Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Інформаційні системи для громадян

З розвитком інформаційного суспільства, інформаційні технології, які дозволяють накопичувати, систематизувати  та отримувати інформацію, достатньо швидко увійшли у наше життя та стали невід’ємним атрибутом як професійної діяльності уповноважених суб’єктів, так і джерелом отримання інформації  пересічними громадянами.

На сьогодні, інформацію щодо тих чи інших суб’єктів, об’єктів, дій, або певного статусу можливо отримати з відповідних державних реєстрів, інформація з яких має статус офіційної та може використовуватися як достовірна у відносинах з третіми особами, або з інформаційних ресурсів органів державної влади, яка носить інформаційно-довідковий характер для її користувачів. При цьому, інформація може бути відкритою та загальнодоступною для отримання будь-якими фізичними та юридичними особами, або обмеженою у доступі законодавством (наприклад, інформація щодо персональних даних особи). Право на отримання інформації, доступ до якої обмежено, мають уповноважені на це законодавством суб’єкти, зокрема органи державної влади, судові органи, нотаріуси, адвокати тощо. Ця стаття буде присвячена питанням отримання інформації фізичними та юридичними особами. 

Отримання інформації з державних реєстрів здійснюється шляхом: безпосереднього доступу до інформації державних реєстрів (доступ мають визначені законодавством реєстратори реєстрів та користувачі), надання електронного або паперового запиту про надання інформації, отримання інформації у електронному вигляді через офіційні веб-сайти. Обсяг інформації, що надається, визначається законодавством та статусом її запитувача.

Зупинимось на основних державних реєстрах, інформація з яких може стати корисною.

Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) фізичним та юридичним особам надається у формі витягу, виписки, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується. Виписки, витяги та довідки у паперовому вигляді видаються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за місцем зберігання реєстраційної справи. Виписки, витяги, довідки та інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Водночас, інформацію з реєстру можливо безкоштовно отримати у електронному вигляді на офіційному веб-сайті технічного адміністратора реєстру за посиланням  http://irc.gov.ua (рубрика «Реєстр ЕДР»). Серед інформації про юридичну особу, що надається з ЄДР, надаються відомості щодо наявності відкритих виконавчих провадження щодо юридичної особи, та відомості про перебування особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, що може стати в нагоді у разі необхідності перевірити платоспроможність вашого контрагента.

 На тому ж веб-сайті http://irc.gov.ua (рубрика «Реєстр ЄЛР») можливо отримати інформацію з Єдиного ліцензійного реєстру, який містить відомості про суб'єктів господарювання  - ліцензіатів, серію та номер, строк виданих їм ліцензій.

 Інформація про зареєстровані права і  обтяження,  суб'єктів  речових прав,  об'єкти  нерухомого  майна, документи,  на  підставі  яких проведено державну реєстрацію речових прав міститься у Державному реєстрі речових прав. Відповідно до Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 722 від 24.12.2014, інформація з Державного реєстру прав надається у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом у вигляді витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в інтересах якої встановлено обтяження; інформаційної довідки; органом державної реєстрації прав у вигляді виписки за заявою власника чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить. Переглянути інформацію про стан розгляду реєстратором Державного реєстру речових прав  заяви або запиту, поданих фізичними та юридичними особами, можливо за посиланням http://rrp.informjust.ua/.

З січня 2015 року отримати інформацію з Державного реєстру речових прав у вигляді електронної інформаційної довідки фізичні та юридичні особи можуть через сайт  https://kap.minjust.gov.ua/.

Відомості про виникнення, зміну,  припинення обтяжень рухомого майна,  а також про звернення  стягнення  на рухоме майно містяться у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.  Відомості,  внесені до Державного реєстру,  є відкритими для всіх юридичних та фізичних осіб. Тому будь - яка фізична та юридична особа може звернутися з відповідною заявою про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, вартість якого складає 34 гривні, до одного з реєстраторів реєстру: державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та його філій, приватних нотаріусів та державних нотаріальних контор. 

Фізичні та юридичні особи можуть отримати інформацію і з Єдиного реєстру довіреностей у вигляді скороченого витягу, який надається  на їх письмовий запит приватними нотаріусами, державними нотаріальними конторами, державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та його філій. У скорочених витягах міститься інформація про реєстраційний номер і дату реєстрації довіреності (її дублікату) в Єдиному реєстрі довіреностей; номери та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності (її дубліката) - для довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку; дату посвідчення довіреності (дата видачі її дубліката); строк дії довіреності; номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким посвідчено довіреність (видано дублікат довіреності); відомості про особу, яка посвідчила довіреність (видала дублікат довіреності); відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або відомості про припинення дії довіреності. Вартість скороченого витягу складає лише 25, 50 грн. з урахуванням ПДВ, що, у реаліях сьогодення, вже  не є ціною для перевірки дійсності повноважень особи на вчинення дій щодо розпорядження транспортними засобами або об’єктами нерухомого майна.

Текст будь-якого нотаріального документа викладається на спеціальних бланків нотаріальних документів, а безоплатно перевірити дійсність бланку та  отримати інформацію про дату його витрачання та назву документа, який на ньому викладений, можливо за посиланням http://rnb.informjust.ua/home/index.

Інформацію з Єдиного реєстру нотаріусів України з картографічним відображенням місцезнаходження нотаріуса будь-яка фізична та юридична особа може за посиланням http://ern.minjust.gov.ua.

Для запобігання  зловживання довірою громадян, будь-яку благодійну організацію або громадську організацію буде не зайвим перевірити на веб-сайті Єдиного реєтру громадських  формувань (http://rgf.informjust.ua/) або веб-сайті Реєстру громадських обєднань  (http://rgo.informjust.ua/) відповідно.

Огляд основних державних реєстрів, інформація з яких доступна будь-якій фізичній та юридичній особі хотілось би закінчити державним реєстром, яким користується майже кожний юрист – Єдиним державним реєстром судових рішень, який містить інформацію про судові рішення та доступ до якого надається через сайт, розміщений за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/.

Що стосується корисних інформаційних ресурсів, прикладом джерела ефективного отримання інформації є сервіси Державної фіскальної служби України. 

Дані Реєстру платників податку на додану вартість можливо отримати за посиланням http://sfs.gov.ua/reestr_new, дані щодо анулювання реєстрації платником податку на додану вартість - http://sfs.gov.ua/anulir_new. Надійність ділового партнера та стан його розрахунків з бюджетом перевіряється за допомогою сервісу, розміщеного за посиланням http://sfs.gov.ua/businesspartner.

Звісно це є неповний огляд державних реєстрів та інформаційних ресурсів, інформація з яких необхідна та надається фізичним та юридичним особам у відкритому доступі, проте з урахуванням тенденцій щодо створення єдиної системи державних інформаційних ресурсів та відкритості їх інформації, є сподівання, що найближчим часом будь-який громадянин зможе отримати без перешкод та з використанням сучасних інформаційних технологій  той обсяг інформації, що його цікавить.

Автори: Адвокати Лоленко О. А., Клочков В. В.