстрації о 9-00,
          Закінчення реєстрації 9-50
            Для реєстрації з собою необхідно мати свідоцтво та паспорт.
Паркування на Броварському проспекті в МВЦ можливе до 9 години на парковці МВЦ.
 
Шановні колеги! Увага! Перевіряйте свій район за наступним посиланням http://unba.org.ua/assets/uploads/news/anonsi/Spysok%20advokativ%20Kyiva...

З Днем юриста, Шановні Колеги!

Нехай тепло Ваших сердець завжди дарує сили і наснаги  у нашій непростій роботі, а професійні успіхи приносять життєву  насолоду.

Завжди Ваші Рада адвокатів міста Києва,
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури  міста Києва.

Адвокатура 2014-2018. Шлях до європейських стандартів

Учасники Першого Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, за підсумками спільного заходу ,  констатують наступне:

Цивілізаційний вибір українського народу на користь європейської демократії та правового суспільства відбувся.

Європейське спрямування розвитку адвокатури України є послідовним та незворотнім.

Адвокати України усвідомлюють, що у будь якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому так само, як в інтересах як в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати.

Адвокати України визнають та підтримують проголошені  європейською адвокатською спільнотою основоположні принципи та правила професії та спрямовують свої зусилля на здобуття адвокатурою України достойного місця у професійному європейському співтоваристві.

Для досягнення спільноі мети, учасники форуму, адвокати України, вважають за необхідне:

Сформулювати стратегічну мету власної професійної організації -Національної асоціації адвокатів України

Наступним чином:

«Європейській Україні- сильну адвокатуру»

Для цього потрібно

У найкоротший строк:

Приєднатися до Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства ( Страсбурзі , жовтень 1988 року) , імплементувати його положення до Правил адвокатської етики адвокатів України та профільного закону.

Доручити Раді адвокатів України, яка у період між з’їздами виконує функції адвокатського самоврядування та відповідно, як орган професійної організації Національної асоціації адвокатів України, та відповідно до вимог Основних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, законодавчо створеної для  підтримання  професійних  стандартів  та  етичних норм,  захисту своїх членів  від  переслідувань  та  не обгрунтованих  обмежень і посягань, забезпечення юридичної допомоги для усіх,  хто має у ній потребу,  та кооперування  з  урядом  та  іншими  інститутами  для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу:

 • Забезпечити закріплення у Конституції та законах  суспільне значення , роль та місце адвокатури України у правовій державі

 • Забезпечити законодавче закріплення визнання державою  Основних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року

 • Забезпечити на законодавчому рівні вплив адвокатської спільноти на реформування правоохоронної системи, системи органів прокуратури та судів.

 • Забезпечити на законодавчому рівні пропозиції адвокатури по реформуванню кримінальної юстиції, кримінального процесу, реальну процесуальну рівність сторін обвинувачення та захисту;

 • Забезпечити беззаперечне дотримання органами досудового слідства, судами  прав адвокатів та гарантованих державою імунітетів; Жодне порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності не повинно бути залишено поза увагою керівництвом НААУ, з послідовним залученням винних посадових осіб до відповідальності;

 • Забезпечити  реальний вплив адвокатської спільноти на формування державних цільових програм у галузі права та розбудови правової держави;

 • Забезпечити прийняття Верховною Радою України необхідних змін до Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» після широкого обговорення пропозицій адвокатами у регіонах

 • Забезпечити приведення професійних стандартів , Правил адвокатської етики України до європейських професійних стандартів, у тому числі , але не виключно, щодо забезпечення реальної  незалежності при здійсненні професійної діяльності, свободи висловлювань, обстоювання правової позиції у суспільній та політичній діяльності, залучення до професійних правил обов’язку дотримання   адвокатської таємниці, приведення у відповідність до загальноприйнятих професійних стандартів поняття  конфлікту інтересів та принципу лояльності щодо інтересів клієнта, можливість добровільного  об’єднання у професійні організації тощо.

 • Розробити та обговорити у регіонах стратегічні напрямки діяльності НААУ на поточний рік; презентувати стратегію розвитку НААУ на наступний період;

 • Розробити та затвердити після обговорення у регіонах план роботи НААУ на поточний та наступні роки;

 • Забезпечити  реальну повно важність регіональних органів адвокатського самоврядування для виконання покладених діючим законодавством функцій;

 • Забезпечити прозорість діяльності  Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, її  підконтрольність та підзвітність адвокатському співтовариству;

Адвокати України, учасники форуму,  вважають проголошені заходи невідкладними та обов’язковими для повноправної та успішної  інтеграції адвокатури України у професійне європейське співтовариство.

