Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Адвокатура 2014-2018. Шлях до європейських стандартів

Учасники Першого Міжнародного адвокатського форуму, адвокати України, за підсумками спільного заходу ,  констатують наступне:

Цивілізаційний вибір українського народу на користь європейської демократії та правового суспільства відбувся.

Європейське спрямування розвитку адвокатури України є послідовним та незворотнім.

Адвокати України усвідомлюють, що у будь якому правовому суспільстві адвокатам відведено особливу роль: призначення адвоката не обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому так само, як в інтересах як в інтересах тих, чиї права та свободи їм довірено захищати.

Адвокати України визнають та підтримують проголошені  європейською адвокатською спільнотою основоположні принципи та правила професії та спрямовують свої зусилля на здобуття адвокатурою України достойного місця у професійному європейському співтоваристві.

Для досягнення спільноі мети, учасники форуму, адвокати України, вважають за необхідне:

Сформулювати стратегічну мету власної професійної організації -Національної асоціації адвокатів України

Наступним чином:

«Європейській Україні- сильну адвокатуру»

Для цього потрібно

У найкоротший строк:

Приєднатися до Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства ( Страсбурзі , жовтень 1988 року) , імплементувати його положення до Правил адвокатської етики адвокатів України та профільного закону.

Доручити Раді адвокатів України, яка у період між з’їздами виконує функції адвокатського самоврядування та відповідно, як орган професійної організації Національної асоціації адвокатів України, та відповідно до вимог Основних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, законодавчо створеної для  підтримання  професійних  стандартів  та  етичних норм,  захисту своїх членів  від  переслідувань  та  не обгрунтованих  обмежень і посягань, забезпечення юридичної допомоги для усіх,  хто має у ній потребу,  та кооперування  з  урядом  та  іншими  інститутами  для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу:

 • Забезпечити закріплення у Конституції та законах  суспільне значення , роль та місце адвокатури України у правовій державі

 • Забезпечити законодавче закріплення визнання державою  Основних  положень про роль адвокатів , прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам     у серпні 1990 року

 • Забезпечити на законодавчому рівні вплив адвокатської спільноти на реформування правоохоронної системи, системи органів прокуратури та судів.

 • Забезпечити на законодавчому рівні пропозиції адвокатури по реформуванню кримінальної юстиції, кримінального процесу, реальну процесуальну рівність сторін обвинувачення та захисту;

 • Забезпечити беззаперечне дотримання органами досудового слідства, судами  прав адвокатів та гарантованих державою імунітетів; Жодне порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності не повинно бути залишено поза увагою керівництвом НААУ, з послідовним залученням винних посадових осіб до відповідальності;

 • Забезпечити  реальний вплив адвокатської спільноти на формування державних цільових програм у галузі права та розбудови правової держави;

 • Забезпечити прийняття Верховною Радою України необхідних змін до Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» після широкого обговорення пропозицій адвокатами у регіонах

 • Забезпечити приведення професійних стандартів , Правил адвокатської етики України до європейських професійних стандартів, у тому числі , але не виключно, щодо забезпечення реальної  незалежності при здійсненні професійної діяльності, свободи висловлювань, обстоювання правової позиції у суспільній та політичній діяльності, залучення до професійних правил обов’язку дотримання   адвокатської таємниці, приведення у відповідність до загальноприйнятих професійних стандартів поняття  конфлікту інтересів та принципу лояльності щодо інтересів клієнта, можливість добровільного  об’єднання у професійні організації тощо.

 • Розробити та обговорити у регіонах стратегічні напрямки діяльності НААУ на поточний рік; презентувати стратегію розвитку НААУ на наступний період;

 • Розробити та затвердити після обговорення у регіонах план роботи НААУ на поточний та наступні роки;

 • Забезпечити  реальну повно важність регіональних органів адвокатського самоврядування для виконання покладених діючим законодавством функцій;

 • Забезпечити прозорість діяльності  Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, її  підконтрольність та підзвітність адвокатському співтовариству;

Адвокати України, учасники форуму,  вважають проголошені заходи невідкладними та обов’язковими для повноправної та успішної  інтеграції адвокатури України у професійне європейське співтовариство.

