Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Головні події

Інформація про осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 2016-2017 році, інформація про яких, з технічних причин, не відображається на сайті НААУ

Інформація про осіб, які отримали посвідчення помічника адвоката у 2016-2017 році, інформація про яких, з технічних причин, не відображається на сайті НААУ

Голові Верховної Ради України Парубію А.В.

Шановний пане Голово!

09 вересня 2017 року у м. Києві відбувся IV Міжнародний адвокатський форум «Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 роки. Етапи реалізації. Рік 2017».

У заході  прийняли участь понад 1000 адвокатів з усіх регіонів України.

Учасники IV Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, обговоривши актуальні питання судової реформи в частині змін до законів, які регламентують питання відправлення правосуддя, змін до процесуальних кодексів за підсумками спільного заходу, -

керуючись

Основними  положеннями про роль адвокатів , прийнятими VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року, усвідомлюючи, що у будь якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону, оскільки, адвокати мають діяти в інтересах права в цілому так само, як і в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати,

Конвенцією про захист прав людини  та основоположних  свобод, з метою забезпечення гарантованого державою Україна права кожного на ефективний  судовий захист порушеного або не визнаного права, встановлення обґрунтованості будь-якого висунутого проти особи кримінального обвинувачення  незалежним і безстороннім  судом, визначеним законом, розгляд справи кожного  у розумні строки,

Прогресивні процесуальні зміни у судочинстві, які були запропоновані Президентом України  для розгляду Парламентом, обговорені та  в цілому підтримані учасниками Форуму, оскільки, мають на меті забезпечення ефективного судового захисту прав громадян.

Узгоджена до другого читання  парламентськими комітетами редакція законопроекту №6232 є достатньо прийнятною для застосування, проте, як і інші законодавчі норми, визначатиметься натомість правозастосовчою практикою. Суспільство розуміє, що ідеальних законів не буває, проте, адвокати усвідомлюють, що Парламент відкритий до динамічних законодавчих змін на підтримання принципу верховенства права.

Адвокати вітають ініціативи парламентарів,  скеровані на усунення законодавчих колізій у Кримінальному процесуальному кодексі України (2012р), з метою приведення законодавчих норм у відповідності до вимог  Конвенції про захист прав людини  та основоположних  свобод.

Учасники Форуму також звертають увагу на актуальність унесення до Верховної Ради України для прийняття  ініційованих Президентом України змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у зв’язку із Конституційною реформою системи правосуддя.                

З повагою,
Від імені і за дорученням
учасників IV Міжнародного  адвокатського форуму
співорганізатора заходу

Ради адвокатів міста Києва В. Степ’юк

Президенту України Порошенку П.О.

Шановний пане Президенте!

09 вересня 2017 року у м. Києві відбувся IV Міжнародний адвокатський форум «Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 роки. Етапи реалізації. Рік 2017».

У заході  прийняли участь понад 1000 адвокатів з усіх регіонів України, учасниками обговорені   питання, які  є органічною складовою запропонованої Вами Стратегії реформування правових інституцій України за світовими  демократичними стандартами.

Учасники IV Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, за підсумками спільного заходу, -

керуючись

Основними  положеннями про роль адвокатів , прийнятими VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року, усвідомлюючи, що у будь якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону, оскільки, адвокати мають діяти в інтересах права в цілому так само, як і в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати,

Конвенцією про захист прав людини  та основоположних  свобод, з метою забезпечення гарантованого державою Україна права кожного на ефективний  судовий захист порушеного або не визнаного права, встановлення обґрунтованості будь-якого висунутого проти особи кримінального обвинувачення  незалежним і безстороннім  судом, визначеним законом, розгляд справи кожного  у розумні строки,

і, одночасно, констатуючи різке скорочення внаслідок звільнення у відставку або у зв’язку із  закінченням строку повноважень професійних суддів в усіх без виключення  регіонах України, що призводить, у деяких випадках, до  припинення відправлення правосуддя у ряді місцевих судів та  непомірне збільшення навантаження по розгляду справ  на суддів, які продовжують працювати,

вважають за необхідне звернутися до Вас, пане Президент, з проханням  як найскоріше вирішити питання  призначення на посади  суддів, які пройшли усі необхідні кваліфікаційні процедури та  рекомендовані до цього Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя.