6 вересня 2018 року Президент України вніс до Верховної Ради України як невідкладний законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» . Це комплексний документ, підготований робочою групою за участю правничих асоціацій, офіційних представників Національної асоціації адвокатів України, науковців , практикуючих адвокатів, Радою судових реформ, до обговорення та надання висновку щодо концепції та основних положень законопроекту були запрошені європейські експерти, представники ССВЕ, наукові установи, судді, члени Вищої ради правосуддя , Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ.

Робота над законопроектом тривала більше трьох років , з моменту реформування системи правосуддя та закріплення у Конституції України виключного права адвокатів здійснювати захист і представництво у судах.

Метою законопроекту є підсилення ролі  Адвокатури як публічного правого інституту  в українському  суспільстві.

У зв’язку з обранням українським суспільством євроінтеграційного курсу, метою законопроекту також визначення приведення законодавства, яке регулює питання виконання адвокатами публічної функції із захисту прав громадян , юридичних осіб, установ , організацій у судах  до загально визнаних стандартів   європейських  систем прав та гарантій адвокатської діяльності , повернення до головних принципів , які є найбіш наголошуваними у європейському адвокатському кодексі щодо непорушності адвокатської таємниці, дотримання принципу лояльності ( пріоритету) інтересів клієнта та конфіденційності. Не менш суттєвим є включення до засад адвокатської діяльності положення про слідування принципу верховенства права, яке замінило обмежувальне поняття законності , виключивши заборону про вчинення адвокатом на захист клієнта дій, які прямо не визначені законом.

Крім того, держава , встановивши монополію представництва у судах адвокатами, обгрунтовано встановила,що професійна правнича  допомога має надаватись якісно та на високому рівні.

Засади ставлення до колег та суду з повагою є такими, що відповідають рівню високоінтелектуального адвокатського співтовариства.

Однією із визначальних засад адвокатської діяльності є її незалежність. Адже для того, щоб адвокати могли діяти професійно  без тиску  перешкод та втручання, вони мають бути унебезпечені широким колом гарантій , відповідно до набутого статусу та професійної діяльності.

Законопроект не тільки декларує такі гарантії, але й безпосередньо імплементує іх у суміжні законодавчі акти, забезпечуючи практичний механізм реалізації.

Законопроект наголошує, що усі зміни, які мають відбутися при його прийняті скеровані саме для забезпечення незалежності за європейськими стандартами  публічного інституту адвокатури у системі українського судочинства з метою надання якісної правничої допомоги.

Коротко про запропоновані  зміни:

Найбільших змін зазнали положення Кримінального процесуального кодексу України 2012 року , оскільки саме особи , які перебувають під кримінальним переслідуванням, потерпілі від злочинів, інші особи, щодо яких застосовувались заходи забезпечення кримінального провадження за  не були належним чином захищені у ході досудового розслідування, не мали належного обсягу права та механізмів реалізації задекларованих щодо належного захисту. Зазначені дефекти кримінального процесуального закону були очевидні уже на стадії його запровадження у 2012 році. Законодавчо обмежений  механізм захисту після запровадження КПК 2012 року  та не відповідність його положень Європейській конвенції про основоположні права потягнув за собою значну кількість скарг до ЄСПЛ , які і зараз перебувають у провадженні Суду.

Запропоновані зміни наділяють захисника окремимиширокими власнимиправами, як сторонукримінального провадження; прирівнють у правах до захисника адвоката , який здійснює представництво інтересів потерпілих; адвокатам, які надають правову допомогу свідкаму кримінальному провадженні також надані власні права, безпосередньо пов’язані з наданням правничої допомоги, крім того їм надано право оскарження дій та бездіяльності щодо їх клієнтів та звернення за судовим контролем дій органів досудового слідства , пов’язаних з можливим тиском на свідка.

Захисник, адвокат-представник потерпілого мають право самостійно вчиняти слідчі дії , закріплено право звернення до суду про надання дозволу на проведення обшуку, захисник, адвокат-представник потерпілого не можуть бути обмежені у обсягах ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у його ході.

