Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

ЗМІНИ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД з 29.10.2018 РОКУ по 11.11.2018 РОКУ

Шановні Колеги, продовжуємо знайомити Вас із змінами у чинному законодавстві України; діяльністю КМУ, Президента України та законопроектами, зареєстрованими на сайті ВРУ за період з 29.10.2018 року по 11.11.2018 року

«Терміново в номер…»

І.  Кабінет міністрів виніс Постанову від 31.10.2018 № 898 Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Урядом удосконалено процедуру проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Зокрема, до Порядку і умов проведення зазначеного конкурсу, внесено зміни, відповідно до яких:

 1. виключені норми щодо обов’язкового посвідчення адвокатом копій документів, що подаються для проходження конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 2. передбачено, що персональний склад комісії затверджується відповідним головним територіальним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за поданням директора відповідного регіонального центру або особи, яка виконує його обов’язки;
 3. конкретизовано норми стосовно забезпечення реалізації права спостерігачів бути присутніми під час проведення конкурсу.

 

**************

ІІ.  31 жовтня 2018 року набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 24 жовтня 2018 р. № 860.

Порядком встановлюється процедура визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції реєстратора.

Визначення компетентності в обов’язковому порядку відбуватиметься щодо:

 • фізичних осіб, які мають намір здійснювати функції реєстраторів, під час призначення їх на відповідні посади/укладення трудових договорів із суб’єктами державної реєстрації;
 • державних реєстраторів, стосовно яких Мін’юстом прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та/або ЮОФОП, перед відновленням їм доступу до відповідного Реєстру.

Визначення компетентності здійснюватиметься окремо у сфері державної реєстрації речових прав та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Професійна компетентність визначатиметься Мін’юстом шляхом автоматизованого анонімного тестування, що проводиться 1 раз на місяць, а за потреби – 2 рази/місяць, та відбуватиметься в окремому приміщенні з автоматизованими робочими місцями для його проходження та окремим місцем для адміністрування системи з підключеним до нього принтером і відповідним комунікаційним обладнанням.

Налаштування таких робочих місць буде проведено з відсутністю доступу особи до Інтернету. Тому під час тестування заборонятиметься використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях, а також засоби зв’язку.

Під час проведення такого анонімного тестування можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та буде забезпечено ведення відео-фіксації процесу тестування.

Система сформує для кожного 100 завдань з кількома варіантами відповіді. На виконання тесту буде надано 2 години.

Зразки тестових завдань будуть розміщені на сайті Мін’юсту.

Особи, які правильно відповіли на 75% тестових завдань, вважатимуться такими, що успішно пройшли тестування та отримають сертифікат про підтвердження професійної компетентності.

Особи, які не пройшли тестування, зможуть повторно звернутися до Мін’юсту та пройти його у будь-який час.

Такий сертифікат у відповідній сфері реєстрації є обов’язковим документом для призначення особи на відповідну посаду/укладення трудового договору із суб’єктом державної реєстрації з метою виконання функції державного реєстратора чи відновлення доступу до реєстрів.

************

ІІІ. Постанова від 31.10.2018 № 910 Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України

Уряд затвердив Воєнно-медичну доктрину України. Документом визначено шляхи формування та впровадження єдиних підходів до збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців, надання медичної допомоги, їх лікування та реабілітації, а також об’єднання спроможностей і зусиль медичних служб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення та цивільної охорони здоров’я для формування єдиного медичного простору, поліпшення матеріально-технічного оснащення медичних служб.

Це рішення Уряду дозволить об’єднати зусилля військової та цивільної охорони здоров’я на засадах єдиного медичного простору з метою поліпшення стану медичного забезпечення захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави на Сході України.

 

********************************************************************************

ІV. 04 листопада набув чинності Закон, відомий як «Маски-шоу стоп-2». Проте, повідомляємо, що під час набуття чинності з оприлюдненого варіанту закону зникла досить суттєва норма.

У вигляді законопроекту 8490 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64238

передбачалась певна процедура захисту бізнесу від неправомірних дій правоохоронних органів та відшкодування шкоди, завданих такими діями, а саме:

 • підприємство мало можливість звернутись до Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб та вказати на можливі факти порушення їхніх прав правоохоронцями;
 • фігуранти кримінальних проваджень мають можливість клопотати перед суддею про його закриття, в тому числі – за умови відсутності складу кримінального правопорушення чи набрання чинності закону, який скасовує відповідальність за вчинені дії, або досягнення податкового компромісу згідно з законодавством;
 • держава відшкодовує шкоду, завдану людині слідчим чи прокурором, а в порядку регресу ці працівники правоохоронних органів мають бути притягнені до відповідальності та відшкодувати завдану шкоду.

Набувши чинності у вигляді Закону 2548-VIII від 18.09.2018 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2548-viii законопроект втратив заявлені раніш пропозиції, а саме:

 

 1. змінено назву закону, відповідно не вносяться зміни до ЦК України та Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”. Останній передбачав наявність таких опцій як:

“12) винесення рішення суду, яким задоволено скаргу на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування, у порядку встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України;”;

2) частину першу статті 4 доповнити новим другим  реченням такого змісту: “Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.”.

2. У ст. 307 КПК зникла опція: “4. Ухвала слідчого судді, прийнята відповідно до пунктів 1—3 частини другої цієї статті,  не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається керівникові органу,  службовою, посадовою особою якого є слідчий, прокурор, для організації проведення службового розслідування та вирішення питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.”

 

********************************************************************************

V.  07.11.2018 року набув чинності Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 12 червня 2018 р. № 1827/5, яким  внесено зміни до:

 • Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв від 29 липня 2004 р. № 73/5;
 • Положення про Єдиний реєстр довіреностей від 58 грудня 2006 р. № 111/5;
 • Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 24 липня 2008 р. № 1269/5;
 • Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів від 15 жовтня 2010 р. № 926/18221;
 • Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22 лютого 2012 р. № 296/5;
 • Інструкції з організації примусового виконання рішень від 2 квітня 2012 р. № 512/5;
 • низки інших нормативно-правових актів.

