Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Встановити ефективний механізм ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів у випадку грубого порушення законодавства при розгляді справ та винесенні судових рішень (адвокат Вадим Володарский)

Як відомо, трапляються випадки грубого порушення суддями норм закону при розгляді справ та винесенні рішень. Це стосується як грубих порушень процесуальних норм, зокрема, при прийнятті або неприйнятті доказів (у тому числі ігноруванні доказів, наданих стороною захисту), так і прямих порушень норм матеріального права, а також винесення рішень, які явно не відповідають обставинам та матеріалам справи.

У багатьох випадках такі рішення скасовуються судами апеляційної та касаційної інстанцій. Але, на жаль, кількість випадків винесення подібних рішень практично не зменшується.

Основною причиною такого стану речей є відсутність практично будь-якої відповідальності суддів у випадку винесення явно противзаконних або невідповідних матеріалам і обставинам справи рішень. При цьому часто такі рішення повторюються; адвокати часто можуть назвати суддю, правова позиція якого з конкретного питання є хибною, і він виносить однотипні рішення з цього питання, скасування яких судами вищих інстанцій ніяким чином не позначається на його подальшій роботі. Випадків же, коли учасники процесу подають скарги на такі дії судді з метою притягнення його до відповідальності, досить небагато.

Впровадження ефективного механізму ініціювання притягнення суддів за порушення закону при розгляді справ до дисциплінарної відповідальності буде сприяти підвищекнню відповідальності суддів за прийняті ними рішення, зниженню рівня корупції у судовій системі, підвищенню довіри населення до судів. Зараз одна з причин відсутності такої довіри якраз те, що судді не несуть відповідальності у разі прийняття незаконних рішень. Покращення роботи судової системи та зміцнення довіри населення до неї у такому випадку будуть кращими, аніж у результаті будь-якої “люстрації”, якщо після такої судді все одно не будуть нести відповідальності за прийняті рішення, оскільки тут справа не у персоналіях. А саме у відсутності відповідальності.

Механізм цього, який можна реалізувати у межах діючого процесуального законодавства: ввести порядок, при якому суд апеляційної або касаційної інстанції, змінюючи або скасовуючи рішення суду нижчої інстанції, зобов'язаний одночасно, у кожному такому випадку, у мотивувальній частині відповідного процесуального рішення вказати, чи є підстави для притягнення судді, який виносив змінене чи скасоване рішення, до адміністративної відповідальності, а у резолютивній частині рішення — про направлення або ненаправлення відповідного подання за належністю, для відкриття дисциплінарного провадження.

При цьому, безумовно, не клжен випадок скасування або зміни рішення повинен бути підставою дл відкриття такого провадження (їх, наприклад, немає, коли суд вищої інстанції знизив на рік або кілька років строк покарання засудженого, виходячи з оцінки його особи, тощо). Вважаю, що підставою для направлення відповідного подання (точніше, копії процесуального рішення суду вищої інстанції до відповідного органу) повинні бути: 1) явно неправильне застосування норми матеріального права (невірна кваліфікація діяння, стягення відшкодування шкуоди з неналежної особи, за наявності однозначного врегулювання цього питання законом, тощо); 2) грубе порушення процесуальних норм, зокрема, але не виключно, права обвинуваченого на захист або процесуальних прав інших участників процесу; 3) грубе порушення правил оцінки доказів (неврахування доказів, необгрунтоване визнання чи невизнання доказів недопустимими, тощо), що призвело до винесення невірного судового рішення; 4) винесення судового рішення, невідповідного матеріалам або обставинам справи, якщо така невідповідність є явною. Перелік цих критеріїв може бути розширено.

З огляду на викладене прошу:

Терміного підготувати та прийняти постанову Пленуму Верховного Суду України, якою зобов'язати суди апеляційної та касаційної інстанцій, у разі скасування або зміни судового рішення, у мотивувальній частині свого судового рішення зазначати наявність або відсутність підстав для дициплінарної відповідальності судді, яким винесено змінене чи скасоване рішення, а у резолютивній частині — на те, приймається чи не приймається судом рішення про направлення копії процесуального рішення до відповідного органу з метою порушення ним дисциплінарного провадження щодо судді, який виніс змінене чи скасоване рішення.

Адвокат Вадим Володарский.