Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Звіт про роботу Ради адвокатів міста Києва за 2015 рік

Рада адвокатів міста Києва створена та діє у відповідності до Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на підставі Положення про Раду адвокатів міста Києва , затвердженого Радою адвокатів України

Рада адвокатів міста Києва обрана у складі 23 осіб установчими зборами адвокатів міста Києва 12 жовтня 2012 року. Перше засідання Ради проведено у встановлений законом десятиденний строк 22 жовтня 2012 року.

17 грудня 2012 року Радою адвокатів України затверджено Положення про Раду адвокатів міста Києва.

4 січня 2013 року Рада адвокатів міста Києва зареєстрована як юридична особа.

У 2015 році радою проведено 14 засідань.

В порядок денний Ради включалися та вирішені наступні питання:

Першими та головними питаннями , які вирішувалися  в організації роботи  ради були питання:

Забезпечення професійних гарантій адвокатів стаття 23 Закону

1. організація чергування членів ради адвокатів для забезпечення виконання положень статей 22, 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо дотримання гарантій адвокатської діяльності , встановленої законом при виконанні слідчих дій відносно адвокатів: обшук, огляд, тимчасовий доступ до документів, а також затримання адвоката та обрання запобіжного заходу щодо адвоката.

Вирішено та виконується: 1. Прийнятий порядок дій членів Ради при виконанні вимог статті 23 Закону ( порядок опублікований на сайті КМ КДКА).

2. Про положення вимог закону щодо дотримання гарантій адвокатської діяльності проінформовані: суди, органи досудового слідства ( МВС), прокуратура відповідними листами з роз‘ясненням функцій ради, контрактними координатами.

3. Членами ради прийнято рішення, що для забезпечення оперативних виїздів доцільно розподілитися на чергові трійки. Члени ради розподілені на чергові трійки, чергування відбувається потижнево, Рада адвокатів повідомляється про всі слідчі дії, які відбуваються відносно адвокатів у місті Києві.

Виїзд членами ради на процесуальні дії проводився оперативно. Дії членів ради відповідали встановленому порядку, за результатами виїздів членами ради складалися письмові звіти. Аналіз ситуацій та доповідей членів ради свідчить про те, що радою забезпечено дотримання слідчими органами вимог статей 22, 23 Закону, предмет адвокатської таємниці не порушувався, стаття 161 КПК не порушувалася. Слідчі дії проводилися з дотриманням вимог закону. Слід зазначити, що за пропозицією слідчих органів члени ради виїзжають і на слідчі дії, коли документально не підтверджено, але є підстави вважати, що у місці проведення слідчої дії може бути розташовано робоче місце адвокатів.

За звітний час мало місце більше 132  виїздів чергових членів ради. Орієнтовний час  проведення слідчої дії від 4 до 8 годин робочого часу, з них на обшук 83 , з них , щодо адвокатів міста Києва 13.

Наголошуємо, що від адвокатів ми теж просимо допомоги в цьому питанні, а саме :чіткої ідентифікації робочих місць адвокатів, робочих офісів, організації в робочому офісі спеціальних приміщень, які б містили чітке послання, що там знаходяться речі та інформація, яка становить предмет адвокатської таємниці та захищена законом, систематизації документів клієнтів у адвокатські провадження з позначенням про те , що саме цей обсяг документів, інформації є адвокатським провадженням ( адвокатським досьє) та містить адвокатську таємницю. Якщо це фінансово спроможно, обладнати офіси системою охорони, просимо кожного адвоката обов‘язково мати при собі інформацію про  номери робочих та мобільних телефонів членів ради, пам‘ятати та вимагати від органів досудового слідства  того, що жодна дія відносна адвоката не може бути проведена без присутності представника Ради.

За звітний період встановлено , що ухвали слідчих суддів про надання дозволу на тимчасовий доступ, огляд, обшук не завжди  відповідають вимогам 23 Закону, про зазначене поінформовані голови відповідних судів, Вища кваліфікаційна комісія суддів,  Рада судів.

Про порушення при проведенні обшуків проінформована Генеральна прокуратура, перевірку повідомлень проводить Прокуратура міста Києва. Інформація про порушення дисциплінарних справ щодо винних осіб відсутня ( на запити відповідь – перевірка продовжується). Подані заяви до ЄРДР, через рішення судів – заяви внесені, розслідування не проводиться.

Вважаємо необхідним, щоб дії Ради були підтримані адвокатами, права яких були порушені та останні діяли послідовно.

Існують випадки, коли адвокати відмовляються звертатися з заявами про порушення профправ, з різних причин. У тому числі не бажання клієнта.

