Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗА ПЕРІОД З 05.02.2018 РОКУ ПО 16.02.2018 РОКУ

Шановні Колеги, продовжуємо знайомити Вас із змінами у чинному законодавстві України та законопроектами, зареєстрованими на сайті ВРУ за період з 05.02.2018 року по 16.02.2018 року

 «Терміново в номер

1.      Станом на 17 лютого Рада з питань судової реформи закінчила досить бурхливі обговорення проекту Закону про адвокатуру у новій редакції, та затвердила направлення його Президенту України. Порошенко П. має розглянути запропонований законопроект та внести його до парламенту. Будемо й надалі інформувати Вас про долю профільного «статуту життя» адвокатів.

 

2.      Готується до підписання прийнятий Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, (ПЗУ № 4666 від 13.05.2016)

  З текстом Закону можна ознайомитись за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093

Основні новели ПЗУ:

1.       Відсутність обмеження максимальної кількості учасників товариства;

2.       запровадження корпоративних договорів - «shareholder agreements» та інституту безвідкличної довіреності;

 1. у законі і статуті можуть бути встановлені певні повноваження учасників, а у корпоративному договорі – зобов’язання  сторін про їх реалізацію певним чином;

4.       замість включення відомостей про статутний капітал, місцезнаходження та учасників до статуту проектом передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі;

5.       учасниками мають вносити вклади  не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації товариства

6.       особливий механізм внесення вкладу у негрошовій формі;

 1. встановлені правила збільшення розміру статутного капіталу із залученням додаткових вкладів за рішенням загальних зборів;

8.       учасник, частка якого в капіталі товариства перевищує 50 відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50 відсотків, може у будь-який час вийти з товариства;

9.       дивіденди сплачуються тим особам, які були учасниками на момент прийняття рішення про сплату дивідендів;

10.   запроваджується механізм заочного голосування. Справжність підпису учасника товариства засвідчується нотаріально;

11.   рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування;

12.   при обранні на посаду посадова особа товариства зобов‘язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб;

13.   річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року;

14.   Статутом товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій;

15.   пропонується надати учасникам товариства з обмеженою відповідальністю можливість передбачити в статуті створення наглядової ради;

16.   встановлюються правила про значні правочини і правочини із заінтересованістю.

* * * * *

3.      15.02.2018 року був підписаний Президентом прийнятий 31.03.2017 року ПЗУ №4470 від 19.04.2016, відомий як Закон про корпоративні договори.

 

З текстом Закону можна ознайомитись за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58790

Метою ПЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» є підвищення  рівня корпоративного управління в АТ та ТОВ за допомогою регулювання взаємовідносин корпоративними договорами. Такі договори вважають одним з найефективніших засобів захисту прав та інтересів інвесторів. Законодавець запланував внести: 

- доповнення Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами акціонерних товариств та учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю договорів з метою спільної реалізації їх прав;

– доповнення Цивільного Кодексу України нормами, які нададуть можливість ефективно задіяти механізм корпоративних договорів в господарських товариствах;  

– доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»   нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт укладання договору між акціонерами.

 

 

***************************************************************************************

Набули чинності  

За 03.02.2018 рік

 

1.  Постанова КМ України, від 31.01.2018, № 33

"Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць"

 

2.  Постанова НБУ, від 25.01.2018, № 5

"Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах"

 

За 04.02.2018 рік

1.  Постанова КМ України, від 18.12.2017, № 979

"Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон"

 

2.  Рішення НКЦПФР, від 28.11.2017, № 850

"Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

 

За 06.02.2018 рік

 1. Закон ВР України, від 07.12.2017, № 2234-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2234-19

 

 1. Рішення НКЦПФР |Перелік, від 07.12.2017, № 870

"Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України"

 

3.  Наказ Міноборони |Порядок, від 21.11.2017, № 608

"Про затвердження Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України"

 

4.  Наказ МВС |Положення, від 04.12.2017, № 987

"Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення"

 

5.  Рішення НКЦПФР, від 07.12.2017, № 871

"Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України"

 

6.  Постанова КМ України, від 11.01.2018, № 25

"Про внесення змін до пункту 20 Примірного договору купівлі-продажу природного газу з постачальниками природного газу із спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій"

 

7.  Наказ Міністерства регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України |Правила, від 27.11.2017, № 310

"Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту"

 

8.  Рішення Київської міської ради, від 14.12.2017, № 696/3703

"Про внесення змін до міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.""

 

9.  Постанова КМ України, від 31.01.2018, № 36

"Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання"

 

10.  Постанова КМ України, від 31.01.2018, № 42

"Про внесення змін до пункту 1 Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету"

 

11.  Рішення Київської міської ради |Звернення, від 20.12.2017, № 710/3717

"Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо заборони використання та продажу поліетиленових пакетів на законодавчому рівні"

 

За 07.02.2018 рік

1.  Розпорядження Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017, № 3631 "Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

 

2.  Рішення Київської міської ради, від 20.12.2017, № 706/3713

"Про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 409/1274"

 

3.  Постанова КМ України, від 31.01.2018, № 34

"Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. N 413 на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро"

 

4. Постанова КМ України, від 31.01.2018, № 45

"Про внесення змін до Положення про дозвільну систему"

 

5.  Постанова КМ України |Положення, від 27.12.2017, № 1101

"Про утворення Національної служби здоров'я України"

 

6.  Закон ВР України, від 21.12.2017, № 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

 

7.  Указ Президента України, від 05.02.2018, № 21/2018

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про проект Закону України "Про національну безпеку України""

 

8.  Постанова КМ України |Порядок, від 20.12.2017, № 1102

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності"

 

9.  Рішення Київської міської ради, від 20.12.2017, № 701/3708

"Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 794/1798 "Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік""

(Втратив чинність)

 

10.  Рішення Київської міської ради |План, від 20.12.2017, № 702/3709

"Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік"

 

