Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Закон України Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах

Звертаємо увагу - набув чинності

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про граничний розмір компенсації витрат
на правову допомогу у цивільних
та адміністративних справах
 

Цей Закон  встановлює  граничний розмір компенсації витрат на правову  допомогу   під   час   розгляду   судами   цивільних   та адміністративних справ. 

Стаття 1

Розмір  компенсації  витрат  на правову допомогу у цивільних справах,  в яких така компенсація виплачується  стороні, на  користь  якої  ухвалено  судове рішення,  іншою стороною,  а в адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень,  не може перевищувати   40   відсотків   встановленої  законом  мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі  особи,  яка надавала правову допомогу,  у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій  поза  судовим  засіданням  та  під  час ознайомлення  з  матеріалами  справи  в  суді,  що  визначається у відповідному судовому рішенні. 

Стаття 2

У разі якщо сторона у цивільній чи адміністративній справі   звільнена   від   оплати   витрат  на  правову  допомогу, компенсація таких витрат виплачується  стороні,  на  користь  якої ухвалено  судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, у розмірі,  що не  перевищує  2,5  відсотка  встановленої  законом мінімальної  заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи,  яка надавала правову допомогу,  у судовому засіданні,  під час  вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді,  що визначається у відповідному судовому рішенні. 

Компенсація витрат   на   правову  допомогу  виплачується  за рахунок  державного  бюджету  в   межах   видатків,   передбачених Державній  судовій  адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами. 

Стаття 3

Прикінцеві положення 

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року. 
  2. Кабінету Міністрів  України  у  двомісячний  строк  з  дня набрання  чинності  цим  Законом  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України                                                                                                                В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ, 20 грудня 2011 року
          N 4191-VI