Отже – відбулась заміна опцій «електронний цифровий підпис та печатка» на «кваліфікований електронний підпис чи печатка».

*****************************************************************************

VI. 07.11.2018 року набув чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19

Відповідно до закону електронна довірча послуга - послуга, що надається для забезпечення електронної взаємодії 2 та більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги.

Зазначені послуги надаються, як правило, на договірних засадах (ст. 16 Закону).

Державне регулювання таких послуг та електронну ідентифікацію здійснюють:

 • Кабмін;
 • головний орган у системі центральних органів виконавчої влади,
 • Адміністрація Держспецзв’язку;
 • Державне агентство з питань електронного урядування України;
 • НБУ.

 

Користувачі електронних довірчих послуг (ЕДП), якими є фізичні, юридичні особи та інші підписувачі//створювачі електронних печаток тощо) мають право на:

 • Вільний вибір надавача ЕДП;
 • Оскарження у судовому порядку дій//бездіяльності надавачів ЕДП;
 • Відшкодування шкоди та захист своїх прав і законних інтересів;
 • Звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа.

 

Користувачі зобов’язані забезпечувати конфіденційність особистого ключа; повідомляти про підозру або факт компрометації ключа;

До складу ЕДП входить:

 • створення, перевірка удосконаленого електронного підпису//печатки;
 • формування, перевірка чинності сертифіката електронного підпису//печатки;
 • формування, перевірка чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
 • формування, перевірка електронної позначки часу;
 • реєстрована електронна доставка;
 • зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

 

 Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа може використовуватись до закінчення строку їх дії або ж до 7 листопада 2020 р.

 

*********************************************************************

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ  за період з 01.11.2018 по 11.11.2018 р.

01.11.2018

Постанова КМ від 19.09.2018 N 887, КМ України
"Про внесення змін у додаток 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року"

Розпорядження від 25.09.2018 N 1747, Київська міська державна адміністрація
"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях"

Постанова КМ від 03.10.2018 N 888, КМ України
"Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 361"

Постанова КМ від 19.10.2018 N 867, КМ України
"Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу"

Постанова від 23.10.2018 N 112, Національний банк
"Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків"

Постанова КМ від 24.10.2018 N 886, КМ України
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері зв'язку та інформатизації"

Постанова КМ від 24.10.2018 N 885, КМ України
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження системи електронного документообігу в Національному агентстві з питань державної служби"

Постанова від 30.10.2018 N 1286, Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
"Про затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію на листопад 2018 року"

 

02.11.2018

Наказ від 15.05.2018 N 704, Міністерство соціальної політики України
"Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"

Наказ від 11.07.2018 N 597, МВС
"Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів ДСНС"

Постанова від 04.09.2018 N 955, Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
"Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу"

Постанова від 04.09.2018 N 954, Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
"Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії"

Наказ від 18.09.2018 N 1374, Міністерство соціальної політики України
"Про затвердження Змін до форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2015 року N 848"

Рішення від 27.09.2018 N 1527/5591, Київська міська рада
"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року N 22/887 "Про затвердження Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві""

Рішення від 02.10.2018 N 1556/5620, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1555/5619, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1554/5618, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 34 - 36 у Деснянському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1553/5617, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,1105 га (кадастровий номер 8000000000:88:055:0007), розташованій на перетині вул. Олеся Гончара та вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1552/5616, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій вздовж будинків на вул. Архітектора Ніколаєва, NN 11, 13, 15, вул. Оноре де Бальзака, NN 14, 16, 16-а, 18, 20, 24, просп. Володимира Маяковського, NN 21-в, 21-г у Деснянському районі м. Києва"

Закон від 02.10.2018 N 2584-VIII, ВР України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України"

Рішення від 09.10.2018 N 1749/5813, Київська міська рада
"Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів""

Рішення від 09.10.2018 N 1743/5807, Київська міська рада
"Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ""

Рішення від 11.10.2018 N 1773/5837, Київська міська рада
"Про припинення інвестиційного договору N 050-13/і/124 від 17.04.2013 "Про будівництво об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту "Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі""

Наказ від 18.10.2018 N 106, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
"Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей"

Наказ від 29.10.2018 N 3374/5, Мінюст
"Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 889, КМ України
"Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку із роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці"

 

03.11.2018     Постанова КМ від 24.10.2018 N 871, КМ України
"Про затвердження переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, об'єкти нежитлової нерухомості яких не є об'єктом оподаткування, переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, та переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, розмір орендної плати за земельні ділянки яких не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки"

Постанова КМ від 24.10.2018 N 865, КМ України
"Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні"

Постанова КМ від 24.10.2018 N 862, КМ України
"Про внесення змін до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 898, КМ України
"Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги"

 

04.11.2018

Закон від 07.06.2017 N 2090-VIII, ВР України
"Про ратифікацію Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників"

Закон від 03.07.2018 N 2478-VIII, ВР України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"

Наказ від 03.08.2018 N 671, Мінфін
"Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті"

Закон від 18.09.2018 N 2548-VIII, ВР України
"Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування"

Закон від 02.10.2018 N 2581-VIII, ВР України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю" та похідних від нього"

Закон від 02.10.2018 N 2577-VIII, ВР України
"Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників"

 

05.11.2018

Постанова від 03.10.2018 N 105, Національний банк
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Постанова від 23.10.2018 N 23, Фонд соціального страхування України (2)
"Про затвердження Порядку формування та використання резерву коштів Фонду соціального страхування України"

Постанова від 01.11.2018 N 116, Національний банк
"Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"

 

06.11.2018

Наказ від 26.06.2018 N 2997, Міністерство молоді та спорту України
"Про затвердження Типового положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями"

Наказ від 17.09.2018 N 760, МВС
"Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з інших соціальних питань"