6 вересня 2018 року Президент України вніс до Верховної Ради України як невідкладний законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» . Це комплексний документ, підготований робочою групою за участю правничих асоціацій, офіційних представників Національної асоціації адвокатів України, науковців , практикуючих адвокатів, Радою судових реформ, до обговорення та надання висновку щодо концепції та основних положень законопроекту були запрошені європейські експерти, представники ССВЕ, наукові установи, судді, члени Вищої ради правосуддя , Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ.

Робота над законопроектом тривала більше трьох років , з моменту реформування системи правосуддя та закріплення у Конституції України виключного права адвокатів здійснювати захист і представництво у судах.

Метою законопроекту є підсилення ролі  Адвокатури як публічного правого інституту  в українському  суспільстві.

У зв’язку з обранням українським суспільством євроінтеграційного курсу, метою законопроекту також визначення приведення законодавства, яке регулює питання виконання адвокатами публічної функції із захисту прав громадян , юридичних осіб, установ , організацій у судах  до загально визнаних стандартів   європейських  систем прав та гарантій адвокатської діяльності , повернення до головних принципів , які є найбіш наголошуваними у європейському адвокатському кодексі щодо непорушності адвокатської таємниці, дотримання принципу лояльності ( пріоритету) інтересів клієнта та конфіденційності. Не менш суттєвим є включення до засад адвокатської діяльності положення про слідування принципу верховенства права, яке замінило обмежувальне поняття законності , виключивши заборону про вчинення адвокатом на захист клієнта дій, які прямо не визначені законом.

Крім того, держава , встановивши монополію представництва у судах адвокатами, обгрунтовано встановила,що професійна правнича  допомога має надаватись якісно та на високому рівні.

Засади ставлення до колег та суду з повагою є такими, що відповідають рівню високоінтелектуального адвокатського співтовариства.

Однією із визначальних засад адвокатської діяльності є її незалежність. Адже для того, щоб адвокати могли діяти професійно  без тиску  перешкод та втручання, вони мають бути унебезпечені широким колом гарантій , відповідно до набутого статусу та професійної діяльності.

Законопроект не тільки декларує такі гарантії, але й безпосередньо імплементує іх у суміжні законодавчі акти, забезпечуючи практичний механізм реалізації.

Законопроект наголошує, що усі зміни, які мають відбутися при його прийняті скеровані саме для забезпечення незалежності за європейськими стандартами  публічного інституту адвокатури у системі українського судочинства з метою надання якісної правничої допомоги.

Коротко про запропоновані  зміни:

Найбільших змін зазнали положення Кримінального процесуального кодексу України 2012 року , оскільки саме особи , які перебувають під кримінальним переслідуванням, потерпілі від злочинів, інші особи, щодо яких застосовувались заходи забезпечення кримінального провадження за  не були належним чином захищені у ході досудового розслідування, не мали належного обсягу права та механізмів реалізації задекларованих щодо належного захисту. Зазначені дефекти кримінального процесуального закону були очевидні уже на стадії його запровадження у 2012 році. Законодавчо обмежений  механізм захисту після запровадження КПК 2012 року  та не відповідність його положень Європейській конвенції про основоположні права потягнув за собою значну кількість скарг до ЄСПЛ , які і зараз перебувають у провадженні Суду.

Запропоновані зміни наділяють захисника окремимиширокими власнимиправами, як сторонукримінального провадження; прирівнють у правах до захисника адвоката , який здійснює представництво інтересів потерпілих; адвокатам, які надають правову допомогу свідкаму кримінальному провадженні також надані власні права, безпосередньо пов’язані з наданням правничої допомоги, крім того їм надано право оскарження дій та бездіяльності щодо їх клієнтів та звернення за судовим контролем дій органів досудового слідства , пов’язаних з можливим тиском на свідка.

