Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ПРОДОВЖУЄМО ІНФОРМУВАТИ ВАС ЩОДО ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ – ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Вступили в силу у період з 01.12.2017 по 14.12.2017

 1. 01.12.2017 набув чинності Наказ  N 3572/5 Мінюсту 14.11.2017

Про внесення змін до Порядку проведення антикорупційної експертизи, згідно якого результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів протягом десяти календарних днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

 

 1. 03.12.2017 набув чинності  Закон від 07.11.2017 N 2177-VIII, ВР України
  "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні" та Закон від 07.11.2017 N 2176-VIII, ВР України
  "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні"
   

3.04.12.2017 Розпорядження Президента від 04.12.2017 N 213/2017-рп, Президент України
"Про уповноваження П. Петренка на підписання Протоколу, що вносить зміни до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб"

 

 1. 05.12.2017 Наказ від 29.09.2017 N 807/1193/279, МВС, Міністерство охорони здоров'я, Генеральна прокуратура "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини"

 

 1. 05.12.2017 Рішення від 18.10.2017 N 774, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів"

 

 1. 05.12.2017 Постанова КМ від 01.12.2017 N 902 "Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2017-%D0%BF

 

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» №2213-19, прийнятий ВРУ 16.11.2017, набрав чинності 07.12.2017

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2213-19

 1. Особливості:
 • норми щодо використання відеозапису під час досудового/судового розслідування (обшуки, розгляд клопотань слідчим суддею) є обов’язковим з 01.01.2019 року;
 • відеозапис є обов’язковим додатком до протоколу обшуку;
 • адвокат має бути залученим на будь-якій стадії обшуку, проте - факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести в суді під час судового провадження;
 • адвокат може самостійно вести відеозапис без дозволу слідчого/прокурора (проте, не має право розголошувати такі дані);
 • заборонено тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту;
 • із залученням спеціаліста слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах.
 1. 08.12.2017 Рішення від 30.05.2017 N 393, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності"

Приведення у відповідність до назви Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обов’язковість МСФО, необов’язковість застосування печатки ліцензіата тощо. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1307-17

 

 1. 08.12.2017 Наказ від 19.10.2017 N 539, Міноборони "Зміни до Інструкції про порядок і умови утримання військовослужбовців, заарештованих в адміністративному порядку"

 

 1. 08.12.2017 Наказ від 04.12.2017 N 3851/5, Мінюст  "Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31337.html

 

 1. 10.12.2017 набув чинності Закон України від 07.11.2017 N 2181-VIII,
  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2181-19

Згідно до Закону забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабміном.

 

 1. 10.12.2017 набув чинності Закон України від 09.11.2017 N 2189-VIII, ВР
  "Про житлово-комунальні послуги" Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг. УВАГА! Закон вводиться в дію 10.06.2018     http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

 

 1. 14.12.2017 Наказ від 14.11.2017 N 3575/5, Мінюст "Про внесення зміни до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1394-17
 

_______________________________________________________________________________

5043/П

04.12.2017

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством

Народний депутат України
Довбенко М.В.

ПЗУ № 5043 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59899

За інформацією НКЦПФР, існує значна кількість акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах - такі власники обмежені Законом у реалізації своїх прав за акціями.

Пропонується:

- процедура відновлення власником (спадкоємцем або правонаступником власника) обліку прав власності та поновлення своїх прав на цінні папери, які йому належать,

- або визнання таких цінних паперів викупленими емітентом, що надасть можливість їх власникам (спадкоємцям або правонаступникам власників) отримати грошову компенсацію ринкової вартості цінних паперів.

 

________________________________________________________________________________

 

7055/П

04.12.2017

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про ринки капіталу та регульовані ринки

Народний депутат України
Довбенко М.В.

ПЗУ № 7055 від 01.09.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62443

Законопроект визначає правові засади функціонування ринків капіталу та регульованих ринків в України, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативів та правочинів з ними на виконання Угода про асоціацію із ЄС, якою передбачено необхідність приведення чинного законодавства України до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній.