Крім того, є актуальним питання справедливої суддівської винагороди суддям, які з не залежних від них причин не пройшли кваліфікаційне оцінювання, проте, зараз відправляють правосуддя, працюючи з однаковим навантаженням із  суддями, які завершили атестацію.

Прогресивні процесуальні зміни у судочинстві, які були запропоновані Вами для розгляду Парламентом, обговорені та підтримані учасниками Форуму 9 вересня ц.р.,  не зможуть бути достатньо  ефективними, на жаль, в умовах значного кадрового голоду у судовій системі.

Учасники Форуму також звертають увагу на актуальність унесення до Верховної Ради України для прийняття  ініційованих Вами змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у зв’язку із Конституційною реформою системи правосуддя.

З повагою,
Від імені і за дорученням
учасників IV Міжнародного  адвокатського форуму
співорганізатора заходу

Ради адвокатів міста Києва В. Степ’юк

Резолюція IV Міжнародного адвокатського форуму 9 вересня 2017 року

місто Київ

Учасники Четвертого  Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, за підсумками спільного заходу ,  констатують наступне:

Роль та значення  інституту адвокатури у демократичному суспільстві визнана усіма цивілізованими країнами світу.

Адвокати України усвідомлюють, що у будь якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому так само,  як і в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати.

Адвокати вважають необхідним

 • Забезпечити законодавче закріплення визнання державоюОсновних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року
 • Забезпечити на законодавчому рівні пропозиції адвокатури по реформуванню кримінальної юстиції, кримінального процесу, реальну процесуальну рівність сторін обвинувачення та захисту;
 • Забезпечити беззаперечне дотримання органами досудового слідства, судами  прав адвокатів та гарантованих державою імунітетів;

Професія адвоката є незалежною. Незалежність  повинна гарантуватися державою через реальні механізми відповідальності посадових і службових осіб, які порушують гарантії адвокатської діяльності.

Учасники Форуму вважають необхідними внесення змін до Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» після широкого обговорення пропозицій адвокатами у регіонах Законодавче реформування адвокатури повинно бути спрямоване на посилення ролі інституту адвокатури без надмірного зарегулювання адвокатської діяльності.

При визначені компетенції органів адвокатського самоуправління законодавчий акцент повинен бути зроблений накорисність та доцільність функцій останньогоу сприйняттікожного адвоката. Органи адвокатського самоуправління повинні служити кожному адвокату.

Адвокати наголошують, що держава повинна забезпечити гарантоване громадянам України ефективний , такий що базується на принципах верховенства права, судовий захист, тому  вважають необхідним звернутись до Верховної Ради України про необхідність невідкладного прийняття законопроектів,  пов’язаних з початком роботи Верховного суду, зокрема, процесуальних кодексів та  до Президента України щодо необхідності невідкладного призначення суддів, які пройшли кваліфікаційні та рекомендаційні процедури ВККС та ВРП.

Адвокати наголошують:

Зміни до Конституції України посилили роль адвокатури  не тільки в системі правосуддя , але й позасудовому захисті прав та свобод людини.

Адвокати вважають, що успішне виконання адвокатурою важливої суспільної функції забезпечується   не тільки   законодавчими нормами, але  й готовністю суспільства належним чином сприймати значення та роль адвокатури, готовністю  юридичної спільноти - суддів, прокурорів, слідчих на умовах взаємної поваги та розуміння, спільно з адвокатурою сприяти розбудові держави на принципах верховенства права.

Адвокатура була і  є незалежною від органів державної влади, проте, стан самої інституції та ставлення до адвокатури в державі є певним індикатором демократичності зрілості  суспільства та державності.

Збори адвокатів міста Києва на 20 вересня 2017 року

Рішення Ради адвокатів міста Києва.