11.  Рішення Київської міської ради |Концепція, від 20.12.2017, № 707/3714

"Про затвердження Концепції Статуту територіальної громади міста Києва"

 

12.  Рішення Київської міської ради, від 20.12.2017, № 711/3718

"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2016 N 340/340 "Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань вивчення та врегулювання будівництва і використання земельних ділянок на вул. О. Гончара, 17 - 23 у Шевченківському районі м. Києва""

 

13.  Розпорядження КМ України, від 07.02.2018, № 64-р

"Про введення додатково посади заступника Голови Державної аудиторської служби України"

 

14.  Розпорядження КМ України, від 07.02.2018, № 68-р

"Про утворення Представництва Міністерства закордонних справ у м. Ужгороді"

 

15.  Розпорядження КМ України, від 07.02.2018, № 70-р

"Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон"

 

16.  Розпорядження КМ України |Перелік, від 07.02.2018, № 74-р

"Деякі питання фінансування об'єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-46 Харків - Охтирка у 2018 році"

 

17.  Розпорядження КМ України |Перелік, від 07.02.2018, № 75-р

"Деякі питання фінансування об'єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці у 2018 році"

 

18.  Розпорядження КМ України, від 07.02.2018, № 82-р

"Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї особи, яка загинула (померла) під час участі в антитерористичній операції"

 

 

За 09.02.2018 рік

1. Наказ МЗС, від 18.12.2017, № 558

"Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді"

 

2.  Наказ МВС, від 22.12.2017, № 1062

"Про внесення змін до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій"

 

3.  Наказ МВС |Порядок, від 15.01.2018, № 20

"Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України"

 

4.  Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, від 27.12.2017, № 725

"Про внесення змін до Порядку виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції"

 

5.  Рішення Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації |Інструкція, від 26.12.2017, № 670

"Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення"

 

6.  Наказ Національного агентства України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів |Порядок, від 29.12.2017, № 250

"Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

 

7.  Рішення НКЦПФР, від 28.12.2017, № 945

"Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

8.  Наказ Національного агентства України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів |Порядок, від 29.12.2017, № 249

"Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

 

9.  Рішення Київської міської ради, від 20.12.2017, № 713/3720

"Про проведення конкурсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації Київської міської ради"

 

За 10.02.2018 рік

1.  Указ Президента України, від 09.02.2018, № 25/2018

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року "Про додаткові заходи щодо протидії інформаційній агресії Російської Федерації""

 

За 11.02.2018 рік

1.  Закон ВР України від 07.12.2017, № 2244-VIII

"Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2244-19

 

За 13.02.2018 рік

1.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017, № 1662

"Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси"

 

2.  Наказ Міноборони |Перелік, від 20.12.2017, № 684

"Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов'язаних"

 

3.  Рішення Київської міської ради |План, від 20.12.2017, № 721/3728

"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій біля бульвару Тараса Шевченка, 6 у Шевченківському районі м. Києва"

 

4.  Рішення Київської міської ради |План, від 14.12.2017, № 688/3695

"Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: просп. Алішера Навої, 57, площею 0,3943 га, у Дніпровському районі м. Києва"

 

5.  Рішення Київської міської ради, від 20.12.2017, № 708/3715

"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 91/91 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки""

 

За 14.02.2018

1.  Постанова КМ України, від 07.02.2018, № 57

"Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва"

 

2.  Постанова Національного банку України, від 05.02.2018, № 8

"Про затвердження Змін до Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України"

 

15.02.2018

1.  Постанова КМ|Порядок, від 07.02.2018, № 63

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості"

КМ України

 

2.  Постанова, від 12.02.2018, № 9

"Про внесення зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України"

Національний банк

 

3.  Постанова КМ|Порядок, від 07.02.2018, № 58

"Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції" КМ України

 

16.02.2018

1. НКЦПФР Рішення|Порядок, від 19.12.2017, № 904

"Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств"

 

2.  Наказ|Положення, від 18.12.2017, № 351

"Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури"

Генеральна прокуратура

 

3.  Наказ|Порядок, від 18.12.2017, № 673 "Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання" Міноборони

 

4.  Міноборони Наказ, від 12.12.2017, № 658

"Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України з питань медико-психологічної реабілітації осіб льотного складу"

 

5. НКЦПФР  Рішення, від 21.12.2017, № 923

"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями)"

 

6.  Нацфінпослуг Розпорядження, від 21.12.2017, № 4600

"Про затвердження Змін до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

 

7.  Мінфін Наказ, від 19.12.2017, № 1051 "Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 

8.  Постанова КМ, від 07.02.2018, № 54 "Про затвердження бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2018 рік"

 

9.  Постанова КМ, від 14.02.2018, № 78

"Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями"

КМ України

 

24.  Постанова КМУ, від 14.02.2018, № 82

"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 і від 1 квітня 2013 р. N 255"

 

25.  НБУ Постанова, від 15.02.2018, № 12 "Про здійснення валютних операцій за кредитами, позиками, що залучаються від нерезидентів на окремих умовах"

 

 

 

***************************************************************************************

Діяльність Кабміну України

за період з 02.02.2018 року по 16.02.2018 року Урядом прийнято 74 документи

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 87-р Про затвердження консолідованого фінансового плану публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” на 2018 рік  Уряд затвердив консолідований фінансовий план ПАТ “Українська залізниця” на 2018 рік.

Це сприятиме створенню належних умов для виконання статутних завдань товариства, стабілізує фінансовий стан та створить умови для подальшого його розвитку.

Консолідований фінансовий план забезпечить у поточному році отримання ПАТ “Укрзалізниця” чистого прибутку в розмірі 709,9 млн. гривень і виплат на користь держави у розмірі 18 006,6 млн. гривень.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 104-р Про схвалення Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг (“дорожньої карти”)  Основним її завданням є адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, яка сприятиме лібералізації та взаємному доступу на ринки України і ЄС та повне виконання нашою країною зобов’язань у зазначеній сфері за міжнародними договорами.