 Кількість ухвал – дозволів на проведення слідчих дій відносно адвокатів  міста Києва значно зменшилася, проте , відповідно до вимог статті 23 Закону, Рада адвокатів міста Києва повинна і вона це робить постійно, за інформацією органів досудового розслідування делегувати представника при проведенні обшуків у адвокатів, які не перебувають у реєстрі міста Києва, проте, практикують у Києві. Таких виїздів досить багато, відмовити колегам у захисті ми не маємо права.

Оголошення підозр адвокатам. За звітний період наявне 1 порушення вимог КПК та Закону про оголошення підозри адвокату неналежною особою досудового слідства, Рада адвокатів звернулася з відповідною заявою до ГПУ, прокурора міста Києва, підозра скасована, в цілому   вимоги закону про вчинення зазначеної дії прокурором міста, області, Генеральним прокурором, його заступниками виконуються.

Прохання до адвокатів у зв‘язку з цим: будь-ласка , не забувайте при вчинення відносно вас будь-яких дій працівниками правоохоронних органів  негайно  ставити останніх до відома, що ви маєте статус адвоката. А раду адвокатів про події, що відбуються, чим раніше буде повідомлена рада, тим оперативніше почне реагувати.

Проведення негласних слідчих дій щодо адвокатів. До Ради адвокатів міста Києва надійшло 3 заяви. НДС за відповідями органу досудового розслідування проводились щодо клієнтів, отримана інформація не використовувалась як доказ у кримінальному провадженні. Повідомлення в порядку статті 253КПК – 1 ( при виконанні ст.290 КПК) отримана інформація  в доказувані не використовувалась, заперечення в порядку статті 161 КПК Радою адвокатів міста Києва надіслані органу досудового розслідування.

Інші порушення. Встановлені порушення органами досудового розслідування щодо документального підтвердження обсягу повноважень адвоката при прийняті захисту ( 5 звернень). Мала місце вимога документів, не передбачених ст.50 КПК. Рада адвокатів міста Києва  звернулась до Генерального прокурора України. Згідно відповіді  ГПУ – порушення усунуті, зазначене підтверджено адвокатами.

Адмінпротоколи

Складання адміністративних протоколів. Відповідно до закону право складення адміністративних протоколів за ст.212-3 КоАП віднесено до компетенції голови ради адвокатів. На першому засіданні у січні 2013 року радою адвокатів прийняте рішення призначити з членів ради уповноважених осіб на складання адміністративних протоколів. За ініціативою членів ради було призначено 5 осіб, встановлений порядок розгляду заяв адвокатів на складання адміністративних протоколів.

За звітний період надійшло 200  заяв від адвокатів про складання адмінпротоколів у зв‘язку з ненаданням інформації, документів за адвокатським запитом ( стаття 24 Закону).  60 адмінпротоколів складені , з них задоволені судами за інформацією, яка надійшла до Ради адвокатів міста Києва 11. Відносно інших: адвокатські запити не відповідали вимогам  частини першої статті 24 до запитів адвокати не надавали  копію свідоцтва та копію ордера, зверталися за отриманням інформації та документів , які не перебували у компетенції винної особи, не зазначали винну особу у заяві. з цих підстав у складанні протоколів відмовлено. Відносно значної частини матеріалів – протоколи не можуть бути складені ( ст.15-1 КУпАП – дисциплінарна відповідальність), направлені заяви від Ради про притягнення осіб до дисциплінарних органів. В достатньо великій кількості випадків  винні посадові особи запрошувалися до Ради, проводився процес медіації та адвокати отримували запитувану інформацію.

Висновок: норма частини 3 статті 24  не сприяє належній реалізації професійних прав адвокатів на отримання інформації, недостатність інформації для складання адміністративного протоколу встановленої форми відносно особи перешкоджає правильному оформленню документів для адміністративного провадження.

Радою ініційовано звернення до суб‘єктів законодавчої ініціативи щодо внесення змін до положень статті 24 частини 3 Закону щодо виключення обмеження щодо права отримання інформації, документів та надання Раді права отримувати персональні данні посадової особи для виконання вимог щодо дотримання форми протоколу.

Ведення Єдиного реєстру адвокатів України

Питання початку функціювання та роботи реєстру з 16 січня 2013 року викликали певні проблеми на рівні НААУ, слід зазначити, що система та програмне забезпечення ЄРАУ, створена таким чином , що працює у дворівневому режимі, регіональні ради повинні за законом повинні  адмініструвати дані реєстру щодо адвокатів ( діє, зупинено, припинено діяльність), на другому рівні інформацію підтверджують та публікують адміністратори Ради адвокатів України, саме від дій  адміністраторів 2 рівня (РАУ) залежить чи бачите ви інформацію відносно себе на сайті НААУ. Адміністратором 1 рівня Радою адвокатів міста Києва вся інформація вноситься невідкладно.

