Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Статистична звітність Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за період діяльності з грудня 2014 року по грудень 2015 року

За вказаний звітний період дисциплінарною    палатою Київської міської кваліфкаційно-дисцплінарною комісією  адвокатури була виконана така діяльність:

Загальна кількість  скарг, які надійшли до КМКДКА : 217

Відмовлено в порушенні  дисциплінарної справи:   149

Закрито Д/С станом на: 11

Скарги на перевірці: 41

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності із застосуванням стягнення у виді попередження : 8

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності із застосуванням стягнення у виді зупинення від 1 місяця до 1-го року : 5

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності із застосуванням стягнення у виді позбавлення права : 3

В звітному періоді, за який проводиться узагальнення, на адресу ДП КМКДКА надійшло 217 скарг (100%),  із них 149 (68%) скарг залишено без задоволення та відмовлено в порушенні дисциплінарної справи, закрито 11 Д/С (5 %), притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у виді попередження за 8-ма скаргами (3,6%), притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у виді зупинення від 1 місяця до 1-го року (2.3%). Позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю (1.3%). Із числа скарг по яким було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи 71 (32%) скарги були подані від правоохоронних органів, прокуратури та судів. За змістом скарг, основною підставою для звернення до ДП КМКДКА було порушення адвокатами п.3, 5 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тобто порушення правил адвокатської етики та невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, зокрема неявки в судові засідання, правоохоронні органи та органи прокуратури. Як було встановлено членами ДП КМКДКА, під час проведення перевірки, більшість скарг були необґрунтованими та не мали достатніх доказів, для підтвердження наведених у скаргах доводів.

Також, 78 (35%) скарг які були розглянуті на засіданні ДП КМКДКА – це скарги про невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, порушення адвокатом правил адвокатської етики, що пов’язано з поверненням гонорарів сплачених адвокату. Під час проведення перевірки матеріалів скарг, членами дисциплінарної палати було встановлено, що доводи зазначені в скаргах є необґрунтованими та не підтверджувалися доказами, і не стали підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Окреме місце з об’єму скарг, які надходили для перевірки до ДП КМКДКА займають 8 справ (3,6%), на підставі яких було порушено дисциплінарні справи, проте під час розгляду справи, адвокатом були подані докази необґрунтованості доводів скаржника або за закінченням строку притягнення адвоката до відповідальності, дисциплінарні справи закривалися.

За скаргами в результаті розгляду яких було прийнято рішення про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності з підстав невиконання або неналежного виконання адвокатом своїх обов’язків та порушення Правил адвокатської етики та накладено стягнення у вигляді попередження. В даній категорії справ прийнято 7 рішень (3,2%), виходячи з аналізу яких,  адвокатами не було надано жодного письмового доказу про те, що після отримання коштів від клієнта ними було надано будь-яку правову допомогу. Більш того, адвокатами не було повернуто отримані кошти, хоча скаржником, перед адвокатом, було поставлено питання про повернення коштів. Дисциплінарною палатою при прийняті рішення про визначення дисциплінарного стягнення враховано, що адвокат не надавав доказів щодо виконання умов договору та прийнято відповідне рішення.

Також, прийнято 5 рішень (2.3%) про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на термін  до 1-го року. З яких: - 4 рішення про зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю за невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх обов’язків та порушення правил адвокатської етики; - 1 рішення з підстав передбачених п.7. ч.2 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» , а саме порушення п. 3 ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 40 Правил адвокатської етики.(Конфлікт інтересів).

За результатами розгляду скарг, також було застосовано найсуворіше дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю 3 рішення (1.3%), з підстав невиконання або неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, порушення адвокатом правил адвокатської етики. В цій категорії справ, під час розгляду було встановлено наявність конфлікту інтересів у адвоката,  укладання угоди з клієнтом, отримання оригіналів документів та гонорару, а в подальшому невиконання взятих зобов’язань та як наслідок порушення права клієнта на захист і не отримання кваліфікованої правової допомоги. Також, підставою для застосування найсуворішого стягнення стало розголошення адвокатської таємниці та невиконання умов договору. В результаті чого було пропущено строки на оскарження вироку суду, чим було порушено право клієнта на захист.

За вказаний звітний період кваліфікаційною   палатою Київської міської кваліфкаційно-дисцплінарною комісією  адвокатури була виконана така діяльність:

Кваліфікаційною палатою Київської міської  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, було розглянуто  304 звернення осіб, які звернулися з заявами  та доданими до них необхідними  документами про намір займатись адвокатською діяльністю та проханням допустити до складення кваліфікаційних іспитів , передбаченими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та  Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

За результатами розгляду  заяв кваліфікаційною палатою Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури були прийняті рішення :

  • Допустити  до складення кваліфікаційного іспиту 253 особи,
  • Відмовити в допуску до складення кваліфікаційного іспиту 4 особам.

За звітний період :

  •  181 особа склала кваліфікаційний іспит та отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
  • 18  осіб звернулися з проханням повернути подані заяви на право здачі іспиту та додані до них документи.
  • 29 звернень знаходяться на розгляді у кваліфікаційної палати КМ кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури.

Голова Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії     адвокатури                                                                    В.В.Рудакова