Основними напрямами реалізації Стратегії є: розроблення нових і перегляд існуючих нормативно-правових актів; розроблення та вибір методик розподілу витрат за видами послуг поштового зв’язку; удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу; залучення технічної допомоги ЄС у вигляді та фінансових ресурсів до підготовки і перегляду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів тощо.

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 101-р Питання розміщення Державного агентства інфраструктурних проектів  Уряд вирішив питання щодо розміщення Державного агентства інфраструктурних проектів. Зокрема, визначено, що зазначений орган знаходитиметься у приміщеннях частини цокольного та першого поверхів в адміністративно-офісній будівлі по вул. Хотівській, 4 (літера А), у м. Києві.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 100-р Про підписання Угоди про внесення змін № 15 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, і Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕС”

Прийняття розпорядження дозволить завершити всі внутрішні процедури, необхідні для підписання зазначеної Угоди, та сприятиме додатковому фінансуванню з Рахунку ядерної безпеки на завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. А це своєю чергою дозволить забезпечити довготривале безпечне зберігання (протягом 100 років) відпрацьованого ядерного палива, що зберігається на Чорнобильській АЕС.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 99-р Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності  Документом визначено конкретні заходи, спрямовані на підвищення дієвості політики зайнятості, підвищення грошових доходів населення, мінімізацію ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення. Планом, зокрема, передбачено:
 • підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць для безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;
 • забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю;
 • організацію професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб віком понад 45 років;
 • стимулювання заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні молоді на перше робоче місце;
 • сприяння сторонам соціального діалогу у розробленні галузевих стандартів оплати праці;

 

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 14.02.2018 № 98-р Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні Документом уточнено строк виконання заходу щодо удосконалення механізму подання та розгляду електронних петицій — IV квартал 2018 року, відповідальні виконавці та співвиконавці заходів щодо розроблення нормативно-правових актів для забезпечення електронного голосування, а також щодо сприяння підзвітності громадянину суб’єктів владних повноважень.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова від 14.02.2018 № 70 Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік затверджено дохідну частину бюджету Фонду в сумі 23,0 млрд. гривень, видаткову — в сумі 22,0 млрд. гривень. Бюджет Фонду на 2018 рік є збалансованим і бездефіцитним.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова від 14.02.2018 № 68 Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичної операції у мирний час

Постановою визначено процедуру, завдання, принципи застосування військовослужбовцями, з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України зброї і бойової техніки під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичних операцій у мирний час відповідно до вимог міжнародного права і з урахуванням практики проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

 1. Кабінет Міністрів України Постанова від 14.02.2018 № 67 Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Відтепер Порядком передбачено, що до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, віднесено осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини. Крім того, змінено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2018 № 54 Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2018 рік

Урядом затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2018 рік. Зокрема затверджено дохідну частину бюджету Фонду в сумі 13,2 млрд. гривень, видаткову в сумі 12,1 млрд. гривень. Резерв коштів для виплати допомоги по безробіттю становить 369,5 млн. гривень. Бюджет Фонду на 2018 рік є збалансованим та бездефіцитним, що дозволить забезпечити фінансування допомоги по безробіттю, активних програм зайнятості тощо застрахованим особам (безробітним) у повному обсязі відповідно до законодавства.

 

11. Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2018 № 58 Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції Одним з ключових аспектів реформи правоохоронних органів, зокрема, в частині діяльності Національної поліції, є законодавчо врегульований обов’язок поліції діяти в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства. Законом України “Про Національну поліцію” передбачено, що діяльність поліції має бути спрямована на задоволення потреб населення, а рівень його довіри до поліції є одним з основних критеріїв оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

Кабінетом Міністрів України затверджено порядок проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції. Порядком визначаються основні завдання, принципи, періодичність проведення оцінки (на загальнодержавному рівні — не рідше одного разу на рік, на територіальному рівні — у разі потреби), порядок дій Нацполіції та незалежної соціологічної служби під час організації та проведення оцінки тощо.

Проведення оцінки рівня довіри населення до органів і підрозділів Національної поліції дозволить виявляти проблемні питання в їх діяльності, враховувати думку громадськості для удосконалення їх роботи, що сприятиме підвищенню ефективності роботи органів і підрозділів поліції, зробить їх діяльність більш прозорою, зрозумілою та підконтрольною суспільству.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 07.02.2018 № 85-р Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на Продана М. В. Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови  Державної фіскальної служби України, виконання обов’язків Голови зазначеної Служби на виконуючого обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України Продана М.

 

 1. Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2018 № 65 Питання утворення Експортно-кредитного агентства

Урядом прийнято рішення про створення Експертно-кредитного агентства.

20 грудня 2016 р. Верховною Радою України прийнято Закон України № 1792 “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”.

Зазначеним Законом передбачено створення Експортно-кредитного агентства, що утворюється у формі ПрАТ.

Основною метою діяльності ЕКА є стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

ЕКА на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

ЕКА є уповноваженим КМУ на виконання функцій, забезпечення фінансових зобов’язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України.

Прийняті зміни створять умови для забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат і підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

 

 1. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 07.02.2018 № 82-р Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї особи, яка загинула (померла) під час участі в антитерористичній операції

Розпорядженням передбачено виділення Міністерству соціальної політики 913,5 тис. гривень для надання такої допомоги з резервного фонду державного бюджету.

 

***************************************************************************************

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2018 ВІД 7 лютого 2018 року Про зміни у складі Національної інвестиційної ради

 

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №25/2018 від 9 лютого 2018 року Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року «Про додаткові заходи щодо протидії інформаційній агресії Російської Федерації

 

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №33/2018 від 15 лютого 2018 року Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році

 

***************************************************************************************

ЗАКОНОПРОЕКТИ НА САЙТІ ВРУ

7542

02.02.2018

Проект Постанови про забезпечення Національним банком України фінансової стабільності, в тому числі стабільності банківської системи, сприяння ним додержанню стійких темпів економічного зростання в Україні та підтримку ним економічної політики держави протягом перебування на посаді Голови Національного банку України Гонтаревої В.О.