Захисник, адвокат-представник потерпілого мають право самостійно вчиняти слідчі дії , закріплено право звернення до суду про надання дозволу на проведення обшуку, захисник, адвокат-представник потерпілого не можуть бути обмежені у обсягах ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у його ході.

Розширені підстави для оскарження дій та бездіяльності органів досудового розслідування у його ході.

Забезпечуючи непорушність адвокатської таємниці та конфіденційності спілкування з клієнтом законопроект встановлює спеціальну підсилену відповідальність для службових осіб, які винних у порушенні.Будь-які докази, добуті в офісі адвоката , внаслідок слідчих(негласних) дійапріорі визнаються недопустимими.

Кодекс доповнений спеціальною нормоющодо особливості проведення слідчих дій щодо адвоката.

Без будь-яких посилань адвокат не може бути допитаний у якості свідка щодо справ свого клієнта.

Законопроект посилює імунітет адвоката від кримінального переслідування, шляхом змін у законодавчих положень у главі 37 КПК.

Недопуск адвоката до захисту у законопроекті чітко визначено як злочин ( перешкоджання діяльності захисника).

Запропоновані інші цікаві міни, які мають посилити положення сторони захисту у змагальному процесі для захисту інтересів, прав та свобод клієнтів.

Вищезазначені зміни є імплементацією додаткових гарантій незалежності адвокатів у своїй професійній діяльності, які приймає на себе держава. Гарантії адвокатської діяльності перестають бути декларацією.

Саме у зв’язку з посиленням державних гарантій незалежності діяльності, законопроект пропонує адвокатам визначитись з обсягом недоторканості , яка впливає на обсяг захищеностітаємниці клієнта.

Законопроект усуває будь-які перешкоди у здійсненні адвокатом підприємницької діяльності, яка не пов’язана, але не є несумісною з адвокатською. Така діяльність не захищена спеціальними гарантіями забезпеченими державою для адвокатської.

Законопроект забезпечує повний обсяг захисту статусу та усієї професійної діяльності адвоката, який здійснює ю діяльність як незалежний професіонал у визначених законом організаційних формах адвокатської діяльності, одночасно визначає, що адвокат, як найманий працівник юридичної особи, який перебуває у підпорядкуванні інших осіб, які не є адвокатами, не може бути визнаний незалежним професіоналом у рамках такої діяльності та має право представляти у суді як адвокат тільки власного клієнта-юридичну особу або укласти з такою особою договір про надання професійної правничої допомоги як адвокат, припинивши відносини штатного юрисконсульта.

Зазначена норма законопроекту направлена саме на забезпечення принципу незалежності адвоката, унеможливлення втручання у його діяльність у зв’язку з прямою службовою та фінансовою залежністю у юридичних особах, які не є організаційними формами адвокатської діяльності. Адже коли адвокату прийде час вирішувати для себе питання виконувати наказ керівництва або дотриматись присяги адвоката, обставини можуть скластись не на користь саме адвокатськоїнезалежності.

Зазначене положення мало б бути впроваджене ще у законі 2012 року, як зобов’язання української адвокатуриперед ССВЕ, проте до цього часу це виконано не було.

Одночасно вважаю, що таке положення законопроекту має бути запроваджене з певним перехідним періодом, адже адвокатам – штатним працівникам необхідно визначитись із власним статусом та формою відносин з підприємством.

Одночасно потребує зазначена норма законопроекту потребує удосконалення для надання правничої допомоги бюджетним установам та госпрозрахунковим державним і комунальним підприємствам адвокатом, який не перебуває у штаті.

Певні дорікання у ході обговорення викликало положення про адвокатський запит, до якого повинен бути доданий оригінал ордеру, у будь-якому випадку це має бути або копія ордеру, або копія свідоцтва/посвідченняадвоката. Крім того, відповідальність адвоката за позапроцесуальне/позадоговірне використання інформації на запит не потребує законодавчого обмеження інформації , яка на такий запит надається.

Як зараз:

Як буде: