Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Круглий стіл на тему: «Обговорення проектів змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

19 березня в приміщенні ЛігаБізнесІнформ відбулася зустріч адвокатів з народним депутатом Дмитром Лубінцем. За круглим столом колеги обговорювали законопроект зміни в закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Модератором круглого столу був кандидат юридичних наук , старший викладач КНУ ім..Тараса Шевченко, адвокат  Дмитро Кухнюк, со-модератором виступила заступник голови Національної асоціації адвокатів України Катерина Коваль.

Ініціатор зустрічі наголосив на важливості ролі адвокатури у сучасному демократичному суспільстві та не можливості ігнорування запитів адвокатів на удосконалення правового забезпечення адвокатської діяльності.

Зокрема,  народний депутат зазначив, що не міг не відгукнутися на запит адвокатської спільноти щодо недосконалої системи оподаткування доходів від адвокатської діяльності, дискримінаційної заборони для адвокатів використовувати спрощену систему оподаткування. У зв’язку з чим був внесений законопроект №1825. Крім того, народний депутат заявив, що з початку дії нового Кримінального процесуального кодексу України узагальнював думки юридичної спільноти щодо дисбалансу прав сторін обвинувачення та захисту у кримінальному судочинстві  та нагальної необхідністю створення законодавчого підгрунття до забезпечення реалізації принципів змагальності у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим , народним депутатом були ініційовані зміни до Кримінального процесуального кодексу України , які посилюють роль захисту у процесі ( законопроект 1826).

Одночасно, вже протягом року у соціальних мережах  та засобах масової інформації народний депутат  звертав увагу на наявність запиту адвокатської спільноти на удосконалення норм діючого закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо посилення прав та гарантій для адвокатів, удосконалення системи допуску до професії, прозорості та об’єктивності прийняття рішень у дисциплінарних справах, удосконалення системи самоврядування адвокатури.

Наразі, законопроект №2270, який ініційований народним депутатом зібрав  собі досвід різних країн Європи та пропозиції адвокатів, які висловлювалися протягом цього часу щодо удосконалення певних норм у законі.  Концепція законопроекту – посилення адвокатури як правозахисного інституту, посилення впливу кожного адвоката на рішення, які регулюють адвокатську діяльність, посилення ролі зборів та з’їзду адвокатів у вирішенні нагальних питань адвокатського життя, розширення  професійних прав та гарантій адвокатської діяльності.

Так , зокрема, запропоновано повний доступ адвокатів до інформації , яка необхідна для здійснення професійної діяльності, жодних обмежень бути не може, оскільки це створює дисбаланс між можливостями захисту та обвинувачення, підсилено гарантії адвоката,- його офіс не може бути підданий обшуку, адвокатська таємниця є непорушною.

Роль адвокатури має бути підсилена обов’язковою участю адвокатів у  прийнятті та погодженні законопроектів, які стосуються захисту прав громадян.

Законопроект пропонує достатньо чітку систему органів адвокатського самоврядування та посилення ролі конференцій, зборів  та з’їздів адвокатів на діяльність професійної організації, саме збори та з’їзд, які є безпосередньо представницькими повинні вирішувати найширше питання адвокатури, роль виконавчих органів повинна бути спрямована  виключно на виконання рішень представницьких. Так повинен бути забезпечено саморегулювання професії безпосередньо адвокатським співтовариством.

Для цього у законопроекті пропонується створення асоціації регіональних органів самоврядування у єдину організацію Національну асоціацію адвокатів України, виключити  обов’язкове членство адвокатів та можливість  прийняття органами самоврядування неправомірних рішень, які негативно впливають на діяльність адвоката.

Головне – професійна організація не повинна ускладнювати життя адвокатам, а допомогти виконувати професійні функції.

Народний депутат наголосив, що безумовно запропонований ним законопроект не є досконалим, його треба наповнювати мудрістю практичного досвіду адвокатського співтовариства,  і для цього спільно працювати, саме тому і відбувається ця зустріч, закликав учасників до плідної співпраці.

Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Катерина Коваль  наголосила, що прийняття нового закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було вимогою адвокатів після Революції гідності, саме для цього створювалась робоча група при Міністерстві юстиції України у березні 2014 року, свою роботу група не закінчила, проте має значні напрацювання пропозицій, частина з яких знайшла своє відображення у презентованому законопроекті. Зауважила, що зараз у парламенті є декілька законопроектів, які не  носять системний характер. Один з них, на жаль, презентується як такий, що узгоджений з’їздом адвокатів, проте, ця інформація не є достовірною. Законопроект спрямований на посилення репресійних  заходів щодо адвокатів та розширення впливу Ради адвокатів України на прийняття усіх рішень в адвокатурі, навіть надає можливість скасовувати рішення представницьких органів.

Такі новели не можуть бути прийняті у вільній та творчій професії. Адвокатура України обрала європейський шлях розвитку і послідовно має рухатись уперед.

Народним депутатом Дмитром Лубінцем були озвучені основні новели  законопроекту №2270:

 • Зміна процедури допуску до професії.
 • Посилення захисту прав адвокатів.
 • Введення адвокатської монополії на представництво в судових інстанціях.
 • Заборона суміщення діяльності адвоката поза межами адвокатських організаційних форм роботи.
 • Вдосконалення процедури дисциплінарної відповідальності.
 • Реформування системи адвокатського самоврядування за європейськими принципами.

Со-модератор круглого столу Катерина Коваль запропонувала колегам перейти до їх обговорення.

Одним із перших, хто прокоментував ці положення, був помічник народного депутата, адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Цикалевич.  Він додав, які конкретно зміни пропонуються в законопроекті, який обговорюється. Стосовно зміни процедури допуску до професії пропонується першим етапом зробити тестування, потім стажування, і на останнє іспит. Володимир наголосив, що така схема дуже схожа на процедуру складання суддівських іспитів, яка розроблена за участю американської організації USAID, саме такі етапи покращать якість адвокатських кадрів.

На думку розробників законопроекту дуже дискусійним моментом є адвокатська монополія. Пропонується зробити її виключною. Така монополія існує в багатьох країнах світу та деяких країнах Європи. Існування такої монополії дозволить представляти інтереси в судах виключно адвокатам.

Щодо заборони суміщення діяльності адвоката поза межами адвокатських організаційних форм роботи пропонується встановити такі норми, за якими адвокат буде працювати в адвокатських об’єднаннях на підставі трудового контракту, а якщо адвокат має бажання працювати в інших організаціях, то дія його свідоцтва повинна призупинятися. Розробники вважають, що саме такі норми зможуть підвищити роль та статус адвокатури України.

З приводу системи адвокатського самоврядування, пропонується виключити автоматичне членство і зробити можливість об’єднання  адвокатів в регіональні асоціації,і формування органів самоврядування знизу вверх.

Адвокат, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя КНУ ім. Тараса Шевченко Олександра Яновська, зауважила, що запропонована процедура допуску до професії є обґрунтованою, грамотною та логічною. А щодо ідеї до введення адвокатської монополії на представництво в судових інстанціях вважає, що вона є хорошою та правильно. Також, вона наголосила, що на поточний час існує монополія в кримінальному процесі і для того, щоб вводити ії в інших галузях права потрібно рухатись поступово.

Стосовно монополії свою точку зору висвітлила заступник голови Національної асоціації адвокатів України Катерина Коваль, яка вважає,що на сьогоднішній день українське суспільство не готове до введення виключної монополії. Монополія, взагалі, може існувати, коли держава вирішить всі питання стосовно безоплатної правової допомоги.

Адвокат Олена Кальна вважає, що наше суспільство не готове до монополії оскільки, це буде один з приводів маніпуляції таких організацій, як НААУ та РАУ. Та зазначила, що може виникнути така ситуація, коли адвоката чи юриста не допустять до своєї професії.

Радник народного депутата Володимир Цикалевич, запропонував в законопроекті визначити строки для запровадження адвокатської монополії на представництво в судах .

З пропозицією  погодився адвокат Руслан Колєв, та  відзначив, що слушною думкою стосовно монополії є пропозиція Олександри Яновської.