Народний депутат України
Дерев'янко Ю.Б.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63403
Основною метою прийняття Постанови Верховної Ради України є  заслуховування доповіді Голови НБУ Верховній Раді України про діяльність НБУ перед звільненням Гонтаревої В.О.:
 1. Політика НБУ впродовж 2014 – 2017 років довела до знецінення заощаджень людей та росту цін на всі товари через значне зростання курсу валют.
 2. відома низка гучних скандалів,  до яких за повідомленнями ЗМІ Гонтарева була причетна, що негативно впливає на міжнародний імідж України та підриває довіру суспільства до такої інституції як НБУ, зокрема:

 оприлюднення документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca про причетність до офшорних компаній високопосадовців, де, зокрема, згадувалося прізвище Голови НБУ;

оприлюднення телеканалом Al Jazeera тексту рішення Краматорського міського суду Донецької області про спецконфіскацію 1,5 мільярдів доларів як активів структур, що можуть бути пов’язані з  оточенням колишнього Президента України Януковича В.Ф. (в повідомленні Al Jazeera згадується в т.ч. про участь групи ICU (співвласницею якої до призначення главою Нацбанку була Гонтарева В.О.) як посередника-брокера у сумнівних операціях купівлі-продажу валютних ОВДП в інтересах структур, які можуть бути пов’язані з оточенням екс-президента тощо).

Підтримуючи звільнення Гонтаревої В.О. з посади Голови НБУ, потрібно перед звільненням заслухати її доповідь щодо діяльності НБУ.


 

 
***************************************************************************************

7543

02.02.2018

Проект Закону про стратегічні резерви

Народний депутат України
Демчак Р.Є.
Чекіта Г.Л.
Кривенко В.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63404
        На виконання підпункту 1 пункту 231 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» було розроблено законопроект "Про стратегічні резерви" та проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стратегічних резервів". З метою повноцінної імплементації норм законопроекту "Про стратегічні резерви" потрібно паралельно внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині стратегічних резервів.

 
***************************************************************************************

7546

05.02.2018

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі

Народний депутат України
Бурбак М.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63407

Проектом постанови пропонується: визнати, що намір органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації незаконно провести 18 березня 2018 року вибори Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь - є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та інших міжнародно-правових актів; схвалити Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; доручити Міністерству закордонних справ України невідкладно направити текст Звернення до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, міжнародних організацій, парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів ООН.

 

***************************************************************************************

7547

05.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства

Народний депутат України
Сотник О.С.
Геращенко А.Ю.
Острікова Т.Г.
Продан О.П.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63408

Вказаний ПЗУ:

-  забезпечує самостійність органів досудового розслідування під час збирання доказів та встановлення підозрюваних осіб;

- виключає монополізацію на проведення експертиз виключно державними установами;

-  врегульовує діяльність інституту слідчих суддів в кримінальному процесі при намірі сторін провести експертизу;

- забезпечує швидкий і ефективний розгляд слідчими суддями клопотань сторін обвинувачення про заходи забезпечення провадження.   

Зміни у КПК України були внесені всупереч концептуальним засадам кримінального провадження: принципу забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, змагальності сторін тощо.

Необхідність розгляду клопотань слідчих і прокурорів лише в 25-ти місцевих судах обласних центрів (змінами ст. 132 КПК), призведе до паралічу в діяльності відповідних судів, органів розслідування і прокуратури. З моменту набрання чинності зазначеними змінами, слідчі і прокурори змушені будуть ввесь свій час не проводити слідчі дії, а проводити в судових засіданнях за 100-200 кілометрів від фактичного місця здійснення розслідування.   

З огляду на прийняті зміни, вбачається, що зміни щодо обов’язкового отримання ухвали слідчого судді на проведення експертизи та визначення суддею установи, яка буде провадити експертизу фактично не спрямовані на забезпечення незалежного та професійного правосуддя, адже суддя не виступатиме арбітром, а особою, яка здійснює досудове розслідування та збирає докази. При призначенні експертизи та визначення предмету експертизи  роль прокурора як процесуального керівника та слідчого перекладена на суддю, що порушує змагальність судочинства.

Монополізація на проведення експертиз виключно державними установами, що обмежує сторони збирати та подавати докази в суді, в тому числі висновки експертиз, які складені недержавними експертами (підстава для корупції).

Також, зміни до КПК України в частині можливості оскарження до слідчого судді повідомлення про підозру повертають правила кримінального процесу до 2012 року, коли була розповсюджена практика давання хабарів за скасування постанови про порушення кримінальної справи. Інститут слідчого судді на стадії досудового розслідування має контролювати лише законність та дотримання прав людини і лише на стадії судового розгляду досліджувати докази. Разом з цим, прийняті зміни надають слідчому судді на стадії досудового розслідування розширені повноваження щодо контролю діяльності слідства та прокуратури, що порушує принцип незалежності сторони обвинувачення у своїй діяльності.


 
***************************************************************************************

7548

05.02.2018

Проект Закону про внесення доповнень до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо надання членам сімей загиблих пільгового проїзду)

Народний депутат України
Міщенко С.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63409

 

Зміст положення (норми) чинного

законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту

Закон України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

 

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів;

24) безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських та міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

25) безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. 

 


 
***************************************************************************************

7549

05.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63410

Метою проекту Закону є удосконалення законодавства України з питань проходження військової служби у Збройних Силах України шляхом внесення змін до статутів Збройних Сил України та Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України” з метою упорядкування дисциплінарних повноважень посадових осіб, урегулювання деяких питань повсякденної діяльності, визначення прав та обов’язків головних сержантів та головних старшин підрозділів військових частин Збройних Сил України, легітимізації на рівні Збройних Сил України традиційного вітання “Слава Україні! – Героям слава!”