На жаль питання системної роботи реєстру не вирішені до цього час,  на початку травня 2013 регіональним радам передані електронні ключі для внесення даних до реєстру, проте електрона система реєстру працює нестабільно. Найкраще на сайті НААУ формуються платіжки на сплату внесків . Тому, якщо ви маєте бажання перевірити чи знає про вас НААУ, сформуйте на їх сайті платіжку на внески у розділі Внески. Так ви переконаєтесь, що забавки з реєстром НААУ проводить для власних цілей , намагаючись встановити контроль безпосередньо над адвокатами.

З приводу забезпечення  коректного відображення в реєстрі інформації про адвокатів, Рада адвокатів міста Києва звернулась з позовом до НААУ, 07.11.2014 року рішенням ОАС м. Києва позов Ради адвокатів міста Києва задоволений, НААУ зобов’язали відновити інформацію в реєстрі. Судове рішення перевірено усіма судовими інстанціями та залишено в силі. Судове рішення НААУ не виконане.

Крім того НААУ продовжує вчиняти дії, які перешкоджають роботі адвокатів. Так у вересні цього року за зверненням слідчого одного з райвідділів у м. Києві, секретаріат НААУ видалив з Єдиного реєстру адвокатів інформацію щодо адвоката міста Києва та надав слідчому довідку про те, що такого адвоката не існує. Саме ця довідка стала підставою для відведення адвоката слідчим та усунення його від захисту. Адвокат та клієнт звернулися до Ради адвокатів міста Києва з цього приводу. Радою адвокатів міста Києва повідомлено про злочин ( перешкоджання адвокатській діяльності, видача завідомо неправдивих документів).

Таким чином, нажаль, вже системними стають зловживання  щодо ЄРАУ.

З метою недопущення такого у подальшому, Рада адвокатів міста Києва звернулася до народних депутатів України щодо виключення норми про ЄРАУ з  тексту ст.45 КПК України.

Для усунення незручностей для адвокатів Рада адвокатів міста Києва прийняла рішення про формування та видачу адвокатам підтверджуючих витягів з реєстру , який ведеться за програмою міста Києва , київський реєстр працює без перебоїв, витяги  на підтвердження адвокатам надані.

Станом на 01 січня 2013 року інформація для єдиного реєстру адвокатів України Радою адвокатів міста Києва  вся внесена та підтверджена для адміністратора 2 рівня. Радою адвокатів міста Києва ініційована  перед НААУ звірка інформації, внесеної в реєстр.

Забезпечення адвокатів ордерами

Київські адвокати з  11 березня 2013 року забезпечуються  ордерами встановленого зразка безперебійно. Проблем з цих питань не маємо.

Підвищення кваліфікації адвокатів

За планом підвищення кваліфікації адвокатів міста Києва , відповідно до Положення про порядок підвищення кваліфікації , затвердженого РАУ, проводяться семінари, адвокатам нараховуються облікові бали,  робота буде продовжено , у тому числі і шляхом проведення майстер-класів. За звітний період проведено 28 заходів ( регулярно семінари, науково практична конференція Актуальні питання доказів та доказування в кримінальному процесі, проведено вже другий Міжнародний форум адвокатів, присвячений стратегії реформування суду, прокуратури, адвокатури). Для зручності адвокатів, які не мають можливості приймати участь у семінарах ми запровадили на сайті ради розміщення відеозаписів семінарів та лекцій. Тепер адвокати мають можливість у вільний час переглянути семінар або лекцію та звернутися до Київського центру підвищення кваліфікації для отримання контрольних питань за темами лекцій. Надіслані відповіді будуть враховуватись для   обчислення облікових балів з підвищення кваліфікації.

Школа молодих адвокатів працює стабільно, учбовий план виконується.

Проведено анкетування адвокатів з метою зацікавленості в певній тематиці семінарів, інформація узагальнена, план підвищення кваліфікації на 2016 рік розробляється з урахуванням побажань.