31.08.2017

Призначити проведення зборів адвокатів міста Києва на 20 вересня 2017 р. о 17-00 з порядком денним: обрання делегатів на звітно-виборчу конференцію адвокатів міста Києва, у конференц-залі «UBI Fashion Center», за адресою: вул.Дорогожицька, 8, м. Київ.

Скликати  звітно-виборчу Конференцію адвокатів міста Києва  та призначити її проведення  на 07 жовтня 2017 року об 11-00 у конференц-залі «UBI Fashion Center»,  за адресою: вул.Дорогожицька, 8, м. Київ.

 З  наступним порядком денним:

 • Звіт Ради адвокатів м. Києва за 2012-2017 роки;
 • Звіт Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва за 2012-2017 роки;
 • Звіт Ревізійної комісії адвокатів міста Києва;

Обрання:

 • Голови Ради адвокатів міста Києва,
 • Членів Ради адвокатів міста Києва,
 • Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури міста Києва
 • Членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат,
 • Голови ревізійної комісії адвокатів міста Києва
 • Членів ревізійної комісії адвокатів міста Києва
 • Представника від адвокатів міста Києва до Ради адвокатів України;
 • Представника від адвокатів міста Києва до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Звернутись до Ради адвокатів України про забезпечення виконання вимог п. 2 ч. 4 ст. 55 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, у випадку не виконання РАУ приписів закону в цій частині - встановити квоту делегування на конференцію адвокатів міста Києва 1 делегат від 25 адвокатів міста Києва.

Повідомити адвокатів міста Києва, що висування кандидатур на обрання до органів адвокатського самоврядування відбувається шляхом направлення заяви та мотиваційного листа на адресу Ради адвокатів міста Києва: м. Київ, вул. Білоруська, 30 або на електронну адресу kmkdka@kmkdka.com  до 24 години 19.09.2017 р.

Оголошення про час та місце, порядок денний зборів та звітно-виборчої Конференції адвокатів міста Києва  розмістити в засобах масової інформації та на сайті Ради адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  міста Києва.

З 2014 року існують проблеми з належною роботою Єдиного реєстру адвокатів України

Шановні колеги, враховуючи, що з 2014 року існують проблеми з належною роботою Єдиного реєстру адвокатів України , а рішення судів адміністратором другого рівня  не виконуються  , у квітні цього року, напередодні конференції адвокатів міста Києва по обранню делегатів на з'їзд адвокатів України, знову зникли прізвища майже 2000 адвокатів, які отримали свідоцтва у 90х-2000 роках та продовжують працювати, в усі установи направлені повідомлення наступного змісту:

Верховний суд України
Генеральна прокуратура України
Служба безпеки України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство юстиції України
Національне антикорупційне бюро
Державна судова адміністрація України

Шановні колеги!
Повідомляємо Вас про наявність фактів несанкціонованого втручання в роботу Єдиного реєстру адвокатів України, внаслідок чого, частина інформації про адвокатів України не відображається для публічного доступу. Крім того, частина інформації про робоче місце адвокатів, засоби зв’язку, зупинення або припинення адвокатської діяльності, організаційну форму адвокатської діяльності також не є актуальними.

За фактом несанкціонованого втручання розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101070000148 з правовою кваліфікацію за ч.3 ст.362 КК України.

У ході досудового розслідування проведено ряд технічних експертиз , які підтверджують викладені вище факти.

Просимо врахувати зазначене повідомлення у подальшій роботі.

Увага! Перевірте будь ласка свої дані

Шановні колеги! У зв’язку з підготовкою друку нових пластикових свідоцтв та посвідчень адвоката перевірте будь ласка свої дані у реєстрі і, за необхідністю, зверніться до Ради адвокатів міста Києва для виправлення помилок.

Адвокатські ініціативи

Реквізити для оплати щорічних внесків

Реквізити для оплати щорічних внесків

Книги

Джеремі Мак Брайд. Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств (Амнистии)

Проекти законів про адвокатуру

Останні новини

Лекції і семінари

Нові сторінки