Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Висновки «професіоналів» спростовуються документально

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва ніколи не була громадською організацією
З якою метою НААУ вводить в оману адвокатів?

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури  міста Києва вчинила ідентичні  дії з перереєстрації , як і вкдка . Правильність дій підтверджена рішенням суду.

Подвійні стандарти НААУ, чи просто забули про висновки суду?

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32636692)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

16 липня 2013 року                                         м. Київ                              К/800/31570/13

 

19.11.2012 року Державним реєстратором Відділу державної реєстрації Печерської районної в м. Києві державної адміністрації Савенковою О.В. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у зв'язку зі зміною найменування, місцезнаходження та керівника. Нове найменування - «Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури», нове місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, будинок, 7, літера А, офіс 6, новий керівник Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - Загарія В.М.

Відповідно до абзацу 3 пункту 7 розділу X «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Виходячи з аналізу завдань та функцій, виконання яких покладено на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України та Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, організаційно-правова форма Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порівняно з Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України не змінилася.

Враховуючи, що організаційно-правова форма Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в порівнянні з Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України не змінилася, відсутні будь-які підстави для проведення реорганізації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України шляхом її перетворення у Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

НААУ умисно затвердила положення КДКА міста Києва з помилкою у ідентифікаційному коді з метою унеможливити його реєстрацію

(Ідентифікаційний код КДКА міста Києва 21707287)

Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва ідентифікаційний код 384884339

НЕДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ"
( "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" (НААУ) )

38488439

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 6, 5-Й ПОВЕРХ

 

НААУ бажає бути органом державного управління (діяльність за кодом 84.11)

Відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» НААУ не має органів та права підпорядковувати органи адвокатського самоврядування

Суд роз’яснив , що є адвокатським самоврядуванням (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27458369)

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

08 листопада 2012 року                      № 2а-14425/12/2670

Адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом (п. 4 ст. 1 Закону № 5076-VI).

Таким чином, суд приходить до висновку, що адвокатське самоврядування це:

- 1) один із загальних принципів діяльності адвокатури як недержавного професійного громадського об'єднання. Реалізується через скликання загальних зборів (конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на яких обираються члени палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

- 2) одна з передбачених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»засад (принципів) діяльності адвокатських об'єднань.

Відповідно до статті 44 Закону № 5076-VI завданнями адвокатського самоврядування є:1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; 2) підтримання високого професійного рівня адвокатів; 3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; 5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність; 6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України; 7) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.

НААУ не переймається, що не існує органів адвокатсього самоврядування. Цим переймається Київ

НААУ звинувачує у створенні  в Києві Центру стажування. НААУ забула власне положення про порядок проходження стажування

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2013.09.27-polozhennya-216.pdf

3.1.9. За умови, якщо кількість адвокатів регіону, згідно з Єдиним реєстром адвокатів України, перевищує три тисячі адвокатів, - вправі прийняти рішення про створення центрів стажування (у тому числі шляхом заснування з цією метою окремих юридичних осіб).

"ЦЕНТР СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

38569068

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

 

Місцезнаходження юридичної особи

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 30

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

КИЇВСЬКА МІСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
Код ЄДРПОУ засновника: 21707287
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 30
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500.00

 

РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА
Код ЄДРПОУ засновника: 38517528
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 30
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500.00

НААУ створює приватні установи за рахунок коштів адвокатів

 

ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
(ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НААУ)

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY OF THE UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION
(HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY OF THE UNBA)

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Назва юридичної особи

ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код юридичної особи

40217097

НААУ створює регіональні КДКА у формі комунальних і державних підприємств

 

 

НААУ звинувачує конференцію адвокатів міста Києва у реалізації права обирати та бути обраним до складу органів адвокатського самоврядування.

НААУ втаємничує, що справа розглядається Верховним судом України

НААУ звинувачує  у видачі витягів з ЄРАУ на бланках невстановленого зразка. Знайдіть відмінності.

НААУ звинувачує у видачі свідоцтв невстановленого зразка. Знайдіть відмінності. Свідоцтва усіх регіонів виготовляє державне підприємтсво «зоря».

НААУ  наполягає на видачі посвідчень адвокатів за плату і виготовлення їх виключно в типографії, яка належить фізичним особам –керівникам НААУ.

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМ ДЖИ ПРИНТ"
(ТОВ "ЕМ ДЖИ ПРИНТ")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

 

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи

"ЕМ ДЖИ ПРИНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

38705940

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

 

Місцезнаходження юридичної особи

01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 13/1

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

ГРЕЧКІВСЬКА МАРІАННА ІГОРІВНА
Адреса засновника: 01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 17, квартира 161
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000.00

 

НААУ пишається тим, що стягнуло з київських адвокатів майже 900 000 внесків. Конференція адвокатів міста Києва 05.04.2014 року вимагала НААУ прозвітувати про використання коштів. До цього часу звіт відсутній. Вища ревізійна комісія адвокатури перевірку НААУ не завершила.

 

 

НААУ повідомила про перевірку Центру підвищення кваліфікації. У кожного адвоката міста Києва є звіт про діяльність Центру.

 

 

НААУ погрожує притягненням голові Ради Рафальській і Голові КДКА Рудаковій дисциплінарною відповідальністю.

 

 

Голова НААУ таким чином усуває кандидатів на її посаду.

 

 

Громадська діяльність за даними Вікіпедії

У ході розгляду ВРЮ питання про звільнення судді Апеляційного суду Києва Юрія Василенка, який у 2003-му порушив дві кримінальні справи стосовно президента Кучми, Л. Ізовітова захищала імунітет Леоніда Даниловича і намагалася переконати колег у заангажованості та заполітизованості судді.

У листопаді 2012 року, коли створювалася Національна асоціація адвокатів України, було проведено два з'їзди адвокатів: на одному з них головою НААУ була обрана Ізовітова, на іншому — очільник Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів України В. І. Висоцький. Згодом Ізовітова вжила заходів до того, щоб Висоцького позбавили адміністративних посад, а відтак і позбавили адвокатського свідоцтва[1][2].