Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від «03» вересня 2010 року № V/21-421

 1. Дія цього Порядку поширюється на адвокатів які здійснюють адвокатську діяльність у формах визначених Законом України «Про адвокатуру».
 2. Підвищення кваліфікації адвокатів має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, підтримання на належному рівні знань у питаннях, з яких вони згідно з чинним законодавством, незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така має місце, зобов'язані надавати юридичну допомогу за призначенням органів досудового слідства або суду, а також безкоштовно, та забезпечення адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
 3. Підвищення кваліфікації адвокатів має:
  • зміцнювати їх правові навички;
  • підвищувати рівень усвідомлення ними етичних питань;
  • підвищувати рівень усвідомлення ними прав людини;
  • навчати адвокатів повазі до прав та інтересів клієнтів;
  • навчати адвокатів захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;
  • навчати адвокатів сприянню належному відправленню судочинства.
 4. Загальна організація підвищення кваліфікації адвокатів здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, які, зокрема:
  • планують заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатів;
  • покладають на адвокатів обов’язок підвищити їх кваліфікацію;
  • щорічно узагальнюють інформацію про підвищення кваліфікації адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 5. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
  • встановлює порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатів;
  • надає навчальним закладам рекомендації щодо розробки професійних програм підвищення кваліфікації адвокатів;
  • координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань підвищення кваліфікації адвокатів;
  • встановлює акредитаційні стандарти та проводить акредитацію професійних програм підвищення кваліфікації адвокатів.
 6. Видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують її безперервність, є: Адвокат має право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації.
  • навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном;
  • навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
  • публікації наукових або науково-методологічних статей у професійних юридичних виданнях;
  • підготовка монографій, підручників, посібників, тощо;
  • самостійне навчання (самоосвіта);
  • інша діяльність визначена у Додатку № 1 до цього Порядку.
 7. Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання: Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатів розробляються навчальними закладами ІІІ та IV рівня акредитації на підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
  Термін підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами визначається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.
  З метою оцінки результатів засвоєння професійних програм підвищення кваліфікації проводиться підсумковий контроль шляхом проведення тестування.
  Адвокати, які успішно пройшли тестування за професійними програмами, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури зразка.
  Підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами на першому році адвокатської діяльності здійснюються обов’язково.
  • за загальною складовою - удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката;
  • за галузевою складовою - здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права чи сфері діяльності.
 8. З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється період у п’ять років (період оцінювання).
 9. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів визначена у Додатку 1 до цього Порядку. Якщо інше не зазначено у Додатку 1 до цього Порядку, один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.
 10. Адвокат має отримати не менш ніж 60 залікових балів протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.
  Адвокат має отримати не менше ніж 12 залікових балів кожного року протягом періоду оцінювання, визначеного у п. 8 цього Порядку.
  В разі, якщо протягом періоду оцінювання адвокат здійснював професійну діяльність менш ніж одинадцять місяців на рік, мінімальна кількість залікових балів зменшується пропорційно.
  Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання в кількості, що не перевищує 24 балів.
 11. В разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.
 12. Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів та зберігати відповідні сертифікати або інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом наступного періоду оцінювання.
  Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката в разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або низький рівень наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію.
 13. Фінансування підвищення кваліфікації адвокатів може здійснюватися за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських об’єднань, окремих адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 14. До адвокатів, які не виконують обов’язки щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про підвищення кваліфікації адвокатів, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому діючим законодавством про адвокатуру за порушення Правил адвокатської етики.
 15. Цей порядок вводиться в дію з «01» січня 2011 року.

Додаток № 1
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від «03» вересня 2010 року № V/21-421

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів Кількість залікових балів
1 Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу 1 година - 1 бал
2 Викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) 1 академічна година - 3 бала
3 Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном 1 година - 1 бал
4 Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури , вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном 5 балів
5 Навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 1 година - 1 бал
6 Викладання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 1 академічна година - 3 бала
7 Публікації наукових або науково-практичних статей у професійних друкованих виданнях в Україні та за кордоном 1 стаття - 6 балів
8 Підготовка монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 1 робота – 10 балів
9 Присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 45 балів
10 Присудження наукового ступеня доктора юридичних наук 60 балів
11 Участь у роботі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат 1 рік – 8 балів
12 Участь у робочих групах з розробки проектів нормативно-правових актів 1 засідання - 1 бал але не більше 8 балів на рік
13 Підготовка проектів законів, та інших нормативно-правових актів, складання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів 1 проект або висновок - 8 балів
14 Навчання за професійними програмами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного сертифіката вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, у галузях суміжних з адвокатською діяльністю (наприклад, управління бізнесом, маркетинг, діловодство, навички ведення переговорів, тощо) 1 година - але не більше 5 балів на рік
15 Самостійне навчання (самоосвіта) 1 година - 1 бал але не більше 2 балів на рік