Наказ від 18.09.2018 N 349, Служба зовнішньої розвідки
"Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України"

Наказ від 19.09.2018 N 291/771, Національне агентство України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів, МВС
"Деякі питання надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, доступу до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України"

Наказ від 25.09.2018 N 1368, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
"Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"

Рішення від 02.10.2018 N 1550/5614, Київська міська рада
"Про деякі заходи з розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення водних об'єктів на території міста Києва"

Рішення від 18.10.2018 N 1910/5974, Київська міська рада
"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві""

Постанова КМ від 31.10.2018 N 905, КМ України
"Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення"

Постанова Верховної Ради від 06.11.2018 N 2605-VIII, ВР України
"Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів"

 

07.11.2018

Постанова КМ від 10.05.2018 N 356, КМ України
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги""

Постанова від 12.06.2018 N 12-1 1820/5, Пенсійний фонд, Мінюст
"Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців. Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців"

Наказ від 12.06.2018 N 1827/5, Мінюст
"Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги""

Наказ від 12.06.2018 N 1820/5 12-1, Мінюст, Пенсійний фонд
"Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців"

Наказ від 04.07.2018 N 961/2276/5, Міністерство соціальної політики України, Мінюст
"Про внесення зміни до Порядку електронної взаємодії Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України щодо підтвердження факту народження дитини"

Наказ від 13.08.2018 N 2619/5/695, Мінюст, Мінфін
"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги""

Наказ від 03.09.2018 N 733, Мінфін
"Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи"

Постанова КМ від 19.09.2018 N 749, КМ України
"Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності"

Наказ від 20.09.2018 N 293/769, Національне агентство України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів, Мінфін
"Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

Рішення від 02.10.2018 N 1549/5613, Київська міська рада
"Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Рішення від 02.10.2018 N 1547/5611, Київська міська рада
"Про забезпечення контролю за роботою басейних комплексів, розташованих у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва"

Рішення від 09.10.2018 N 1752/5816, Київська міська рада
"Про особливості конкурсного надання в оренду майна територіальної громади міста Києва з метою розміщення приватних закладів освіти"

Рішення від 09.10.2018 N 1750/5814, Київська міська рада
"Про припинення комунального підприємства "Печерськсервіс" шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва"

Постанова КМ від 10.10.2018 N 821, КМ України
"Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг"

Рішення від 11.10.2018 N 1876/5940, Київська міська рада
"Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва"

Рішення від 18.10.2018 N 1911/5975, Київська міська рада
"Про створення Дитячої дорадчої ради при Київській міській раді та затвердження Положення про Дитячу дорадчу раду при Київській міській раді"

Рішення від 18.10.2018 N 1909/5973, Київська міська рада
"Про внесення змін до Порядку найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 910, КМ України
"Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України"

 

08.11.2018

Постанова КМ від 31.10.2018 N 904, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 902, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 900, КМ України
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 899, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю"

 

09.11.2018

Наказ від 19.09.2018 N 292/770, Національне агентство України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів, МВС
"Про затвердження Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України"

Наказ від 20.09.2018 N 768, Мінфін
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України"

Наказ від 25.09.2018 N 1411, Міністерство соціальної політики України
"Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції"

Рішення від 02.10.2018 N 1576/5640, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, що межує з вул. Кудряшова, 1, 3 та вул. Кучмин Яр, 15 у Солом'янському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1575/5639, Київська міська рада
"Про надання статусу парку відпочинку земельній ділянці на просп. Перемоги, 133 - 135 у Святошинському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1569/5633, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій біля будинку 5 на вулиці Всеволода Нестайка у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1568/5632, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій біля будинку 24-г на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1567/5631, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій між будинками 3-а на вулиці Всеволода Нестайка та 5-б на вулиці Челябінській у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1566/5630, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельним ділянкам вздовж проспекту Юрія Гагаріна (парна та непарна сторона) у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1565/5629, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці вздовж проспекту Соборності у Дніпровському районі міста Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1564/5628, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків N 2/1, N 4, N 6, N 8, N 10 на бульварі Перова у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1563/5627, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків N 4, N 6, N 8/11, N 12, N 16, N 18 на Харківському шосе у Дніпровському районі міста Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1562/5626, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на вул. Декабристів, 9-а, просп. Миколи Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, вул. Архітектора Вербицького, 28-а, 28-б у Дарницькому районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1557/5621, Київська міська рада
"Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Академіка Курчатова, 9/21 у Деснянському районі м. Києва"

Рішення від 02.10.2018 N 1581/5645, Київська міська рада
"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 293/293 "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4""

Рішення від 11.10.2018 N 1790/5854, Київська міська рада
"Про питання повернення частини нежитлових приміщень середньої загальноосвітньої школи N 319 ім. Валерія Лобановського м. Києва"

Рішення від 11.10.2018 N 1771/5835, Київська міська рада
"Про викуп земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 26-г, яка перебуває у власності фізичної особи, для суспільних потреб"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 912, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 897, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним агентством рибного господарства, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова КМ від 31.10.2018 N 895, КМ України
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства"

Постанова від 05.11.2018 N 117, Національний банк
"Про внесення зміни до Положення про основи процентної політики Національного банку України"

 

10.11.2018

Закон від 05.07.2018 N 2491-VIII, ВР України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні"

Наказ від 20.09.2018 N 294/770, Національне агентство України з питань виявлення; розшуку та управління активами; одержаними від корупційних та інших злочинів, Мінфін
"Про затвердження Порядку отримання Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах"

Закон від 18.10.2018 N 2599-VIII, ВР України
"Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України"

Закон від 18.10.2018 N 2598-VIII, ВР України
"Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська""

 

***************************************************************************************

Діяльність Кабміну України

за період з 29.10.2018 по 11.11.2018 р. Урядом прийнято 98 документів, найцікавіші з них:

1. Розпорядження від 31.10.2018 № 810-р Про затвердження фінансового плану Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” на 2019 рік

Уряд затвердив фінансовий план Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» на 2019 рік.