 

***************************************************************************************
Низка постанов щодо змін у «кримінальному» законодавстві:

 

7354/П

06.02.2018

Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

7343/П

06.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

6748/П

06.02.2018

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо розширення переліку кримінально-карних способів доведення до самогубства чи самокалічення або замаху на самогубство чи самокалічення

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

6288/П

06.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

6222/П

06.02.2018

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 219 Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення граничних строків досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

4765/П

06.02.2018

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо незастосування давності в разі ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.

2930/П

06.02.2018

Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав людини у кримінальному судочинстві

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.


 

 
*************************************************************************************

8002

06.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо надання права на звільнення військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом)

Народний депутат України
Міщенко С.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63416

ПЗУ розроблено з метою надання права військовослужбовцям-контрактникам звільнитися з військової служби за власним бажанням, прослуживши 6 місяців після продовження дії контракту або 9 місяців після укладення нового контракту на період до оголошення демобілізації.

Суть проблеми: склалася ситуація, коли військовослужбовці-контрактники не мають права звільнитися з військової служби за власним бажанням. Це стосується насамперед військовослужбовців, контракти яких відповідно до закону було продовжено в односторонньому порядку. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» за  № 1769-19 від 6.12.2016 р. надавалося право військовослужбовцям-контрактникам, які відслужили 18 місяців після продовження контракту, звільнитися з військової служби протягом року з 07.01.2017 р. по 06.01.2018 р.
Багато військовослужбовців-контрактників у вказаний річний період ще не відслужили встановлений півторарічний строк і не мали права звільнитися за власним бажанням.

Таким чином для вирішення вказаної проблеми частину 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» пропонується доповнити пунктом й), де передбачити, що звільняються з військової служби військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 6 місяців з дати продовження дії контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

ПЗУ пропонується для військовослужбовців, які уклали контракти на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, зменшити необхідність служби після укладення контракту з двох років до 9 місяців.

 
*************************************************************************************

8003

06.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо удосконалення порядку імпічменту Президента України)

Народний депутат України
Мураєв Є.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63417

 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Стаття 36. Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України

2. Верховний Суд:

< ... >

 

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

< ... >

Стаття 36. Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України

2. Верховний Суд:

< ... >

 

4) вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

 

< ... >

Стаття 46. Пленум Верховного Суду

… 2. Пленум Верховного Суду:

< ... >

6) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

< ... >

Стаття 46. Пленум Верховного Суду

… 2. Пленум Верховного Суду:

< ... >

6) вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

 

< ... >


 

 
*************************************************************************************

8005

06.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за шантаж)

Народний депутат України
Яценко А.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63419

ПЗУ пропонує доповнити КК України Статтей 1891. Шантаж

«…1. Шантаж, тобто вимога вчинення певної дії або бездіяльності під загрозою розголошення будь-якої інформації щодо потерпілого або його близьких, в тому числі особистого характеру, - караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

      2. Приведення погроз, визначених частиною першою цієї статті, у виконання, - карається обмеженням волі на строк від трьох до шести років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Шантаж, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, із загрозою поширення відомостей у публічному виступі, зокрема з використанням засобів масової інформації, або таке, що завдало значної матеріальної та/або моральної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти  років.

4. Здійснення шантажу особами, що провадять професійну, громадську або службову діяльність, або здійснення шантажу щодо цих осіб, - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти  років з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати професійну або громадську діяльність, при здійсненні якої або у зв'язку із здійсненням якої було скоєно діяння, на строк до трьох років.

5. Шантаж, здійснений з метою отримання майна у великому розмірі, права на майно у великому розмірі або здійснення інших дій майнового характеру на суму у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від п’яти  до десяти  років з конфіскацією майна.


 
*************************************************************************************

 

8006

06.02.2018

Проект Закону про засади правового і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб

Народний депутат України
Геращенко І.В.
Іонова М.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63420

 

18.01.2018 року ВРУ ухвалила Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в якому відзначено, що дії РФ грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема шляхом: організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, українських військовослужбовців та заручників.

31.01.2018 року Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова  «Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону», якою затверджений Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27.12.2017 року та 24.01.2018 року.

Проте вищезазначеного правового регулювання та вжитих заходів видається недостатньо з огляду на неврегульованість низки питань, пов’язаних з реабілітаційним періодом у житті осіб, які були протиправно позбавлені волі, тобто з поновленням їх прав після звільнення з неволі. Йдеться, передусім, про систему заходів правовідновлювального та реабілітаційного характеру.

 

ПЗУ створює умови для правового і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб шляхом визначення системи правовідновлювальних та реабілітаційних заходів, а також визначення у зв’язку з цим спеціальних прав і пільг для осіб, потерпілих від відповідних насильницьких злочинів:

1) пропорційний, ефективний та невідкладний захист з боку держави;

2) звернення до правоохоронних і судових органів з метою притягнення винної особи (осіб) до відповідальності в порядку, встановленому законом;

3) одержання від держави безоплатної правової допомоги при підготовці процесуальних документів щодо притягнення винної особи (осіб) до відповідальності;

4) безоплатне звернення до суду з позовом до винної особи (осіб);

5) своєчасне отримання інформації про рішення органів досудового розслідування та суду, прийняті в ході відповідного кримінального провадження;

6) відшкодування вартості послуг з надання професійної правничої допомоги для захисту і забезпечення прав та законних інтересів. Після звільнення заручника, іншої незаконно позбавленої волі особи слідчий, прокурор або суд зобов'язані роз'яснити цій особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої їй шкоди.