________________________________________________________________

Було зареєстровано низку ПЗУ щодо врегулювання питання продовження або скасування мораторію на продаж землі с/г призначення

7350-4

04.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони торгівлі землею сільськогосподарського призначення

Народний депутат України
Левченко Ю.В.

7350-3

04.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення та запобігання їх прихованому продажу під час мораторію

Народний депутат України
Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Соболєв С.В.
Крулько І.І.
Кужель О.В.
Шкрум А.І.
Давиденко В.М.

7350-2

04.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Каплін С.М.

7350-1

04.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Барна О.С.

7350-5

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони відчуження сільськогосподарських земель до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

Народний депутат України
Вілкул О.Ю.

7350-4/П

06.12.2017

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони торгівлі землею сільськогосподарського призначення

Народний депутат України
Бакуменко О.Б.

7350-3/П

06.12.2017

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення та запобігання їх прихованому продажу під час мораторію

Народний депутат України
Бакуменко О.Б.

7350-2/П

06.12.2017

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Бакуменко О.Б.

7350-1/П

06.12.2017

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Бакуменко О.Б.

7350-7

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Мушак О.П.

7350-6

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель

Народний депутат України
Мушак О.П.

________________________________________________________________________________

7354

05.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України)

Народний депутат України
Геращенко А.Ю.
Тетерук А.А.
Чорновол Т.М.
Лапін І.О.

 •  

ПЗУ пропонує внести доповнення до Кримінального кодексу України новою статтею 442-1. «Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України», в якій передбачається кримінальна відповідальність за публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням, а також якщо ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно».

 Також пропонується надати право здійснювати досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 442-1 Кримінального кодексу України, слідчим органам безпеки України.

Станом на 06.12.2017 надано на ознайомлення.

________________________________________________________________________________

7356

05.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо підвищення розмірів допомоги

Народний депутат України
Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63065

         ПЗУ передбачено внести зміни до статті 16-2 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та передбачити, що для визначення  розміру одноразової грошової допомоги відповідно до даної статті враховується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на місяць загибелі (смерті) або встановлення інвалідності.

________________________________________________________________________________

7357

05.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо розширення переліку суб'єктів, які мають право утворювати професійні спілки)

Народний депутат України
Мисик В.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63066

ПЗУ пропонує узгодити між собою приписи частини другої ст. 110 та частиною першою ст. 116 Кодексу цивільного захисту України шляхом виключення обмежень стосовно рятувальників - осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, утворювати власні професійні спілки.

_______________________________________________________________________________

7342-1

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Народний депутат України
Домбровський О.Г.
Бондар М.Л.
Іоффе Ю.Я.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63072

новели ПЗУ: Призначення на посаду члена Регулятора здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади, крім випадків передбачених цим Законом.

До призначення нового складу (нових членів) Регулятора відповідно до статті 8 цього Закону та у випадку неправомочності Регулятора, Президент України призначає членів Регулятора у кількості,  рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів Регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці.

Станом на 12.12.2017 р. ПЗУ прийнято та підписано Президентом.

________________________________________________________________________________

7360

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Народний депутат України
Корчинська О.А.
Ричкова Т.Б.
Тимошенко Ю.В.
Левус А.М.
Рибчинський Є.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63083

ПЗУ розроблено з метою збільшення частки соціальної реклами та закріплення обов’язку її безоплатного розміщення розповсюджувачами зовнішньої реклами, незалежно від форм їх власності

_______________________________________________________________________________________

7362

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю

Народний депутат України
Герасимов А.В.
Бурбак М.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63081

Шляхом внесення змін до законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачити право ВРУ розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву вищезазначених органів.

_________________________________________________________________________

7362-1

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо забезпечення парламентського контролю

Народний депутат України
Сотник О.С.
Войціцька В.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63093

Законопроектом пропонується передбачити здійснення парламентського контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційне бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агенства з питань запобігання корупції шляхом заслуховування звітів їх керівників.