Реалізація плану сприятиме створенню належних умов для виконання статутних завдань Державної компанії, стабілізації фінансового стану та створить умови для подальшого її розвитку.

 

2. Постанова від 31.10.2018 № 914 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання електронних довірчих послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Уряд прийняв рішення, яким передбачається встановити розподіл суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання електронних довірчих послуг.

Постановою впроваджено єдині критерії для оцінки ступеня ризику від провадження зазначеної господарської діяльності та визначено періодичность проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у даній сфері.

Реалізація акту, який прийнятий на виконання вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, сприятиме підвищенню ефективності системи державного нагляду (контролю) та захищеності суб’єктів господарювання.

 

3. Розпорядження від 31.10.2018 № 812-р Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності

Уряд схвалив Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, а також уповноважив на його підписання заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка.

Рішення Уряду сприятиме розвитку двосторонньої співпраці та обміну досвідом у сферах технічного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповідності, що створить умови для подолання технічних бар’єрів у торгівлі між обома державами.

 

4. Постанова від 31.10.2018 № 912 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності, та визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Прийняття акта забезпечить реалізацію законодавчо встановленого обов’язку держави щодо здійснення контролю (нагляду) за дотриманням законодавства у зазначеній сфері, зокрема законами України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” та “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”.

 

5. Постанова від 31.10.2018 № 898 Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Урядом удосконалено процедуру проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Зокрема, до Порядку і умов проведення зазначеного конкурсу, внесено зміни, відповідно до яких:

 • виключені норми щодо обов’язкового посвідчення адвокатом копій документів, що подаються для проходження конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • передбачено, що персональний склад комісії затверджується відповідним головним територіальним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за поданням директора відповідного регіонального центру або особи, яка виконує його обов’язки;
 • конкретизовано норми стосовно забезпечення реалізації права спостерігачів бути присутніми під час проведення конкурсу.

 

6. Розпорядження від 31.10.2018 № 831-р Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

Погоджено залучення публічним акціонерним товариством “Українська залізниця” довгострокового кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Придбання рухомого складу” (на умовах, що додаються до оригіналу) шляхом укладення кредитної угоди з лімітом кредитування 150 млн. доларів США або їх еквіваленту в українських гривнях, євро.

 

7. Розпорядження від 31.10.2018 № 798-р Про затвердження переліку земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей

Урядом затверджено перелік земельних ділянок державної власності у місті Львові, по вул. Батуринська, 2 (кут вул. Клепарівської, 22), на яких планується будівництво житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей.

 

8. Постанова від 31.10.2018 № 926 Про затвердження Примірного положення про малий груповий будинок

Урядом прийнято рішення, спрямоване на зменшення в закладах інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом влаштування їх до малих групових будинків, забезпечення можливостей для таких дітей виховуватися в умовах, наближених до сімейних.

Зокрема, затверджено Примірне положення про малий груповий будинок як заклад соціального захисту, що призначений для тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах, наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні форми виховання.

Створення малих групових будинків сприятиме оптимізації мережі закладів, у яких надаються соціальні послуги, пришвидшенню реформування закладів інституційного догляду і виховання дітей, забезпеченню максимальної доступності дітей до послуг у громаді, посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.

Одним із завдань малого групового будинку є забезпечення навчання дитини в найближчому закладі дошкільної освіти, загальної середньої освіти, за місцем проживання, в тому числі забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання та отримання освітніх послуг згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Також створення малих групових будинків сприятиме посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.

 

9. Постанова від 31.10.2018 № 899 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами державного архітектурно- будівельного контролю

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності. Крім того, визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Постановою запроваджено проведення перевірок діяльності суб’єктів господарювання у зазначеній сфері за трьома критеріями, виходячи з відповідних цілей державного нагляду (контролю), оцінки ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності на підставі шкали балів за кожним показником критеріїв. Це своєю чергою сприятиме зменшенню кількості та частоти проведення таких перевірок в залежності від ступенів ризику від провадження господарської діяльності (високого, середнього та незначного).

 

10. Постанова від 31.10.2018 № 905 Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

Уряд привів у відповідність із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

 

11. Розпорядження від 31.10.2018 № 781-р  Про запобігання надзвичайній ситуації в Луганській області

З метою забезпечення надійної роботи енергетичної системи, стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2018/19 року, безперебійного електро-, водо- та теплопостачання промисловості та населення, запобігання соціальній напрузі в Луганській області погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо вжиття запропонованих тимчасових надзвичайних заходів

 

12 Розпорядження від 31.10.2018 № 793-р  Про погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Уряд погодив відчуження основних фондів НАК “Нафтогаз України”, які не задіяні у його виробничій діяльності, шляхом їх безоплатної передачі до сфери управління Міністерства оборони. Рішення позитивно вплине на підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення та доукомплектування підрозділів Збройних Сил України та сприятиме скороченню невиробничих витрат НАК “Нафтогаз України”.

 

13. Постанова від 31.10.2018 № 937  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що додаються до Постанови.

 

14. Постанова від 31.10.2018 № 904  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками. Також документом визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Критерії передбачають:

- оцінку суб’єкта господарювання по шкалі балів за кожним показником критеріїв;

- в залежності від набраних балів суб’єкт господарювання відноситься до одного зі ступенів ризику (високого, середнього та незначного), що в свою чергу визначає, як часто він буде перевірятися плановими перевірками.

Рішення прийняте з метою приведення у відповідність до законодавства зазначених критеріїв.

15. Розпорядження від 31.10.2018 № 788-р Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)

Уряд схвалив проект Угоди (у формі обміну нотами) між урядами України та ФРН про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).

Після укладання зазначеної Угоди в Україні будуть створені місцеві Бюро GIZ GmbH та KfW, що сприятиме розвитку співробітництва між двома державами, а також покращенню координації проектів технічної допомоги Уряду ФРН, виконавцями яких визначено зазначені німецькі організації.

 

16. Розпорядження від 31.10.2018 № 784-р  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік

 Згідно Розпорядження:

 1. зменшено їх обсягу за програмою 2201020 “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” на 750 тис. гривень (з них оплата праці — 614,7 тис. гривень);
 2. збільшено їх обсягу за програмою 2201120 “Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи” на 750 тис. гривень.

 

17.  Постанова від 31.10.2018 № 909 Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця

Уряд вніс зміни до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця.

Постановою встановлено порядок виплати винагороди державному виконавцю та розмір основної винагороди приватного виконавця із заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців.

Прийняття рішення забезпечить ефективну систему мотивації виконавців при виконанні рішень за виконавчими документами про стягнення аліментів, підвищить якість виконання таких рішень тощо.

Зазначений Порядок приведено у відповідність до Закону України № 2475-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання”.

 

18. Постанова від 31.10.2018 № 910 Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України

Уряд затвердив Воєнно-медичну доктрину України. Документом визначено шляхи формування та впровадження єдиних підходів до збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців, надання медичної допомоги, їх лікування та реабілітації, а також об’єднання спроможностей і зусиль медичних служб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення та цивільної охорони здоров’я для формування єдиного медичного простору, поліпшення матеріально-технічного оснащення медичних служб. Це рішення Уряду дозволить об’єднати зусилля військової та цивільної охорони здоров’я на засадах єдиного медичного простору з метою поліпшення стану медичного забезпечення захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави на Сході України.

 

19. Постанова від 07.11.2018 № 934 Про затвердження Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану

Уряд визначив порядок проведення евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану відповідно до пункту 24 частини першої статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

Прийнятою постановою для евакуації окремих категорій населення із місцевостей, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до безпечних районів передбачено, зокрема:

функції та завдання військового командування, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів і тимчасових органів з евакуації для здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану;

порядок здійснення перевезення окремої категорії населення спеціальним або додатково обладнаним автомобільним (залізничним) транспортом.

 

20. Розпорядження від 07.11.2018 № 815-р Про призначення Садовської І. О. заступником Міністра юстиції України з питань державної реєстрації

 

21. Постанова від 07.11.2018 № 923 Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників

Уряд вдосконалив Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників. Це дозволить забезпечити своєчасне фінансування та безперервність роботи Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, УДО, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, а також їхніх територіальних органів (підрозділів), установ, закладів та організацій, що належать до сфери їхнього управління, інших органів військового управління, військових частин на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

 

22. Постанова від 07.11.2018 № 931 Про внесення зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Уряд вніс зміни до Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, а саме: акваторії морського порту (портової акваторії), внутрішніх підхідних, судноплавних каналів, операційної акваторії причалу, якірної стоянки, а також інших підводних гідротехнічних споруд штучного та природного походження, зокрема розташованих в межах акваторії морського порту і призначених для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден.

 

23. Розпорядження від 07.11.2018 № 829-р Про підписання листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно приєднання до Рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування

Уряд прийняв рішення про схвалення листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно приєднання до Рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування. Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва уповноважено на його підписання. Приєднання до Рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку забезпечить правову та методологічну основи активної співпраці Уряду та органів самоврядування з ОЕСР у сфері публічного інвестування на субнаціональному рівні, надасть можливість Уряду оцінювати сильні і слабкі сторони публічного інвестування, вирішувати його системні проблеми.

 

Внесені КМУ законопроекти

9254

01.11.2018

Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кабінет Міністрів України

9253

01.11.2018

Проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Кабінет Міністрів України

9259

01.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції

Кабінет Міністрів України

9258

01.11.2018

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Кабінет Міністрів України

9260

05.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

Кабінет Міністрів України

 

***************************************************************************************

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ з 29.10.2018 по 11.11.2018

(видано 32 Указа та Розпорядження, найцікавіші з них)

1.  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №349/2018

 30 жовтня 2018 року

Про призначення О.Терещука головою Київської обласної державної адміністрації

 

2.   РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №191/2018-рп

 30 жовтня 2018 року

Про уповноваження П.Петренка на підписання Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у цивільних і комерційних справах

 

3.   РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №192/2018-рп

 30 жовтня 2018 року

Про уповноваження П.Петренка на підписання Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію

 

4.   РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №193/2018-рп

 30 жовтня 2018 року

Про уповноваження П.Петренка на підписання Договору між Україною та Королівством Марокко про передачу засуджених осіб

 

5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №197/2018-рп

 1 листопада 2018 року

Про уповноваження П.Петренка на підписання Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу у цивільних та господарських справах

 

6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2018

 6 листопада 2018 року

Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

Кабінету Міністрів України:

внести до l грудня 2018 року на розгляд Президентові України проект положення про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді;

забезпечувати щорічне фінансування видатків Фонду Президента України;

розробити і запровадити механізми зі створення сприятливих умов для реалізації в Україні професійного потенціалу молоді, яка здобула освіту за підтримки Фонду Президента України.

 

 

***************************************************************************************

ЗАКОНОПРОЕКТИ НА САЙТІ ВРУ з 29.10.2018 по 11.11.2018


 

8237/П

31.10.2018

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64875

 
********************************************************************************

9250

31.10.2018

Проект Постанови про створення депутатської робочої групи з питань вивчення причин, що призвели до виникнення заборгованості по заробітній платі шахтарям та напрацювання шляхів її погашення

Народний депутат України 
Каплін С.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64877

 
********************************************************************************

9251

01.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)

Народний депутат України 
Геращенко А.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64879

Законопроект розроблено з метою гармонізації категорій ТЗ, запровадження в інтересах безпеки на дорозі поступового доступу до категорій двоколісних ТЗ і категорій ТЗ, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, шляхом унормування мінімального та максимального віку для допуску осіб до керування певними категоріями транспортних засобів, встановлення нових термінів дії посвідчень водія для різних категорій транспортних засобів з подальшою можливістю продовження терміну їх адміністративної дії шляхом підтвердження відповідності водіїв транспортних засобів установленим медичним вимогам, а також підвищення рівня захисту посвідчення водія від підробок шляхом запровадження в ньому як складової частини мікрочипу.