 
*************************************************************************************

8007

06.02.2018

Проект Закону про рейтингування

Народний депутат України
Різаненко П.О.
Довбенко М.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63421

ПЗУ спрямовано на встановлення правових засад визначення рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС № 1060/2009, встановлення відповідальності для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства.

Зазначені зміни направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів, мінімізацію ризиків на ринках капіталу.


 

 
*************************************************************************************

8011

07.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за зайняття гральним бізнесом

Народний депутат України 
Голубов Д.І.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63433

ПЗУ сприяє боротьбі з незаконним гральним бізнесом. За наслідками його прийняття передбачається перерозподіл коштів від проведення азартних ігор з Державного бюджету України до місцевих бюджетів територіальних громад, на території яких було організовано проведення грального бізнесу, оскільки штрафи за порушення закону підлягають перерахуванню до місцевого бюджету територіальних громад, на території яких було організовано проведення грального бізнесу.

         Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів Національної поліції та/або органів доходів і зборів та/або органів місцевого самоврядування.
       Крім того, ПЗУ пропонує збільшити розмір штрафів за порушення законодавства. 

 
*************************************************************************************

8012

07.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зміни права власності та особливості правонаступництва у сфері енергопостачання)

Народний депутат України 
Білоцерковець Д.О. 
Алєксєєв С.О. 
Романюк Р.С.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63434

Прийняття ПЗУ сприятиме усуненню негативних наслідків, які виникають в процесі передачі в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісних майнових комплексів (індивідуально визначеного майна) з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії та/або виробництва електричної енергії в порядку, передбаченому законами України, та забезпечить непереривність технологічного процесу виробництва електричної та теплової енергій, транспортування та постачання теплової енергії споживачам і недопущення виникнення позаштатних ситуацій у відповідних сферах.

*************************************************************************************

8014

07.02.2018

Проект Закону про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з імпічменту вищих посадових осіб України

Народний депутат України 
Мураєв Є.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63445

ПЗУ закріплює концептуальну суть імпічменту вищих посадових осіб України як позасудового конституційного  процесу, регулює створення Слідчої комісії, її діяльність та правовий статус висновків. 

ПЗУ має 8 розділів: Загальні положення; Порядок утворення Слідчої комісії; Організація роботи Слідчої комісії; Докази і доказування; Організація та інформаційне забезпечення діяльності Слідчої комісії; Секретаріат Слідчої комісії, його фінансове та матеріально-технічне забезпечення; Відповідальність за невиконання вимог цього Закону; Прикінцеві положення.

Слідча комісія є колегіальним тимчасовим органом ВРУ, утворюється у складі народних депутатів України (по два депутати від кожної депутатської фракції у Верховній Раді України та два депутати від всіх народних депутатів України, які не входять до складу жодної депутатської фракції у Верховній Раді України), семи спеціальних слідчих, дев’яти суддів у відставці Конституційного Суду України або Верховного Суду (Верховного Суду України). Завданням є проведення розслідування обставин щодо вчинення вищою посадовою особою України державної зради або іншого злочину, викладених у поданні про імпічмент вищої посадової особи України та створення Слідчої комісії                        (частина перша ст. 1).

Слідча комісія є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність. Слідча комісія під час здійснення своїх повноважень є незалежною від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Будь-яке втручання Президента України, народних депутатів України, органів Верховної Ради України та їх посадових осіб, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Слідчої комісії в межах наданих їй законом повноважень забороняється і тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Строк діяльності Слідчої комісії становить 2 місяці з дня її утворення. Слідча комісія подає ВРУ висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про імпічмент вищої посадової особи України, та інші матеріали. 

За мотивованим клопотанням Слідчої комісії ВРУ більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу строк діяльності Слідчої комісії може бути продовжено до шести місяців.

Слідча комісія здійснює свою діяльність у формі засідання Слідчої комісії, групи спеціальних слідчих, робочих груп народних депутатів України, суддів у відставці.

Слідча комісія: 

1) проводить розслідування обставин, зазначених у поданні, щодо вчинення вищою посадовою особою України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів; 

2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень Слідчої комісії інших обставин щодо вчинення вищою посадовою особою України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні висновки та пропозиції;

3) приймає остаточне рішення з будь-якого питання, що належить до компетенції Слідчої комісії, в тому числі з питань, які були предметом вивчення та дослідження групи спеціальних слідчих, робочих груп народних депутатів України, суддів у відставці.  


 
*************************************************************************************

7529-1

08.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Народний депутат України 
Кіраль С.І. 
Пинзеник В.М. 
Кривошея Г.Г. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63451

ПЗУ усуває правові колізії щодо застосування окремих норм Закону, зокрема в частині видачі, продовження дії та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; застосування норм Закону щодо розміру заробітної плати при продовженні дії дозволу, переліку документів, що подаються для отримання дозволу на застосування праці відряджених іноземних працівників тощо.

Запропоновані зміни

1. Законодавче закріплення категорії іноземних найманих працівників

2. Запровадження додаткових умов для засновників

3. Закріплення особливостей розмірів заробітної плати для сумісників та осіб, що суміщають

4. Деталізація вимоги щодо розміру заробітної плати в контексті її поширення на продовження дозволів, виданих до закріплення на законодавчому рівні цієї вимоги

5. Чітке визначення розмір плати за видачу дозволів залежно від строку


 
*************************************************************************************

 

8015

08.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)

Народний депутат України
Андрієвський Д.Й.
Гальченко А.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63446

ПЗУ розроблений з метою вдосконалення законодавства щодо зняття адміністративних бар’єрів та підвищення інвестиційної привабливості галузі виробництва енергії з відновлювальних  джерел, забезпечення  принципів будівельного законодавства, якісного взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій, забезпечення правового регулювання комплексного розміщення об'єктів промисловості.