Кандидат юридичних наук , старший викладач КНУ ім..Тараса Шевченко, адвокат  Дмитро Кухнюк, вважає що вводити монополію не можна, тому що монополія позбавить можливості  здійснення професійної діяльності практикуючих юристів. Для того, щоб запровадити монополію треба, з початку, навести порядок в  лавах адвокатури. Організувати коректні адвокатські з’їзди, обрати такі органи на які заслуговує адвокатура. Потрібно відновити довіру суспільства до адвокатського самоврядування. Саме при виконанні таких дій, монополія буде існувати.

Зокрема, Дмитро Кухнюк додав, що запропонований законопроект №2270 є юридично вірним, та  від себе надав  пропозиції до загальної частини законопроекту, наголосив на необхідності приведення положень у відповідність до  Європейської адвокатської хартії.

Член Ради адвокатів міста Києва, відповідальний за захист професійних прав адвокатів,  адвокат Валентин Степ’юк вніс пропозиції щодо удосконалення гарантій незалежності  від втручання у професійну діяльність адвокатів.

Колега Валентина Степ’юка, адвокат Ігор Іванов, також підтримав думку Олександри Яновської щодо стажування, та запропонував обмежити строк стажування, визначитись з граничним розміром оплати за стажування, або зробити його, навіть, безоплатним.

Що ж стосується обшуків у адвокатів Ігор Іванов вважає, що краще повернутися до старої редакції закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тому що там більш детально була виписана процедура обшуку.

Адвокат Олександр Лапін вважає, що в законопроекті народного депутата є чотири основних, на його думку, аспекти, які треба врахувати та виправити:

 • Стаття 7 законопроекту, в якій закріплено що робота у штаті підприємств організацій, установ в тому числі на умовах сумісництва є несумісною з адвокатською діяльністю.
 • У пояснювальній записці вказано, що депутат виступає проти обов’язкового членства з НААУ, хоча в тексті проекту закону така норма про обов’язковість закріплена.  
 • Недосконалість норми, яка закріплює обов’язки адвоката.
 • На думку адвоката, дуже небезпечною новелою є  частина 1 статті 46 законопроекту в якій зазначено, що право ініціювати питання дисциплінарної відповідальності адвоката шляхом подання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури письмової скарги належить клієнту, а також іншим особам, чиї права, свободи чи законні інтереси були порушені адвокатом. Ініціювати питання дисциплінарної відповідальності адвоката може кваліфікаційно-дисциплінарна комісія за ініціативою не менш як третини її членів.

Член Ради адвокатів Житомирської області адвокат Світлана Нестерчук, а також Член Ради Чернівецької області, адвокат Олександ Якимчук запропонували свої бачення  щодо системи адвокатського самоврядування.

Адвокат Юрій Михальський наголосив на трьох принципових питаннях, які необхідно вирішити сучасній адвокатурі, а саме:

 • Питання існування єдиної організації, такої як НААУ, чи створення принципово іншої системи органів адвокатського самоврядування.
 • Питання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
 • Питання прив’язки адвоката до робочого місця.

За результатами обговорення , учасники домовилися продовжити співпрацю по удосконаленню законодавства, що регулює адвокатську діяльність. Народний депутат Дмитро Лубінец наголосив, що в парламенті буде створена робоча група, яка врахує всі  запропоновані зауваження щодо законопроекту. Жодна пропозиція не залишиться непоміченою.

За підсумками круглого столу, всі участники  одностайно затвердили резолюцію:

 • Підтримати ініціативу організації парламентських слухань щодо реформування інституту адвокатури в Україні. Строки проведення слухань встановити до наступного ІІ етапу З’їзду адвокатів.
 • Залучити до обговорення законопроектів, з метою внесення відповідних власних змін та пропозицій, ради регіонів, провідні навчальні заклади України та наукові установи.
 • Об’єднати пропозиції народних депутатів щодо законопроектів з метою подання на розгляд Верховною Радою України одного консолідованого законопроекту про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», котрий врахує всі наявні пропозиції.
 • Направити консолідований законопроект на обговорення в регіони.

Автор: Юлія Бондар