Розширені підстави для оскарження дій та бездіяльності органів досудового розслідування у його ході.

Забезпечуючи непорушність адвокатської таємниці та конфіденційності спілкування з клієнтом законопроект встановлює спеціальну підсилену відповідальність для службових осіб, які винних у порушенні.Будь-які докази, добуті в офісі адвоката , внаслідок слідчих(негласних) дійапріорі визнаються недопустимими.

Кодекс доповнений спеціальною нормоющодо особливості проведення слідчих дій щодо адвоката.

Без будь-яких посилань адвокат не може бути допитаний у якості свідка щодо справ свого клієнта.

Законопроект посилює імунітет адвоката від кримінального переслідування, шляхом змін у законодавчих положень у главі 37 КПК.

Недопуск адвоката до захисту у законопроекті чітко визначено як злочин ( перешкоджання діяльності захисника).

Запропоновані інші цікаві міни, які мають посилити положення сторони захисту у змагальному процесі для захисту інтересів, прав та свобод клієнтів.

Вищезазначені зміни є імплементацією додаткових гарантій незалежності адвокатів у своїй професійній діяльності, які приймає на себе держава. Гарантії адвокатської діяльності перестають бути декларацією.

Саме у зв’язку з посиленням державних гарантій незалежності діяльності, законопроект пропонує адвокатам визначитись з обсягом недоторканості , яка впливає на обсяг захищеностітаємниці клієнта.

Законопроект усуває будь-які перешкоди у здійсненні адвокатом підприємницької діяльності, яка не пов’язана, але не є несумісною з адвокатською. Така діяльність не захищена спеціальними гарантіями забезпеченими державою для адвокатської.

Законопроект забезпечує повний обсяг захисту статусу та усієї професійної діяльності адвоката, який здійснює ю діяльність як незалежний професіонал у визначених законом організаційних формах адвокатської діяльності, одночасно визначає, що адвокат, як найманий працівник юридичної особи, який перебуває у підпорядкуванні інших осіб, які не є адвокатами, не може бути визнаний незалежним професіоналом у рамках такої діяльності та має право представляти у суді як адвокат тільки власного клієнта-юридичну особу або укласти з такою особою договір про надання професійної правничої допомоги як адвокат, припинивши відносини штатного юрисконсульта.

Зазначена норма законопроекту направлена саме на забезпечення принципу незалежності адвоката, унеможливлення втручання у його діяльність у зв’язку з прямою службовою та фінансовою залежністю у юридичних особах, які не є організаційними формами адвокатської діяльності. Адже коли адвокату прийде час вирішувати для себе питання виконувати наказ керівництва або дотриматись присяги адвоката, обставини можуть скластись не на користь саме адвокатськоїнезалежності.

Зазначене положення мало б бути впроваджене ще у законі 2012 року, як зобов’язання української адвокатуриперед ССВЕ, проте до цього часу це виконано не було.

Одночасно вважаю, що таке положення законопроекту має бути запроваджене з певним перехідним періодом, адже адвокатам – штатним працівникам необхідно визначитись із власним статусом та формою відносин з підприємством.

Одночасно потребує зазначена норма законопроекту потребує удосконалення для надання правничої допомоги бюджетним установам та госпрозрахунковим державним і комунальним підприємствам адвокатом, який не перебуває у штаті.

Певні дорікання у ході обговорення викликало положення про адвокатський запит, до якого повинен бути доданий оригінал ордеру, у будь-якому випадку це має бути або копія ордеру, або копія свідоцтва/посвідченняадвоката. Крім того, відповідальність адвоката за позапроцесуальне/позадоговірне використання інформації на запит не потребує законодавчого обмеження інформації , яка на такий запит надається.

Як зараз:

Як буде:

Увага! Перевірте будь ласка свої дані

Шановні колеги! У зв’язку з підготовкою друку нових пластикових свідоцтв та посвідчень адвоката перевірте будь ласка свої дані у реєстрі і, за необхідністю, зверніться до Ради адвокатів міста Києва для виправлення помилок.

Адвокатські ініціативи

Реквізити для оплати щорічних внесків

Реквізити для оплати щорічних внесків

Книги

Джеремі Мак Брайд. Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств (Амнистии)

Проекти законів про адвокатуру

Останні новини

Лекції і семінари

Нові сторінки

Останні дописи у блозі