 
*************************************************************************************

8026

09.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю)

Народний депутат України
Дирів А.Б.
Скрипник О.О.
Червакова О.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63463

ПЗУ пропонує суттєво збільшити розміри штрафів як санкцій за вчинення «екологічних» правопорушень. Штраф - найбільш поширений вид адміністративного стягнення майнового характеру. Розмір штрафу визначається переважно щодо офіційно встановленого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на сьогодні 17 грн.

Запропонований у ПЗУ рівень підвищення розмірів штрафів здатний підвищити ефективність виконання одного із головних завдань адміністративного процесу – забезпечення правомірної поведінки суб’єктів екологічних правовідносин.

*************************************************************************************

8029

09.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо касаційного провадження

Народний депутат України
Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Острікова Т.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63466

Мета ПЗУ - запровадити прозорий порядок формування складу суду та розгляду справ у Верховному Суді, а також забезпечити право особи на перегляд судового рішення за наявності встановлених процесуальним законом підстав. Відповідно ПЗУ:

-скасовує інститут об’єднаних палат як проміжної ланки перегляду кримінальних проваджень у Верховному Суді;

- скасовує інститут постійних колегій;

-уніфікує строки подання заяв для перегляду судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами.


 
*************************************************************************************

8030

09.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо запровадження інституту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження)

Народний депутат України
Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Острікова Т.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63467

Завданнями ПЗУ є впровадження інституту преюдиційного запиту*, уніфікація касаційного провадження та реалізація інших технічних поліпшень порядку судового розгляду та виконання рішення. А також забезпечення прозорого порядку формування складу суду та розгляду справ у Верховному Суді.

Проект доповнює процесуальне законодавство новим розділом – «Преюдиційне провадження», що визначає порядок розгляду преюдиційного запиту та положенням щодо змісту та випадку постановлення судами першої або апеляційної інстанцій преюдиційного запиту.

Також передбачаються технічні зміни до інших положень процесуального закону з метою забезпечення стандарту чіткості закону.

 

* преюдиція - встановлене процесуальним законом правило (нетиповий нормативний припис) звільнення від доказування обставин, встановлених в мотивувальній частині рішення суду у цивільній, господарській, адміністративній справі, при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини або постановою суду у справі про адміністративне правопорушення, вироком, іншим кримінально-процесуальним актом, коли в силу закону завершення провадження по кримінальній справі не може бути закінчене постановленням вироку про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої їх ухвалено, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

 

 
*************************************************************************************

8031

09.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо запровадження інституту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження)

Народний депутат України
Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Острікова Т.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63468

Завданнями ПЗУ є впровадження інституту преюдиційного запиту, уніфікація касаційного провадження та реалізація інших технічних поліпшень порядку судового розгляду та виконання рішення. А також забезпечення прозорого порядку формування складу суду та розгляду справ у Верховному Суді.

Проект доповнює процесуальне законодавство новим розділом – “Преюдиційне провадження”, що визначає порядок розгляду преюдиційного запиту та положенням щодо змісту та випадку постановлення судами першої або апеляційної інстанцій преюдиційного запиту.

Також передбачаються технічні зміни до інших положень процесуального закону з метою забезпечення стандарту чіткості закону.

*************************************************************************************

8032

09.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо запровадження інституту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження)

Народний депутат України
Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Острікова Т.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63469

Завданнями ПЗУ є впровадження інституту преюдиційного запиту, уніфікація касаційного провадження та реалізація інших технічних поліпшень порядку судового розгляду та виконання рішення. А також забезпечення прозорого порядку формування складу суду та розгляду справ у Верховному Суді.

Проект доповнює процесуальне законодавство новим розділом – “Преюдиційне провадження”, що визначає порядок розгляду преюдиційного запиту та положенням щодо змісту та випадку постановлення судами першої або апеляційної інстанцій преюдиційного запиту.

Також передбачаються технічні зміни до інших положень процесуального закону з метою забезпечення стандарту чіткості закону.

*************************************************************************************

8034

12.02.2018

Проект Постанови про створення депутатської робочої групи щодо вивчення причин масового звільнення працівників патрульної поліції за власним бажанням та заслуховування звіту керівника Національної поліції України Князєва С.М.

Народний депутат України
Каплін С.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63476

Керівництво Національної поліції України оприлюднило статистичні дані щодо некомплекту штатного особового складу поліцейських на рівні 13,6% по Україні, що становить 16 тисяч поліцейських.

Основною метою прийняття Постанови є створення депутатської робочої групи щодо вивчення причин масового звільнення працівників патрульної поліції за власним бажанням та заслуховування звіту керівника Національної поліції України Князєва С.М.


 

 
*************************************************************************************

3670-д

13.02.2018

Проект Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Народний депутат України
Довбенко М.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63478 

 
У зазначеному ПЗУ передбачається
 1. поетапно підвищити розміри страхових сум до рівня країн Європейського Союзу;
 2. запровадити укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у електронній формі;
 3. передбачити перехідний етап, який дозволить протягом року після початку дії Закону забезпечити можливість укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів як у електронній, так і у паперовій формах. Це надасть час для адаптації та пристосування до електронної форми договору як споживачів страхових послуг, так і інших учасників ринку.
 4. удосконалити порядок контролю за наявністю договору обов’язкового страхування, укладеного в електронній формі, передбачивши, що представники органів контролю матимуть право доступу до централізованої бази даних МТСБУ для перевірки наявності та чинності договору обов’язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 5. запровадити поступову дерегуляції визначення страхового платежу від встановленого Уповноваженим органом до ринкового після переходу до розмірів страхових сум, що відповідають європейським стандартам;
 6. запровадити систему прямого врегулювання страхових випадків при якій страховик, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, виконує обов'язки страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка завдала шкоду (у частині здійснення страхового відшкодування у зв’язку з пошкодженням або фізичним знищенням транспортного засобу потерпілого).
*************************************************************************************

6024/П

13.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України

Народний депутат України
Южаніна Н.П.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63480
Пропонується прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 165 ПКУ (реєстр.№6024 від 03.02.17р.), поданий Кабміном. 
Сам ПЗУ знаходиться за посиланням:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61053
та спрямований на створення сприятливих умов для здійснення благодійної діяльності, спрямованої на вирішення питань забезпечення потреб військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які є учасниками антитерористичної операції.