Реалізація законопроекту створить належне нормативне підґрунтя для подальшої імплементації Директиви 2006/126/ЄС та належного виконання Україною міжнародних зобов’язань.

Запроваджено початок реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в частині розширення переліку послуг, які надаються через ЦНАП.

 

Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується:

- запровадити єдине типове посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам;

- гармонізуються категорії транспортних засобів;

- запроваджується поступовий доступ до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів;

- унормовується мінімальний та максимальний вік для допуску осіб до керування певними категоріями транспортних засобів;

- запроваджуються нові строки адміністративної дійсності посвідчень водія від 5 до 15 років у залежності від категорій транспортних засобів;

- передбачається, що категорія транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію зазначається виходячи з його конструкції, а не категорій посвідчень водія;

- пропонується доповнити Закон статтею 349, якою закріплюється визначення Реєстру та унормовується питання формування і використання інформаційних ресурсів Реєстру. Визначено перелік складових частин Реєстру відповідно до напрямків діяльності сервісних центрів МВС;

-

- пропонується заборонити підприємствам, установам, організаціям та іншим суб'єктам господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери приймати на реалізацію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, відомості щодо власників яких містяться у Єдиному реєстрі боржників. В тому числі, встановлюється заборона на укладення договорів у присутності адміністраторів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, якщо власник транспортного засобу продавець внесений до Єдиного реєстру боржників;

- впроваджується мікрочіп як складова частина посвідчення водія, покликана підвищити рівень захисту від підробок;

- документом передбачено норми, які дозволяють здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів та обміну посвідчення водія через ЦНАП, а також визначається перелік та вартість адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

З урахуванням нещодавно прийнятих змін до законодавства України передбачається:

введення норми щодо призупинення дії посвідчення водія у зв’язку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами;

зазначається, що однією з підстав для відмови у наданні адміністративних послуг, пов’язаних із допуском до керування транспортними засобами, є наявність тимчасового обмеження у керування транспортними засобами;

Також пропонується врегулювати питання боржників щодо перереєстрації і зняття з обліку з метою відчуження транспортних засобів.


 
********************************************************************************

9254

01.11.2018

Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64882

Основна суть змін полягає у наданні центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги права оперативно отримувати достовірну інформацію з Державного реєстру.

Так, проектом Закону пропонується:

конкретизувати механізм використання інформації з Державного реєстру доповнивши перелік суб’єктів, яким може надаватися інформація із  зазначеного реєстру центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Пенсійному фонду спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, затвердити порядок та форму надання відповідної інформації.

Прийняття Закону дозволить забезпечити ефективну реалізацію права особи на отримання якісної безоплатної вторинної правової допомоги, стабільне функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, сприятиме розвитку правової освіти в суспільстві, розвантаженню судової системи.

 

********************************************************************************

9257

01.11.2018

Проект Постанови про нагальну необхідність перегляду ціни на природний газ з метою зниження ціни на природного газ для населення та виробників теплової енергії (для населення), заслуховування звітів голови правління Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та голови правління Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

Народний депутат України 
Вілкул О.Ю.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64885

Проектом пропонується визнати нагальну необхідність перегляду ціни на природний газ для населення з метою зниження ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії (для населення).

Рекомендувати Кабінету Міністрів України переглянути рішення щодо підвищення ціни на природний газ для населення, прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 19 жовтня 2018 року з метою скасування підвищення ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії (для населення).

Пропонується заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України пленарного тижня 6-9 листопада 2018 року звіт голови правління Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо діяльності компанії, стосовно виплати співробітникам компанії премій в особливо великих розмірах, та стану Нафтогазової промисловості України: використання, видобуток, транспортування природного газу - питання формування цін та тарифів на природний газ, використання природного газу населенням, встановлення лічильників газу для його комерційного обліку, реформування ринку енергоносіїв інше.

*********************************************************************************

9258

01.11.2018

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64886

ПЗУ пропонується виключити із Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» норму щодо визначення з 1 січня 2019 року посадових окладів для судді місцевого суду у розмірі 25 прожиткових мінімумів та для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Відповідно, розмір посадових окладів становитиме для судді місцевого суду 20 прожиткових мінімумів та для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.


 
********************************************************************************

9260

05.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

Кабінет Міністрів України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64888

ПЗУ передбачає:

- збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році);

- з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з0,41 грн./тонну до 10 грн./тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн./тонну у 2023 році (щорічне підвищення на 5 грн./тонну);

- збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2 відсоткових пункти та для залізної руди – на
0,8 відсоткових пункти;

- збільшити ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50 відсотків;

- з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання (на сьогодні облік здійснюється в розрізі суб’єктів господарювання);

- здійснювати порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів;

- запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним;

- запровадити контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити відповідальність за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10);

- запровадити ведення в СЕАРП окремого обліку за переміщенням спирту;

- встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;

- для забезпечення контролю за цільовим використанням спиртувстановити перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку, та передбачити, що такі підприємства мають бути обладнані витратомірами отриманого спирту і витратомірами обсягу виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи;

- встановити, що норми щодо змін в адмініструванні акцизного податку пального та спирту набувають чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм – з 1 жовтня 2019 року;

- визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

При цьому ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;

Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.


 
********************************************************************************

 

9261

05.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (щодо посилення захисту трудових прав працівників поштового зв'язку)

Народний депутат України 
Міщенко С.Г.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64890

Завданням законопроекту є надання додаткових трудових гарантій працівникам поштового зв’язку, які здійснюються доставку кореспонденції, пенсій, соціальних виплат, та підвищення престижності такої роботи.