_______________________________________________________________________________

7363

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин

Президент України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63085

ПЗУ має такі цілі та завдання:

- створення через зміни до ПКУ та деяких законодавчих актів України правових, економічних та соціальних передумов для легалізації фермерських господарств, в тому числі сімейних, з набуттям статусу фізичної особи – підприємця – виробника сільськогосподарської продукції,

- Забезпечення участі виробника в соціально-економічному житті держави зі встановленням пільгового порядку сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску;

- наближення податкового навантаження на одиницю площі земельної ділянки, що знаходиться у власності (використанні) фізичних осіб – громадян та суб'єктів господарювання (спрощенцям);

- сприяння реєстрації сільгоспвиробників  суб'єктами господарювання;

- скорочення розриву в податковому навантаженні на гектар між легально працюючими с/г товаровиробниками і тими, що працюють у тіні, без офіційного оформлення договорів оренди с/г земель;

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю, єдиного податку четвертої групи спрощеної системи оподаткування та ПДФО.

________________________________________________________________________________

 

7365

06.12.2017

Проект Закону "На захист українських експортерів!" (про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність")

Народний депутат України
Ляшко О.В.
Галасюк В.В.

Станом на 08.12.2017 надано на ознайомлення

  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63087

Метою прийняття ПЗУ є гарантування прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та збільшення українського експорту шляхом усунення надмірного, необґрунтованого та корупціогенного адміністративного тиску на суб’єктів ЗЕД через застосування спеціальних санкцій.

 

7366

06.12.2017

Проект Закону про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)

Народний депутат України
Барна О.С.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63088

Станом на 08.12.2017 надано на ознайомлення та відкликано 08.12.2017

Метою ПЗУ є зміна системи виборів народних депутатів України із змішаної (пропорційно-мажоритарної) на мажоритарну. Розроблений з ціллю забезпечення належного представництва інтересів громадян у законодавчому органі.

_________________________________________________________________________________

 

7367

06.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України)

Народний депутат України
Мисик В.Ю.
Котвіцький І.О.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63089

Запропоновано виключити з переліку  суб’єктів законодавчої ініціативи НБУ

___________________________________________________________________________________

7371

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за саботаж

Народний депутат України
Купрій В.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63098

Запропоновано додати до КК України нову статтю:

Стаття 364-2. Саботаж

1. Саботаж, тобто умисне невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків або повноважень, що призвело до порушення закону та завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно призвело до порушення закону та суперечить державним чи громадським інтересам, -

карається арештом на строк до шести місяців з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Те саме діяння, якщо воно призвело до порушення закону та спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. 1. Перелік службових обов’язків (повноважень) встановлюється виключно законом. Відповідальність за цією статтею наступає якщо особа знала про факт порушення закону внаслідок своєї бездіяльності, але не вжила заходів для відновлення законності.

2. Для цілей цієї статті службовими особами також визнаються особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів України, що беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань про призначення службових осіб на посади, що передбачають виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

________________________________________________________________________________

7373

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів

Народний депутат України
Продан О.П.
Галасюк В.В.
Паламарчук М.П.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63101

Метою ПЗУ є посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін до статей 166-10 та 255 КУпАП, в частині їх узгодження із положеннями Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги».

ПЗУ передбачено:

- конкретизацію складу окремих адміністративних правопорушень з огляду на зміни в діючому законодавстві;

- встановлення нових складів адміністративних правопорушень у зазначеній сфері, що випливають із законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, та розширення у такий спосіб підстав для притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів;

- визначення повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг щодо фіксації адміністративних правопорушень, які визначені статтею 166-10 КУпАП, відповідно до завдань адміністратора, що передбачені п. 8 частини 4 статті 13 Закону України «Про адміністративні послуги».

 

_______________________________________________________________________________________

7381

07.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення можливості усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Народний депутат України
Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.

Станом на 11.12.2017 надано на ознайомлення

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63113

        Процедура імпічменту є одним із елементів системи стримувань і противаг, а тому виконує ряд важливих функцій: це каральна функція за вчинення президентом державної зради або іншого злочину, та превентивна (попереджувальна) функція, сутність якої полягає у тому, що імпічмент – механізм контролю суспільства за інституціями публічної влади. Зазначене положення повинно спонукати президента не вчиняти діянь, що можуть посягати на основи національної безпеки

      Шляхом внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Кримінального кодексу України запропоновано виключити посилання на закон про тимчасові слідчі комісії та регламентувати функціонування ТСК.