 
*************************************************************************************

8036

14.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо конкретизації суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 290 ККУ)

Народний депутат України
Мисик В.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63482

 

Кримінальний кодекс України

Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу -

 

Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

Умисне знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення -

….


 
*************************************************************************************

8037

14.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції)

Народний депутат України
Мисик В.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63483
Пропонується доповнити КЗпП України новою статтею:

«…Стаття 2-2 Гарантії права працівника на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції

Кожен працівник має право на повагу до свого приватного життя та таємницю кореспонденції.

Заборонено здійснювати аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника без попереднього письмового його повідомлення з боку власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, або фізичної особи, яка використовує найману працю. Форми та умови здійснення аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника можуть бути передбачені трудовим договором, колективним договором або нормативними актами власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, або фізичної особи, яка використовує найману працю, які доводяться до відома працівника під розписку.

У місцях (приміщеннях), де здійснюється  аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або фізична особа, яка використовує найману працю, зобов’язані розмістити повідомлення з текстом «Увага! Ведеться відеоспостереження», «Увага! Ведеться аудіозапис» або «Увага! Ведеться відеоспостереження та аудіозапис».

У виняткових випадках з метою забезпечення захисту майнових прав власника підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує найману працю, дозволяється здійснення відеоспостереження без попереднього письмового повідомлення працівника протягом розумного строку, але не довше одного місяця.

Зміст телефонних розмов, електронних листів, спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, здійснених за допомогою робочих засобів зв’язку, інформація про використання мережі Інтернет працівником, персональні дані, збережені на робочій комп’ютерній техніці становлять таємницю кореспонденції працівника.

Підприємство, установа, організація  або уповноважений ним орган, або фізична особа, яка використовує найману працю, мають право доступу до інформації, зазначеної у частині п’ятій статті, виключно за умови попереднього письмового повідомлення працівника (під розписку) про форми та межі обмеження таємниці кореспонденції.

Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом, з метою запобігання злочинові чи під час кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відомості, отримані з порушенням правил, передбачених частинами першою – сьомою зазначеної статті,  не можуть бути підставою для звільнення працівника з посади, відмови у переведенні його на інше місце роботи або притягнення до відповідальності.

Примітка. Поняття «робоче місце» в даній статті вживається у значенні, визначеному у Законі України «Про зайнятість населення».

 
*************************************************************************************

8038

14.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відновлення привабливості території Луганської та Донецької областей для здійснення підприємницької діяльності шляхом тимчасового запровадження податкових стимулів)

Народний депутат України
Шахов С.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63484

Пропонується внести відповідні нові (але тимчасово діючі) норми до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а саме:

1. З 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання (реалізації, продажу) продукції власного виробництва, що виготовлена на території Луганської області або/та Донецької області; постачання (реалізації, продажу) послуг, робіт, що надаються, виконуються на території Луганської області або/та Донецької області.

2. Скасувати сплату до бюджетів нарахованих за податкові періоди в межах строку з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року сум податку на прибуток підприємств від діяльності з виконання робіт, надання послуг, виготовлення продукції на території Луганської області або/та Донецької області, реалізації виготовленої на цій території продукції власного виробництва. Але при цьому витрачати зазначені вивільнені суми платник податку повинен буде виключно на здійснення капітальних інвестицій на території Луганської області або/та Донецької області або/та на благодійну діяльність відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

*************************************************************************************

8042

15.02.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про санкції"

Кабінет Міністрів України

Метою ПЗУ є законодавче врегулювання можливості введення секторальних (без визначення кола осіб) санкцій щодо заборони або обмеження використання на об’єктах критичної інфраструктури програмного забезпечення та технічних засобів телекомунікацій розробленого/виготовленого суб’єктами господарювання держави-агресора, до якої застосовано санкції. Відповідно пропонується доповнити Закон України «Про санкції»

«…Стаття 4. Види санкцій

1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

24-1) заборона або обмеження використання на об’єктах критичної інфраструктури програмного забезпечення та технічних засобів телекомунікацій походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом (далі у цьому пункті – іноземна держава), або розроблених/виготовлених юридичною особою-резидентом іноземної держави, або юридичною особою, частка статутного капіталу якої знаходиться у власності іноземної держави, або юридичною особою, яка знаходиться під контролем юридичної особи іноземної держави;…»


 
*************************************************************************************

8045

15.02.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63491

Метою ПЗУ є відновлення повноцінного державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог Конвенцій Міжнародної організації праці.

*************************************************************************************

8046

15.02.2018

Проект Закону про внесення змін до пункту з розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" щодо уточнення деяких положень

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63492

 

 

Розділ XII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

3. Установити, що:

14) з дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, делегованих Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, обраних з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту;

 

 

 

 

 

 

 

18) особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Розділ XII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

3. Установити, що:

14) з дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, делегованих Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, обраних з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту; до затвердження нового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має право самостійно приймати акти, готувати і подавати на затвердження Кабінетові Міністрів України проекти відповідних актів, прийняття яких відповідно до цього Закону вимагає погодження (подання) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

18) особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2023 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.


 
*************************************************************************************

7451/П

16.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян та працівників правоохоронних органів

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63496

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.
Паламарчук М.П.

7165/П

16.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63494

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.
Паламарчук М.П.

3819/П

16.02.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення доповнення до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за виготовлення, збут або використання пристроїв, що блокують роботу електронних засобів обліку (лічильників) з метою розкрадання електричної та теплової енергії

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63497

Народний депутат України
Кожем'якін А.А.
Паламарчук М.П.


 

 
*************************************************************************************