Проектом:

- встановлюється, що розмір ставки заробітної плати (окладу) працівника національного оператора не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, чим забезпечується справедливий підхід в оплаті праці, коли оклад працівника встановлюватиметься виходячи не з мінімального розміру ставки (окладу) на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762,00 грн. на 1 січня 2018 року), а виходячи із мінімального розміру заробітної плати (3723 грн.);

- встановлюються щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі, встановленому для працівників державних органів;

- працівникам залученим до роботи з доставки кореспонденції, пенсій, соціальних виплат (листоношам) встановлюється надбавка за роботу в несприятливих умовах та надбавка за роз’їзний характер робіт.

Крім того передбачається спрямування коштів державної фінансової підтримки у першу чергу для покриття витрат на оплату праці та соціальний захист листонош.


 
********************************************************************************
Альтернативні законопроекти щодо недержавного пенсійного забезпечення 

9224-2

06.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64894

 

Народний депутат України 
Семенуха Р.С. 
Романова А.А. 
Сисоєнко І.В. 
Лаврик О.В.

9224-1

06.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64893

Народний депутат України 
Веселова Н.В.


 
********************************************************************************

9262

06.11.2018

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів

Народний депутат України 
Тимошенко Ю.В. 
Бурбак М.Ю. 
Москаленко Я.М. 
Папієв М.М. 
Герасимов А.В. та інші депутати

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64891

До основних завдань Тимчасової слідчої комісії відносяться:

1) проведення перевірки відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів;

2) проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів;

3) встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розгляду яких утворено Тимчасову слідчу комісію;

4) ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.


 
*********************************************************************************

 

9264

06.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції та посилення правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України

Народний депутат України 
Шевченко О.Л. 
Батенко Т.І. 
Констанкевич І.М. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64895

 

ПЗУ пропонує внести зміни до Закону України «Про громадянство України»: пропонується термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановити один рік з моменту:

- набрання чинності контрактом про проходження військової служби у ЗСУ;

- або з дати встановленої рішенням суду що набрало законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Зміни до Закону України «Про імміграцію»:
- дозвіл на імміграцію для іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України встановлюється у один рік з моменту участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Зміни до ЦК України:

- забезпечується право іноземців або осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, в окремому провадженні встановлювати факт участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України;

- пропонується звільнити іноземців або осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України від сплати судового збору за подання заяви про встановлення факту участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Зміни до глави 44 КПК України:
- у статті 589 та заборонити видачу осіб, які є іноземцями або особами без громадянства на запит від держави-агресора про видачу особи за вчинення «політичних» правопорушень;
- доповнити статтю 589 положенням, якою встановити заборону на видачу особи, яка є іноземцем або особою без громадянства, який брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, якщо запит надійшов від держави-агресора або держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, не допускається;
- публічність здійснення екстрадиційної перевірки.

Доповнення статті 8 КК України:

- новою частиною, щодо розширення сфери дії Кодексу у просторі. Таке розширення необхідне для забезпечення дії ст. 6 Європейської Конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) та недопущення уникнення відповідальності за вчинення терористичних злочинів.

 

Важливо: пропонується доповнити статтю 589 КПК. Відмова у видачі особи (екстрадиції)

«4. Забороняється видача особи, яка є іноземцем або особою без громадянства та брала участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України під час збройної агресії Російської Федерації, на запит від держави-агресора про видачу особи за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 205-205-6, 212, 212-1, 275, 280, 280-1, 282-283, 284-1, 319, 323, 329, 331-361 Кримінального Кодексу Російської Федерації.»


 
********************************************************************************

9266

06.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації виборчого права громадян

Народний депутат України 
Лапін І.О. 
Медуниця О.В. 
Гаврилюк М.В. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64897

ПЗУ має забезпечити реалізацію положень статті 4 Конституції України щодо єдиного громадянства під час виборчого процесу.

Пропонується передбачити, що підставою для реалізації громадянином України свого права обирати та права бути обраним є відсутність громадянства іншої держави.

Для реалізації свого права обирати та бути обраним громадянин України, який у порушення Конституції України має подвійне громадянство, повинен вийти з громадянства іншої держави.

Також проектом передбачено обов’язок громадянина України, який досяг 18 років і добровільно набув громадянство іншої держави, повідомити про факт такого набуття центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, або дипломатичне представництво чи консульську установу України протягом 10-ти днів з дня набуття громадянства іншої держави.

Проект також встановлює відповідальність за неповідомлення набуття громадянства іншої держави.

********************************************************************************

9267

06.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо приведення правового статусу осіб, що в складі добровольчих формувань самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, у відповідність із Додатковими протоколами до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року

Народний депутат України 
Тимошенко Ю.В. 
Луценко І.В. 
Шкрум А.І.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64898

 

Метою ПЗУ є встановлення правової невизначеності статусу учасників добровольчих формувань, які не увійшли до складу офіційних військових формувань і правоохоронних органів та приведення законодавства у відповідність із Додатковими протоколами 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року

Пропонується вилучити з абзацу першого пункту 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» фразу «за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів».

Передбачається усунення прогалини у законодавстві щодо визначення статусу учасників добровольчих формувань, які не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Усунення даної прогалини надає можливість членами добровольчих формувань, які в наступному не увійшли до складу офіційних військових формувань і правоохоронних органів, на отримання не тільки статусу учасника бойових дій, а й пільг, встановлених для останніх.


 
*********************************************************************************

9268

07.11.2018

Проект Закону про відновлення платоспроможності або ліквідацію кредитних спілок України

Народний депутат України 
Кужель О.В.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64900

Недосконалість законодавства України  у сфері діяльності кредитних спілок призвела до негативних наслідків в діяльності кредитних спілок України, а також втрати доступності до своїх заощаджень вкладниками кредитних спілок.