Організація стажування

Радою адвокатів міста Києва організована робота по проходженню стажування, особами , які мають намір набути право на зайняття адвокатською діяльністю . Стажування проводиться за індивідуальними планами, розрахованими на 550 годин стажування за теоретичним та практичними курсами. З керівниками стажування проведені необхідні тренінги. Реєстр керівників стажування розміщений на сайті. Аналіз звітів стажистів свідчить про достатньо високий рівень стажування, зацікавленість в інформації. Одночасно,  практично встановлено, що визначений в Законі порядок стажування не в достатній мірі відповідає визначеній в положеннях закону меті. Радою адвокатів міста Києва запропоновані зміни до закону.

Законопроектна робота.
Представницькі функції.

В процесі реалізації представницьких функцій Рада адвокатів міста Києва визначилася:

Регіональним радам не вистачає визначених законом повноважень для повноцінної реалізації положень ст.23 Закону

Стаття 24 Закону в існуючій редакції зводить нанівець право Ради на складання адміністративних протоколів, оскільки, навіть після завершення адміністративної справи адвокати запитувану інформацію не отримують

Система органів адвокатського самоврядування занадто централізована і не ефективна;

Підстави для дисциплінарної відповідальності занадто широкі і не пов’язані з професійною діяльністю

Система підготовки майбутніх адвокатів є формалізованою

Тобто діючий закон не спростив життя адвокатів , а лише ускладнив.

Обтяжливою та не справедливою  є система оподаткування адвокатів.

Норми Кримінального процесуального кодексу України не дають адвокатам  належних інструментів для здійснення ефективного захисту на усіх стадіях кримінального провадження.

Потребують змін інші процесуальні кодекси.

Повинна бути реформована система попереднього ув’язнення та відбування покарань.

Робота органів саморегулівної організації , якою є НААУ , повинна бути приведена до загальних стандартів щодо мети, цілей засобів ,компетенції та відповідальності перед своїми членами.

Це тільки деякі питання, які цікавлять та непокоять адвокатів.

Рада адвокатів міста Києва співпрацює з міжфракційним депутатським об’єднанням у Верховній Раді України « Адвокація України» ( Голова – народний депутат Г.В. Логвінський). Радою розроблені та передані для вивчення та підтримки депутатами фракції наступні законопроекти: «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», « Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу для підсилення прав сторони захисту», «Про саморегулівні організації», « Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування самозайнятих осіб». Готується законопроект «Про приватну детективну діяльність», як інструмент отримання адвокатів необхідних доказів. Ми започаткували роботу з вищими судами при підготовці проектів постанов пленумів. Направлені пропозиції до Пенітенціарної служби про удосконалення системи роботи. Усю цю роботу плануємо продовжувати.

Інші заходи.

Радою адвокатів міста Києва  видаються науково-практичні матеріали.

Оголошений конкурс серед адвокатів  на кращий перший  україномовний переклад  книги П. Сергєїча «Мистецтво промови», роботи адвокатів передані до друку, презентація відбудеться на День адвокатури.

За рахунок благодійних внесків адвокатів видана чергова книга з серії «Класика адвокатури» - Ф.Плевако «Речи». Кошти від розповсюдження передані Київській дитячій лікарні «Охмадит».

Ще раз запрошуємо адвокатів до публікацій у газеті «Столична юстиція», співзасновниками якої є Головне управління юстиції в м. Києві та Рада адвокатів міста Києва.

Сплата
внесків на забезпечення реалізації повноважень адвокатського самоврядування та використання

Звіт щодо надходження та використання  внесків наданий вам окремо, просимо його проаналізувати, висловити свої зауваження.

Наголошуємо, що Рада адвокатів міста Києва жодного разу не звернулася до дисциплінарних органів про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з несплатою внесків, оскільки вважаємо, що організація з обов’язковим членством повинна не примушувати адвокатів до сплати коштів, а довести своєю роботою необхідність існування та користь для адвокатів. Тому , наразі, просто звертаємося до вас, колеги, підтримати київську адвокатуру внесками і наступного року, без примусу, виходячи з сумлінності кожного.

На жаль, не виконана ваша настанова минулого року не перераховувати НААУ кошти до надання останньою звіту. Звіт не наданий до цього часу, кошторису у НААУ не має вже третій рік, проте , грошові кошти  ваші внески стягнуті НААУ з Ради адвокатів міста Києва через суд. Яким чином і куди вони витрачені інформувати вас не можемо. Тому, ми вирішили запросити на нашу щорічну конференцію голову НААУ Ізовітову Л.П. та її заступника Гвоздія В., можливо таким чином адвокати дізнаються про роботу вищого органу.

Дякуємо за увагу, чекаємо ваших , колеги, пропозицій щодо подальшої роботи.

З повагою,
Члени Ради адвокатів міста Києва