_____________________________________________________________________________

7384

08.12.2017

Проект Постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України

Народний депутат України 
Немировський А.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63118

пропозиція звільнити :

 1. РОЗЕНКА Павла Валерійовича з посади Віце-прем’єр-міністра України;
 2. ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича з посади Міністра фінансів України;
 3. РЕВУ Андрія Олексійовича з посади Міністра соціальної політики України,

оскільки під час виконання ними обов’язків нехтується Конституційні права пенсіонерів силових відомств України на перерахунок раніше призначених пенсій. Станом на 13.12.2017 знаходиться на розгляді у Комітеті.

_______________________________________________________________________________________

7388

12.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63128

Положення діючого Закону не містять чіткої вимоги щодо проведення спеціальної перевірки у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», при вирішенні питання призначення кандидатів на посаду судді, кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також не передбачають необхідності здійснювати повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують.

_______________________________________________________________________________________

7392

13.12.2017

Проект Закону про внесення змін до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо вимог несумісності

Народний депутат України 
Сугоняко О.Л.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63133

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" втратив чинність 01.09.2016 р.
Таким чином, пункт 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить посилання на Закон, який не діє на сьогоднішній день.

______________________________________________________________________________________

7394

13.12.2017

Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання правовідносин які виникають у випадку добросовісного набуття майна

Народний депутат України 
Бублик Ю.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63135

ПЗУ пропонує внести зміни до ЦК України, зокрема до статей 330 та 390, виключити статті 388, 389  та доповнити кодекс новими статтями 330-1, 427-1, 512-1 та 658-1.

У ст. 330 ЦК України передбачити базове правило шляхом позитивної вказівки на виникнення права у набувача за наявності умов, які викласти у тексті цієї ж норми (прикладом слугує законодавча техніка формулювання §932 Німецького цивільного укладення, згідно якої внаслідок відчуження, вчиненого згідно §929, набувач стає власником, навіть якщо річ не належала відчужувачу, за винятком випадків, коли він на момент набуття права власності діяв би недобросовісно). 

Крім того, пропонується впровадити нові норми, якими передбачити виникнення у добросовісного володільця права власності на плоди і доходи від речі;  добросовісне набуття майнових прав інтелектуальної власності; добросовісне набуття права вимоги; набуття майна в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

______________________________________________________________________________________

 

7395

13.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб'єктів владних повноважень

Народний депутат України 
Сюмар В.П.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63136

ПЗУ пропонує врегулювати норми чинного законодавства щодо порядку інформування  діяльності суб’єктів владних повноважень (реформування друкованих засобів масової інформації та діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та телеканалу «Рада»).

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7396

13.12.2017

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення у доступі до правничих професій осіб, які мають освітньо-науковий, науковий рівень вищої освіти у галузі права

Народний депутат України 
Геращенко А.Ю. 
Гаврилюк М.В. 
Чорновол Т.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63138

ПЗУ пропонує внести зміни до Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: особи, що претендують на доступ к відповідним професіям мають мати освітній(освітньо-науковий, науковий) рівень вищої освіти не нижче ступеня магістра(спеціаліста) у галузі права.

 

_______________________________________________________________________________________

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КАБМІНУ

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження  від 01.12.2017  № 840-р Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250471285

 

Уряд своїм рішенням оголосив конкурсний відбір на посаду Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Крім того, визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження  від 01.12.2017  № 844-р Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250473231

 

 

Уряд схвалив Концепцію впровадження інформаційної системи уравління людськими ресурсами в державних органах та затвердив план заходів щодо її реалізації. Розпорядження Уряду розроблено з метою визначення напрямів, механізму і строків створення та впровадження ефективної інформаційної системи для створення умов відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Розпорядження Уряду покликане забезпечити виконання норм чинного законодавства України щодо забезпечення обміном інформації міжвідомчої електронної взаємодії органів державної влади; покращення моніторингу результативності та ефективності діяльності органів державної влади; підвищення прозорості і відкритості інформації щодо людських ресурсів в органах державної влади.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження  від 01.12.2017  № 850-р
  Деякі питання публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250473557