За період з грудня 2008 по грудень 2011 року активи  кредитних спілок знизились з 6,07 млрд. гривень до 2,39 млрд. А сама кількість зареєстрованих кредитних спілок зменшилась з 829 до 613.

Головною метою законопроекту є визначення та здійснення заходів щодо реабілітації кредитних спілок, які у період 2010-2013 років, опинились на грані банкрутства, та процес ліквідації кредитних спілок платоспроможність яких не видається можливим відновити.

 

Основними завданнями ПЗУ є:

1. Створення постійно діючого механізму підтримки та запобігання банкрутствам КС, та визначення суб’єкта управління цими процесами.

2. Створення механізму для реалізації функції управління процесом ліквідації КС.

Діючий на даний момент державний регулятор Нацкомфінпослуг (до 2011 року - Держфінпослуг), як державний регулятор, не забезпечив належного виконання цієї функції. Законопроектом пропонується створення окремого органу державного управління з метою організації процесу ліквідації-відновлення платоспроможності КС у період часу з моменту настання недоступності вкладів для членів спілки, і до моменту остаточного розрахунку спілки із своїми членами, або відновлення платоспроможності (повернення до нормального режиму роботи).

3. Усунення протиріч між законодавством про КС та законодавством про захист прав споживачів.


 
********************************************************************************

9275

07.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору

Народний депутат України 
Вінник І.Ю. 
Білозір О.В. 
Матузко О.О. 
Чорновол Т.М. 
Тимчук Д.Б. 
Бригинець О.М. 
Мамчур Ю.В. 
Левус А.М.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64909

Одним із дієвих засобів захисту національних інтересів, національної безпеки є застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до Закону України «Про санкції» санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Окремі ЗМІ, прикриваючись конституційними гарантіями права особи на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, поширюють інформацію, що виправдовує окупацію території України, збройну агресію проти нашої держави, створює позитивний імідж держави-агресора – Російської Федерації, тим самим надаючи сприяння терористичній діяльності та здійснюючи дестабілізуючий вплив на суспільно-економічну та політичну ситуацію в Україні, деструктивний вплив і маніпулювання суспільною свідомістю нації.

Є потреба у запобіганні та нейтралізації таких терористичних викликів, саме тому даний ПЗУ покликаний забезпечити оперативне реагування на факти здійснення суб'єктами інформаційної діяльності інформаційної пропаганди проти України.

 

ПЗУ пропонує внести зміни до законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про санкції», якими:

1) розкрити деякі аспекти поняття сприяння тероризму, зазначивши, що таким сприянням є, зокрема, надання або участь у наданні фінансової або матеріально-технічної підтримки, інформаційної підтримки (створення чи поширення інформації, що підтримує, пропагує, популяризує, позитивно висвітлює) терористичним організаціям, незаконним збройним формуванням, іншим суб’єктам, які здійснюють, беруть участь чи сприяють терористичній діяльності, окупації території України, збройній агресії проти України;

2) встановити виключного суб'єкта для внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування, внесення змін до санкцій по відношенню до засобів масової інформації, мовників, телерадіоорганізацій та інших суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, їх засновників, вигодоодержувачів, які є резидентами України, – Верховну Раду України. Таким чином забороняється вносити пропозиції щодо застосування санкцій до зазначених суб'єктів Президентові України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Службі безпеки України.

********************************************************************************
Надалі пропоную до ознайомлення низку постанов та законопроектів, тексти яких на 11.11.2018 року відсутні на офіційному сайті Парламенту України.
При зацікавленості ви маєте можливість перейти за посиланням щодо проекту кожного з зазначених документів та відслідковувати появу текстів:

9287

09.11.2018

Проект Закону про внесення змін до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" щодо збільшення перехідного періоду імплементації статті 7 (Мова освіти)

Народний депутат України 
Співаковський О.В. 
Кремінь Т.Д. 
Мацола Р.М. 
Заболотний Г.М. 
Савка І.І. 
Гаврилюк М.В. 
Лапін І.О. 
Тетерук А.А. 
Гопко Г.М. 
Недава О.А. 
Юринець О.В.

9286

09.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Народний депутат України 
Мельник С.І.

9285

09.11.2018

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів

Народний депутат України 
Вінник І.Ю.

9284

09.11.2018

Проект Закону про внесення змін до Розділу VІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" щодо перенесення терміну введення в дію

Народний депутат України 
Колганова О.В. 
Кириченко О.М. 
Бахтеєва Т.Д. 
Біловол О.М. 
Шипко А.Ф. 
Березенко С.І. 
Донець Т.А. 
Яриніч К.В. 
Шурма І.М.

9283

09.11.2018

Проект Постанови про нагальну потребу перегляду цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, у тому числі ціни на природний газ з метою її зниження для населення, заслуховування звітів службових і посадових осіб протягом тижня пленарних засідань 4-7 грудня 2018 року "Тиждень для людей та проти підвищення тарифів"

Народний депутат України 
Писаренко В.В.

9282

09.11.2018

Проект Постанови про присудження у 2018 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

Народний депутат України 
Палатний А.Л. 
Велікін О.М. 
Силантьєв Д.О. 
Петренко О.М. 
Романова А.А. 
Спориш І.Д.

9281

09.11.2018

Проект Постанови про увічнення пам'яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук'яненка

Народний депутат України 
Тимошенко Ю.В. 
Ляшко О.В. 
Березюк О.Р. 
Рябчин О.М. 
Княжицький М.Л. 
Джемілєв М.. 
Іллєнко А.Ю. 

8488-П1

09.11.2018

Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України"

Народний депутат України 
Каплін С.М.

8488-П

09.11.2018

Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (реєстраційний №8488 від 15.06.2018 року)

Народний депутат України 
Дерев'янко Ю.Б.

8487-П1

09.11.2018

Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів"

Народний депутат України 
Каплін С.М.