Уряд визначив зовнішнього аудитора фінансової звітності АТ "Ощадбанку" за 2017 рік. Зазначеним питанням займатиметься аудиторська фірма ПрАТ "КПМГ Аудит". Розпорядженням також затверджено умови договору про проведення аудиту банку та встановлено розмір оплати послуг аудиторській фірмі.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова  від 01.12.2017  № 904
  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250473543

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного. Також документом визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту. Зокрема, суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику перевірятимуть не частіше одного разу на два роки, із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова  від 01.12.2017  № 914 Про внесення змін до пункту 7 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250475311

Уряд встановив граничний розмір винагороди державним виконавцям, коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою. Постанова передбачає обмеження зазначеної винагороди не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Це забезпечить єдиний максимальний розмір винагороди державним виконавцям, яку вони зможуть отримати у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого документа, незалежно від того виконано воно виконавчою групою чи виконавцем.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження  від 06.12.2017  № 863-р Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250482001

Уряд забезпечив виплату допомоги постраждалим, які отримали тілесні ушкодження під час масових акцій громадського протесту на Майдані. Зокрема, прийнято рішення про виділення 1 408 тис. гривень Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги 22 особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року.

 

 1. Кабінет Міністрів України
  Розпорядження  від 06.12.2017  № 880-р
  Про погодження передачі проїзної частини автомобільних доріг у державну власність 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250491919

З метою забезпечення належного рівня безпеки руху, здійснення ремонту та утримання у належному стані частини автомобільної дороги у м. Пустомити Львівської області Уряд погодив її передачу у державну власність. Ця проїзна частина належала Пустомитівській міській раді Львівської області та передана Державному агентству автомобільних доріг для забезпечення єдиної системи управління автомобільними дорогами загальнодержавного значення.

 

 1. Кабінет Міністрів України
  Постанова  від 06.12.2017  № 925
  Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250483482

Уряд удосконалив механізм захисту речових прав на земельні ділянки. Внесено зміни до низки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів. Зокрема, передбачається, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі. Також запроваджується перевірка наявності та автентичності кадастрового номера земельної ділянки в Державному земельному кадастрі вже під час формування державним реєстратором заяви в режимі реального часу. Документом визначаються способи виправлення технічних помилок у разі виявлення державним реєстратором прав на нерухоме майно у отриманих з Державного земельного кадастру відомостях про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з Державного реєстру земель. Удосконалено процедури встановлення особи та перевірки її дієздатності під час проведення реєстраційних дій, не пов'язаних із вчиненням нотаріальної дії. Крім того, надано можливість ідентифікації особи з метою одержання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом застосування мобільного електронного цифрового підпису чи іншого засобу, що дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу.

 

 1. Кабінет Міністрів України
  Постанова  від 06.12.2017  № 935
  Про внесення змін до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250489786

Уряд схвалив зміни до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, уточнюються підстави для припинення фінансування зазначених заходів, а також передбачені особливості надання компенсації внутрішньо переміщеним особам.

 

 1. Кабінет Міністрів України
  Постанова  від 06.12.2017  № 953
  Про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Розвиток міської інфраструктури" 
 2.  

Уряд схвалив Остаточний звіт за результатами реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту "Розвиток міської інфраструктури". Кредитні кошти МБРР (140 млн. дол. США) були спрямовані на поліпшення якості послуг з водопостачання та водовідведення й поліпшення енергоефективності відібраних 14 комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення. Крім цього, для додаткового фінансування Проекту також було залучено грант Шведського агентства міжнародного розвитку у сумі 35,8 млн. шведських крон, які спрямовувались на інституційне зміцнення спроможності комунальних підприємств, інжинірингові консультаційні послуги, огляд технічної роботи та проведення енергоаудитів, підготовку дослідження сектора водопостачання та водовідведення.